Chovatelský zápisník

Barevní plnokrevníci I: cream alela

- historický výskyt a moderní linie buckskin, palomino a cremello plnokrevníků

Autor: Jana Němečková, foto: sporthorse-data.com; publikováno: leden 2020

Po zmapování bílé barvy u plnokrevníka se téma barevných plnokrevných linií nabízelo. Tím spíše, že barevní plnokrevníci zažívají velký boom, a díky sociálním sítím i nadšeným chovatelům už jsou dobře známí i v Evropě. Na druhou stranu musím přiznat, že z této myšlenky nejsem zcela nadšená: výkonnost plnokrevníka a "barvičky" nejdou dohromady, a já jsem zastáncem plnokrevného chovu v jeho původním, elitním slova smyslu. Nicméně... věřím, že čtenáři toto téma přivítají, a já nemohu odolat možnosti shrnout detailní informace o jednotlivých současných barevných liniích.

Hned na úvod ale musím zdůraznit: tato minisérie už si neklade za cíl vypátrat a osvětlit původ barevných genů v populaci plnokrevníka. Dle mého názoru to ani nejde - ne s tak povrchními daty a vágními historickými popisy, které máme k dispozici. Namísto dohadů bych čtenáře ráda provedla tím, co je historicky známé... a ponechala na jejich fantazii, jak se mohl odehrát zbytek.

Postupně se v tomto a dalších dvou článcích zaměříme na tři barevné "odchylky" od standardu plnokrevníka, a sice cream alelu a především barvy palomino / cremello, dále na "strakaté" plnokrevníky, a konečně na minule opominutou mutaci "dominantní bílá."

Cream alela: palomino, cremello

Cream alely jsou, laicky řečeno, zodpovědné za "ředění" červeného pigmentu na žlutý. Přitom stejně jako v případě vybělující bílé platí, že potomek ji vždy musí přímo dostat od některého z rodičů. Pokud kůň nese jednu "zesvětlující" alelu, bude původní barva zředěná z ryzáka na palomino a z hnědáka na buckskin; v případě dvou cream alel pak z ryzáka až na cremello. Základní interakce shrnuje následující tabulka:

Základní barvaCCCrCCrCCr
RyzákPalominoCremello
HnědákBuckskinPerlino
VraníkSmoky blackSmoky cream
Bílá??

Stejně jako v případě běloušů nepovažuji za nutné z genetiky cream alely dělat větší vědu, než je. V praxi se dnes už běžně setkáme s palomino a cremello plnokrevníky, jichž se především bude týkat tento článek; buckskin plnokrevníci a jejich identifikace jsou zejména historicky velkou otázkou, přičemž totéž nepochybně platí pro smoky black. Perlino plnokrevníci jsou patrně záležitostí až moderní doby, a navíc už bývají geneticky testováni, stejně jako v posledních letech rozená smoky cream hříbata.

Řádek s bílou barvou je přidán zcela záměrně, jako výsledek internetových úvah na toto téma. V historii se totiž nejednou stalo, že ověřeně "barevná" plnokrevná klisna byla nakryta bílým hřebcem, a založila bílou rodinu. Kam v takovém případě mohla doputovat cream alela překrytá vybělujícím G genem, například po pěti či šesti generacích, to je skutečně otázkou k zamyšlení.

Historie

Řada čtenářů už je alespoň částečně obeznámená s myšlenkou, že "barevní" koně se v plnokrevné populaci vyskytovali od samých počátků jejího vzniku. Je nutné zdůraznit, že tehdy šlo spíše o populaci dostihových koní než jakkoliv "plnokrevnou" populaci - uzavření plemenné knihy tu předbíháme zhruba o jedno a půl až půl století. Z dnešního hlediska je ovšem velmi zajímavé, že v těchto prvopočátcích byli barevní dostihoví koně přijímáni a adekvátně popisováni; Silverlocks, narozená roku 1725, je všeobecně uznaným palominem, zatímco prvním registrovaným cremellem se údajně stal hřebec Electrum, narozený 2007. Buďme realisté v tom, že cremello se jako plnokrevné zbarvení objevilo pouze zhruba necelou dekádu předtím; přesto navzdory pokrokům na poli genetiky poněkud trvalo, než byly prolomeny historické hranice jak u "ředěných" plnokrevníků, tak u těch strakatých. Jak bude vidět na následujících řádcích, naši předkové těmito zábranami rozhodně netrpěli.

Seznam "barevných předchůdců" dnešního plnokrevníka není zdaleka tak ucelený, jako tomu bylo v případě bílé barvy, a bohužel musím předeslat, že zcela chybí jejich napojení na moderního plnokrevníka. Nicméně několik historických jmen snadno najdeme:

D'Arcy's Yellow Turk

Hned chronologicky první jméno jednoho z hypotetických zdrojů zesvětlující alely je ovšem velkou historickou hádankou. Stránka TB Heritage uvádí, že hřebec byl kolem roku 1675 importován ze syrského Damašku; jiné zdroje spekulují, že se narodil cca o dekádu dříve a dokonce mohl být odchovaný v Británii. Faktickou informací je, že stál v Sedbury Stud Jamese D'Arcyho v Yorkshiru, nicméně už jeho barva je opět sporná - je často považován za palomina, ale prý mohl být pouze světlým ryzákem. Této teorii nahrává fakt, že nezanechal barevného potomka: významný plemeník Spanker byl hnědák, Brimmer zanechal řadu potomků bez barevného označení, ale tedy i bez poznámek ke zvláštním barvám; totéž platí pro hrstku potomků Oglethorpe Arabian. Dále stojí za zmínku, že synem Oglethorpe Arabian byl Makeless z dcery D'Arcy's Yellow Turka, tedy na tohoto zakladatele 2x2 prochován; Makeless byl údajně ryzák, přičemž s dcerou Brimmera dal klisnu Brown Farewell, na D'Arcy's Yellow Turka 3x3x3 prochovanou hnědku.

Navzdory jménu se tedy nezdá příliš pravděpodobné, že by D'Arcy's Yellow Turk byl skutečným zdrojem cream alely v populaci, ačkoliv jistotu nemáme. Jiní jím ale být mohli.

Oxford Dun Arabian

Oxford Dun Arabian, databáze Sport-Horse Data

Hřebec dun/buckskin zbarvení (odborníci nechť mi prominou míchání těchto pojmů, které bylo v historii plnokrevníka běžné) se narodil o dobré půlstoletí později, a v Turecku ho získal Nathaniel Harley pro svého synovce Edwarda; hřebec později stál v jeho hřebčíně ve Welbeck Abbey. Oxford Dun Arabian zanechal minimálně jednu palomino dceru, a sice nepojmenovanou Oxford Dun Arabian Mare, narozenou kolem roku 1718; ze spojení s běloušem Young True Blue se pak roku 1729 narodila Miss Slamerkin. Jde o klisnu v různých zdrojích popsanou jako bay i buckskin; žádné z jejích hříbat však zbarvení nezdědilo.

Zajímavostí na tomto místě je spojení Miss Slamerkin s bílým Crabem, s jehož potomstvem jsou dobře obeznámeni čtenáři minulého článku. Crab byl otcem minimálně sedmi hříbat Miss Slamerkin, z toho dal tři bělouše a naprosto nečekaně tři vraníky, mezi nimi i Portmore's Othello a Oroonoko, mateřského otce King Ferguse a třetího otce Pot-8-Ose, dvou zásadních pokračovatelů majoritní plnokrevné linie Eclipse. Bustard, bílý syn Craba a Miss Slamerkin, se nachází v rodině Sir Archyho, otce Lexingtona, ačkoliv jde patrně o "neškodnou" větev; tou mohla být i rodina bělky Spot's Dam, která po dvou generacích dala buckskin klisnu, ovšem po buckskin plemeníku. To údajně hnědá dcera Duchess je zajímavější, protože z její rodiny vychází King Fergusův syn Beningbrough, sice hnědák, ale z dobové kresby trochu podezřelé barvy; Beningbrough byl třetím zásadním plemeníkem napojeným na Miss Slamerkin, a dalšími by byli Cotherstone a především trojkorunovaný West Australian.

Poměr vraníků v potomstvu Miss Slamerkin a Craba je samozřejmě zajímavým momentem, a nabízí se otázka, jaký barevný genotyp Crab nesl, pokud Mrs. Slamerkin byla skutečně buckskin zbarvení. Podle moderních internetových "kalkulaček" by totiž Crab nemohl být geneticky ryzákem ani hnědákem, ale pouze vraníkem - a i v tom případě by měl stejnou pravděpodobnost předání jak vraného, tak smoky black zbarvení. Možnost, že některý z jeho tří vraných synů tak byl ve skutečnosti smoky black, je asi nezanedbatelná, ale jelikož neexistují žádné skutečné informace mimo uvedených záznamů barev, ponechám osud cream alely Miss Slamerkin na fantazii čtenářů. My pokračujme k dalším jménům.

Dismal

Klasický portrét Godolphin Arabiana, databáze Pedigree Query

Hřebec narozený roku 1733, v databázích uváděný jako buckskin. Pikantní na tomto hřebci je jeho původ: otec Godolphin Arabian byl Georgem Stubbsem namalovaný očividný hnědák, a matka neznámé barvy byla po Crabově otci, bílém Alcock Arabian, viz opět minulý článek. Otcem Alcock Arabiana a rovněž možná otcem jeho partnerky Flash v tomto původu (2x2 inbreeding Dismalovy matky) však byl Curwen's Bay Barb, jehož některé prameny, navzdory jménu, uvádějí jako možný zdroj barevných odchylek v plnokrevníkovi s odkazy na rané potomstvo, kterému údajně předával neobvyklé barvy či barevné znaky. TB Heritage uvádí jméno Galloway Ringtail, s odkazem na typický projev rabicano zbarvení.

V tomto směru je opět fascinující úvaha, jaké modifikující geny mohl hypoteticky nést bílý Alcock Arabian, jehož bílý syn Crab byl nejen partnerem Miss Slamerkin, viz předchozí odstavce, ale rovněž velmi vlivným raným plemeníkem.

Co se týče Dismala, zanechal řídké potomstvo včetně dcery Jenny Dismal, údajné hnědky exportované do Ameriky, kde zanechala řadu synů, mezi nimi čtyři plemeníky po Fearnoughtovi a jednoho po Sober John. Na tomto místě prozradím, že Jenny Dismal byla nejen dcerou buckskin Dismala, ale údajně i vnučkou palomino klisny Silverlocks; opět se nabízí otázka, kam až "barevné geny" a případně jaké s jejím exportem do Ameriky mohly uniknout.

Thwaite's Dun Mare

Ačkoliv chybí přesná datace, Thwaite's Dun Mare byla zhruba současnicí Dismala. Byla po bílém Akaster Turkovi z neznámé matky, a v chovu dala nepojmenovanou dceru po Croft's (či Old) Partnerovi, neznámé barvy. Croft's Partner byl údajně výrazně odznakovým ryzákem, a jeho matka byla po zmíněném Curwen's Bay Barbovi z bílé klisny, jejímž otcem byl "Old Spot" a dědem "White-Legged" (bílonohý) Barb. Opět je jen na představivosti čtenářů, jaký výsledný genotyp asi mohl Croft's Partner nést.

U dcery Thwaite's Dun Mare a Partnera není uvedná barva, nicméně dala dceru opět neznámé barvy po bílém Crabovi, viz Alcock Arabian, a ta dala ryzku jménem Golden Locks, 2x2 prochovanou na Craba, z toho jednou skrz otce - vraníka Oronooko z buckskin klisny Miss Slamerkin. Pokud i neangličtináře zaujme slovo "golden," tedy zlatý, pak nezbývá než dodat, že anglické "locks" jsou lokny či kadeře.

Tím hrůzné představy nekončí, protože Golden Locks byla v roce 1764 připuštěna k Warren's Sportsmanovi, hřebci, jehož matka byla vtipně pojmenována Silvertail, a narozená ryzka Sportmistress se stala matkou nesmrtelného Pot-8-Ose - výše zmíněného syna Eclipse a hřebce, k němuž v paternitní linii směřuje drtivá většina dnešních plnokrevníků. Odkaz na rodokmen klisny Sportmistress pro zajímavost přikládám.

Silverlocks

Zatímco případ rodiny Thwaite's Dun Mare se odehrává spíše v hypotetické rovině, ten Silverlocks už ve zcela konkrétní. Palomino klisna Silverlocks se narodila roku 1725 ve Velké Británii, narozdíl od např. Dismala už s poměrně prokazatelným a dlouhým původem. O to je překvapivější, že v něm nelze vystopovat zdroj jejího zbarvení. Její otec Bald Galloway byl již diskutován v článku o bílých plnokrevnících; jeho zbarvení neznáme, ale měl být po ryzákovi z dvougenerační bílé rodiny neznámého původu, a sám je označován jako "white-faced", tedy patrně s výraznou lysinou. Nepojmenovaná matka Silverlocks byla dcerou bělouše Akaster Turka (stejně jako Thwaite's Dun Mare) a z klisny Cream Cheeks, což je další jméno vybízející k úvahám - v překladu doslovně "smetanové tváře". Cream Cheeks byla dcerou vraníka Leedes Arabian ze Spanker Mare, dcery hnědáka Spanker (po D'Arcy's Yellow Turk, viz výše) a bílé Old Morocco Mare, se kterou jsou opět obeznámeni čtenáři článku o bílých plnokrevnících.

Navzdory nejasnému barevnému původu je Silverlocks jedním z nejzářnějších barevných případů v historii. Dochovalo se několik historických popisů, kde je nazývána nepřesně "dun" (jak podotknuto, v rozporu s dnešním použitím tak prý byli označování "žlutí" koně všeobecně), či doslovně a patrně správněji "ryzka s bílou hřívou a velkou lysinou," tedy palomino. Silverlocks běhala čtyři roky pod jménem Bonny Dundee, a údajně byla pomalou, ale skvělou vytrvalkyní. V chovu se pak stala největším soudobým zdrojem "barevných" plnokrevníků, viz schéma níže. My se na ně podíváme podrobněji v chronologickém pořadí:

Prvním partnerem Silverlocks v chovu lorda Godolphina byl Godolphin Whitefoot, syn Bay Boltona a vnuk Darley Arabiana, tedy hnědák velmi střízlivého původu, co se barev týče. Silverlocks ze spojení s ním dala dva syny, oba hnědáky, narozené v letech 1734 a 1735, a nepojmenovanou dceru, uváděnou pouze jako Whitefoot Mare, bez data narození. U ní není záznam o barvě, nicméně z připuštění výše zmíněným buckskin Dismalem dala Jenny Dismal, rovněž zmíněnou matku několika plemeníků.

Brilliant, databáze Sport-Horse Data

Od roku 1737 kryl Silverlocks především Godolphin Arabian, a zatímco po Whitefootovi patrně nezůstal "barevný" potomek žádný, je fascinující, že po Godolphin Arabianovi, připomeňme - otci Dismala, zůstali barevní všichni. Zcela posledním potomkem byl hřebec pojmenovaný Buffcoat (doslovně "žlutosrstý"), a dcery Silverlocks byly později označovány jako jeho sestry. Chronologicky nejstarší, "Sister One to Buffcoat," měla být buckskin a v chovu se proslavila hřebcem Brilliant po bílém Crabovi, který byl rovněž buckskinem.

Brilliant byl odchovancem earla z Portmooru, který vlastnil jeho otce Craba, a byl úspěšným dostihovým koněm; jako plemeník si vydobyl reputaci producenta dobrých a atraktivním hříbat. Jak naznačuje schéma, Brilliant cream alelu řádně rozvířil v soudobé plnokrevné populaci, a pikantní je zejména jeho opakované spojení s jistou Whittington Mare, bělkou narozenou 1753, jejíž otec Whittington byl sice ryzák pouze vzdáleně navázaný na Curwen Bay Barba, ale matkou byla bílá Crab Mare z buckskin Miss Slamerkin. Opakované spojení ověřeně ředěné a podezřelé bílé krve sice podle dostupných zdrojů nezanechalo trvalé následky, ale jiná spojení už to dokázala. Příkladem může být Brilliantova buckskin dcera z Crab Mare, kde v tomto případě "Crabem" nebyl bílý Crab,a le jeho údajně ryzý syn Shepherd's Crab z klisny po Croft's Partner, viz výše. Tato Brilliant Mare, prochovan 2x3 na Craba a 3x3 na Godolphin Arabiana, s minimálně třemi krosy Curwen's Bay Barba, dala nejen buckskin syna po Highflyer, ale také matku hnědáka Weazle, který už se objevil v rodokmenech řady raných klasických koní, a jeho krev doputovala až k Toxophilite, dědovi Carbina.

Co se týče potomstva Brillianta, Dorilas byl údajně dobrým dostihovým koněm, a Antelope plemeníkem, který předal barvu do další generace, bohužel ale bez dalšího pokračování. Celkově je případ Brillianta v tomto ohledu hodný zamyšlení, protože s ohledem na šíři následujícího schématu se zdá neuvěřitelné, že takový barevný vliv zmizel beze stopy; přesně to se ale, z pohledu dnešní doby, skutečně stalo. Další zajímavostí je, že některá spojení typu Whittington Mare nápadně připomínají dnešní "chov na barvu." Nicméně v kontextu toho, že se tento příběh odehrál v druhé 18. století, kdy už byly ustanoveny základní linie plnokrevníka a postupně vymizela celá linie Alcock Arabian - Crab pod tlakem progresivnější krve, zůstane osud potomstva Brillianta navždy zahalen tajemstvím.

Vraťme se ovšem zpět k dcerám Silverlocks. Sister Two to Buff Coat byla rovněž buckskin klisnou, a cream alelu předala všem známým potomkům kromě dvou: hnědé klisny po Snipovi, synu Flying Childerse, a bílé Young Snip Mare po bělouši Young Snip, který pocházel z rodiny Grey Bloody Buttocks, čímž opět odkazuji na předchozí článek. Otcem dalších tří hříbat byl Shock, pramálo známý hřebec, vnuk Byerley Turka a polobratr Squirta (ano, "toho" Squirta, děda Eclipse); sám byl z bílé rodiny Grey Robinson, ovšem bez dalších známek barevných genů. Shock byl otcem tří synů Sister Two to Buff Coat, a sice Ginger, Easby Miller a Silvertail; ani jeden neměl další význam, stejně jako Well-Done, syn Slouche, vnuka Godolphin Arabiana.

Následovaly tři dcery Sister Two to Buff Coat. Zmíněná bělka po Young Snipovi se stala bábou raného německého plemeníka Herodot; její pravá buckskin sestra dala buckskin hřebce po hnědákovi Syphon a buckskin klisnu po bělouši Sulphur, čímž její vliv skončil. Lépe si nevedla ani poslední dcera jménem Isabella, údajně buckskin, jejíž tři buckskin synové po Herod a Squirrel už rovněž nedostali šanci v chovu.

Zcela bez potomstva zůstala poslední ze tří buckskin sester Buff Coata, a také Silvertail, snad palomino syn obskurního plemeníka Middleton Saucebox. Zbývá nám samotný Buff Coat, údajně "dun" hřebec s bílými odznaky (opět odkazuji na vágnost tehdejších pojmenování) a stejně údajně "jeden z lepších synů Godolphin Arabiana." Jako takový byl použit v chovu, a zanechal dva známé buckskin syny - Creampota bez dalšího významu, a svého jmenovce Buffcoat. Ten byl údajně importován do Virginie, ale pokud tomu tak bylo, nezanechal žádné nám známé potomstvo. Dlužno dodat, že přesto technicky byl buckskin plnokrevným hřebcem na americké půdě, a při nejasnosti raných amerických rodokmenů je to další možné pohádkové místo příběhu cream alely.

Gower Dun Barb

Whistlejacket, databáze Sport-Horse Data

Je posledním jménem známým autorce v době publikování článku. O hřebci nemáme moc informací; narodil se snad kolem roku 1750, a kryl řadu klisen lorda Gowera kolem roku 1760. Připomeňme, že se jednalo o dobu, kdy už byly založeny všechny zásadní linie plnokrevníka, zhruba kolem narození Eclipse; Gower Dun Barb už měl velmi obtížnou pozici. I on byl připouštěn s dcerami Craba a Croft's Partnera; zanechal řadu buckskin synů i dceru Honeycomb, ale žádný z nich už nemá zaznamenané potomky, a tak krev Gower Dun Barba velmi brzy vymizela.

Závěrem: Whistlejacket

Specifickým historickým případem je Whistlejacket, hřebec, kterého proslavil George Stubbs fantastickým portrétem v životní velikosti. Během své dostihové kariéry si Whistlejacket vydobyl pověst výborného, ale také obtížně zvladatelného koně; byl sice zařazen do chovu, ale nezanechal žádného známého barevného potomka. To je ovšem jen druhá část příběhu, a ta první je neméně zvláštní.

Whistlejacket, ač narozen 1749, tedy ve stejné éře jako předchozí jména, byl totiž uváděn už jako ryzák se světlou hřívou - nikde není ani slovem označen jako palomino či alespoň "žlutý." Jeho původ ostatně rovněž nenaznačuje sebemenší "barevnost" - Whistlejacketovým otcem byl Mogul, syn Godolphin Arabiana ze Sachrissy, jejíž matka Flying Whigg byla sice bábou Slouche, otce buckskin hřebce Well-Done, ovšem z buckskin Sister One to Buff Coat. Matka Whistlejacket byla po Bolton Sweepstakes, synu bělouše Bloody Shouldered Arabiana; jejím třetím otcem byl Makeless, výše zmíněný ryzák 2x2 prochovaný na D'Arcy's Yellow Turka.

Podezřelé krve tedy v původu Whistlejacket bylo dost, ale žádná prokazatelně "barevná." Nabízí se tedy otázka, zda Whistlejacket, který dle portrétu skutečně nebyl klasickým ryzákem, nebyl spíše jedním z prvních flaxen plnokrevníků v celých dějinách plemene.

Období temna

Jakkoliv barevní plnokrevníci historicky existovali v nemalém počtu, viz produkce Brillianta, a jakkoliv pomáhali spoluutvářet plemeno, viz vliv Miss Slamerkin, tak od poloviny 18. století jako by se po nich slehla zem. Jako autorka s důkladným historickým fotoarchivem a pamětí na triviality (a barevní plnokrevníci k nim samozřejmě patří) mohu pouze říci, že po potomstvu Brillianta a zvláštním případu Whistlejacket neznám dalšího nositele cream alely do 60. let 20. století, což je neuvěřitelně dlouhá doba.

Sylfou, databáze Sport-Horse Data

Vzhledem k rané ochotě chovatelů i historiků přiznávat a správně uvádět "ředěné" plnokrevníky se zdá absurdní, že by následovala dvě století chybných registrací či restrikcí od dostihových autorit, co se týče uznávání neobvyklých barev... nicméně nikdo z nás nebyl přítomen chodu institucí Jockey Clubu a Weatherbys před dvěma sty lety. Další možností je jednoduše selekce "barevných" jedinců na straně chovatelů s ohledem namožné pochybnosti o jejich původu. Pravdy se dnes už stěží dopátráme, a tak nám zůsává pouze prozatím nevysvětlitelné období dvousetletého "temna" v existenci alely, která se má, podle nám dostupných poznatků, přenášet z generace na generaci.

Pochopitelně se dodnes objevují konspirační teorie o připuštění teplokrevných koní pro získání barvy. Tyto teorie jsou stejně bezzubé, jako odpor vůči nim - nikdo z nás zkrátka nebyl na místě, ani neprovedl genetické testy. V tomto kontextu je však zajímavé, že první známý údajný palomino v moderních dějinách se neobjevil na žádném "divokém Západě," ale v jedné z velmi konzervativních bašt chovu plnokrevníka, a sice ve Francii.

Tento titul si o fous připsal Sylfou, narozený roku 1959, po Djefou (Djebel) ze Sylviana po Louqsor, ze Selve po Cuttle-Fish. Celý původ Sylfou je naprosto ortodoxní a nenaznačuje sebemenší výskyt cream alely, nicméně stejně jednoznačná byla i jeho podoba, i ze špatné černobílé fotografie naprosto nepodobná čemukoliv typu flaxen genu.

Sylfou nikdy nezávodil a zanechal jen hrstku hříbat. Zajímavostí je jeho vliv v Československu, kde zanechal dceru Lišku z Litanie, dcery L'Amirala z rodiny Lyndory; Liška II byla nejen registrovanou hnědkou, ale především neúspěšnou matkou a rodina s její dcerou Libenou vymřela. Další potomky zanechal Sylfou v Dánsku, včetně údajného palomino hřebce Kingo; s ním opět barevná krev zmizela.

Znovu se objevila jen sedm let po Sylfou, ve Spojených státech. A tam už přepisovala dějiny.

Milkie

Deer Lodge
USA, 1960
Deerlands
USA, 1956
Mount Marcy
USA, 1945
Mahmoud FR, 1933
Maud Muller USA, 1922
Voltage
USA, 1949
Menow USA, 1935
Volette USA, 1930
Blue Teton
USA, 1954
All Blue
USA, 1947
Bull Lea USA, 1935
Blue Delight USA, 1938
Miss Donegal
USA, 1949
Khaled GB, 1943
Anoakia USA, 1939
Tootsie T
USA, 1946
Onomea
USA, 1929
Rodgers
USA, 1916
Sweep USA, 1907
Lardella USA, 1906
Kalama
USA, 1923
Gold Oak USA, 1908
Grafton's Barricade USA, 1916
Hekuni
USA, 1940
Ormesby
USA, 1928
Sir Gallahad FR, 1920
Chewink USA, 1919
Hookena
USA, 1930
Moanalua USA, 1926
Temptress USA, 1920

Milkie se narodil v roce 1966 v americkém státě Washington, na západním pobřeží. Byl synem dvou hnědáků, a po jeho narození údajně byly provedeny paternitní testy; jelikož jeden z rodičů musel nést cream alelu, je velkou otázkou který. Otec Deer Lodge podle dostupných informací nezanechal jiného barevného potomka, a matka Tootsie T dala s jiným plemeníkem pouze údajnou vranku Col's T, bohužel bez potomků. V celém rodokmenu se vyskytují především hnědáci a ryzáci; ryzáky byli ve druhé generaci Onomea, ve třetí Mount Marcy, Miss Donegal a Kalama, a ve čtvrté Anoakia, Lardella a Graftons Barricade. Mahmoud byl bělouš, ovšem jeho syn Mount Marcy byl podle fotografií naprosto normálním ryzákem. Klisna Chewink ve čtvrté generaci byla vrankou, ale ona ani její syn Ormesby, údajně odchovaní Claiborne a Bellair, nejsou zrovna podezřelými jmény. Stojí za zmínku, že Tootsie T byla 2x4 prochována na hřebce Rodgers, ovšem jakékoliv náznaky barevných odchylek chybí.

Celý původ Milkieho ostatně uvádím z jiného důvodu: v moderním nadšení nad barevnými liniemi bych chtěla ukázat, kde leží jejich plnokrevné kvality. Milkie sám nikdy neběhal, a ačkoliv mu nechci a nebudu upírat údajné vynikající skokanské schopnosti, s dostihovými geny celé "cream" linie plnokrevníka se to má takto:

Otec Deer Lodge za 1 vítězství a 5 umístění ze 7 startů získal astronomické 4 tisíce dolarů, a to v dobách, kdy se výhry nejlepších koní běžně pohybovaly ve statisících dolarů. Děd Deerlands byl vítězem obou svých startů, za které získal dotace 4,950 dolarů. Blue Teton, matka Deer Lodge, odběhala přes 30 startů, a vyběhala 11 tisíc dolarů. Mount Marcy byl jeden z nejlepších synů Mahmouda, ovšem jeho partnerka Voltage opět vyběhla 4,480 dolarů. All Blue byl dobrým dostihovým koněm a druhým z American Derby mezi šampionem Hill Prince a několikanásobným traťovým rekordmanem Your Host; Miss Donegal nestartovala.

Matka Milkieho Tootsie T vyběhala 4,362 dolarů z osmatřiceti (!) startů. Co se týče jejích rodičů, Onomea se ve třech startech neumístil, a Hekuni nestartovala. V další generaci byl Rodgers malým stakes umístěným a spíše handicapovým koněm, a Kalama nestartovala; u Ormesbyho chybí záznam, a Hookena nestartovala.

Z plnokrevného hlediska tak Milkie byl, s veškerou úctou k němu, doslovně odpadní produkcí. Byl ovšem také hřebcem působivého exteriéru a, jak zmíněno výše, se skokovým talentem. Mezi jeho partnerkami převažovala podobná obskurní krev - jmenujme mateřské otce Hy Frost, Clavier či Sir Woodley, o nichž běžný dostihový fanoušek neuslyší po celý život, a přiznejme, že tím neutrpí žádnou újmu. Je také dobré zdůraznit, že ze zhruba patnáctky známých plnokrevných potomků Milkieho byl na dostihové dráze vyzkoušen jediný - Milkie's Desire, a ze sedmi neumístěných startů získal 112 dolarů.

Milkie, "nemožný palomino"
databáze Sport-Horse Data

Milkie, mimochodem narozený v září, uhynul údajně ve věku 34 let. Níže uvádím schéma, které ukazuje všechny zásadní potomky nesoucí jeho krev, ale nejprve si udělejme krátké "kdo je kdo" - na tomto místě zásadních koní linie, a pod schématem ještě několika barevných rarit.

Milkie

Zakladatel celé plnokrevné "ředěné" linie. Zanechal dva zásadní plemeníky v Gold Apollo a Milkie's Desire; k prvnímu směřuje linie cremello hřebců Billionair a Zillionair, k druhému dnes už částečně evropská "RFF dynastie" a potomci cremella Guaranteed Gold.

Mimoto byl Milkie otcem méně známého amerického plemeníka Canadian Kid, který na přelomu tisíciletí zanechal zhruba patnáctku nestartovavších potomků; je také mateřským otcem svých vlastních pravnuků Billionair a Zillionair, dalších cremello plemeníků RFF El Dorado a Goldmaker, kanadského perlino plemeníka Excalibur Fox, a palomino hřebců s kombinací dominantní bílé Sato a RDA Oro Blanco.

Gold Apollo

Palomino syn Milkieho, jehož matka pocházela z obskurní větve linie Blandford. Nestartoval. Mezi roky 1978 - 1995 zanechal cca dvacítku známých plnokrevných potomků, z nich 11 palomino. Z jeho dcer pocházejí plemeníci Classic Copper, Crusov Fox a především nejstarší Guaranteed Gold, cremello, jenž je na Milkieho 2x3 prochován. Přímým pokračovatelem Apolla byl Issue of Gold:

Issue of Gold

Palomino, nestartovavší pravnuk Round Table a pra-pravuk Native Dancer. Připouštěl patrně v USA a Kanadě, a to v letech 1997 - 2013; zanechal zhruba desítku známých barevných plnokrevníků, všechny nestartující. S Milkieho dcerou Queen Debonair zanechal trio pravých bratrů zbarvení cremello - Billionair, Zillionair a Snowy River.

Synové Milkieho Canadian Kid a Gold Apollo, a Apollův syn Issue of Gold, databáze Sport-Horse Data

Billionair

Nejstarší ze tří pravých bratrů po paternitním vnuku Milkieho Issue of Gold z Milkieho dcery Queen Debonair. Nestartující. Otec hrstky známých hříbat v letech 2001 - 2005; uhynul při operaci v roce 2009. Mezi jeho potomky je Pure White Gold, nositel dominant white mutace, který předává jak dominant white zbarvení, tak cream alelu i běžná zbarvení. Jeho palomino syn The Gold Fox je jedním z evropských "ředěných" plemeníků, a potomky tu zanechal i Sonoran Gold, jehož otec Glacial Gold je vnukem Billionaira.

Zillionair

O rok mladší než Billionair. Producent několika desítek palomino a buckskin potomků ve Spojených státech mezi lety 2002 - 2010, z nichž Regalo del Oro absolvoval dostihovou přípravu, ale v jediném startu se neumístil. Překvapivě nezanechal žádného pokračovatele. Jeho vnukem je Caught Streakin, buckskin hřebec s částečně bílou hřívou po overo plemeníku Blue Eyed Streaker.

Snowy River

Třetí z bratrů Snowy River nikdy nestartoval, a v Kanadě zanechal cca dvacítku palomino a buckskin potomků v letech 2007 - 2012. Jeho nestartovavší syn Crusov Fox, paternitní pravnuk Gold Apollo z dcery stejného hřebce, převzal štafetu, a od roku 2011 působí v kanadském chovu.

Praví bratři Billionair, Zillionair a Snowy River, databáze Sport-Horse Data
Další generace: pravnuci Billionaira The Gold Fox a Glacial Gold, a syn Snowy Rivera Crusov Fox, databáze Sport-Horse Data

Milkie's Desire

Druhý zásadní pokračovatel Milkieho, hřebec relativně slušného původu, vnuk šampiona Barbizon a pravnuk výtečného Prince Johna. Startující; neumístěn v sedmi startech, výhry 112 dolarů. V chovu působil cca v letech 1991 - 2000, a zanechal cca desítku nestartovavších barevných potomků. Jeho dcera Lucky In Gold je bábou britského cremello plemeníka Electrum, ale mnohem zásadněji je Milkie's Desire otcem dvou hlavních plemeníků celé linie, RFF King's Ransom a Guaranteed Gold.

Milkie's Desire a jeho synové: RFF's King Ransom a Guaranteed Gold, databáze Sport-Horse Data

RFF King's Ransom

Nestartovavší palomino už spíše druhořadého původu. V americkém chovu působil cca v letech 2000 - 2013, a zanechal více než dvacítku barevných, nestartovavších potomků. Dával údajně korektní hříbata s výbornou povahou, a řada jeho synů byla zařazena do chovu. Pro nás jsou zajímaví zejména hřebci zařazení v Německu - cremello RFF The Alchemist a jeho rovněž cremello syn Goldmaker, a konečně vnuk TCF Palladium z klisny RFF Pearlescent, německý smoky cream (tedy 2x zesvětlený vraník) plemeník.

Potomci RFF's King Ransom: RFF The Alchemist, jeho syn Goldmaker, a TCF Palladium, databáze Sport-Horse Data

Guaranteed Gold

Syn Milkie's Desire z dcery po Gold Apollo, na Milkieho 2x3 prochován, z rodiny jihoamerického chovu. Nestartovavší cremello, kanadský plemeník cca 2001 - 2016 se zhruba šedesátkou známých barevných potomků. Syn Beyond Blonde se objevil na dostihové dráze, ale v jediném startu se neumístil. Guaranteed Gold je otcem již zmíněného TCF Palladium, stejně jako paternitním dědem Glacial Gold. Rovněž je otcem úspěšného plemeníka Gold Bayou T B, jehož synové Gold Bold N Rich a Framed In Gold nesou rovněž overo zbarvení; první je plemeníkem v Austrálii, druhý, z frame overo matky po Racey Remarque, je plemeníkem ve Státech.

Gold Bayou K T, syn Guaranteed Golda, a jeho cream + overo synové Gold Bold N Rich a Framed In Gold, databáze Sport-Horse Data

Pozn.:
Následující schéma neuvádí všechny potomky Milkieho, ale především plemeníky s místem působení. S ohledem zejména na evropský chov uvádím i některé zde působící klisny. Tučné označení 'cremello' funguje jako odkaz a směřuje k druhému rodiči, který předal cream alelu; potomstvo cremello koní je vždy uváděno pouze jednou, a to v otcovské linii.

Musím upozornit, že u některých jmen je možný skok do druhého schématu níže na stránce.

Na závěr bych se ráda vrátila ještě k jedné raritě ve schématu, a sice kombinaci s dominant white, kterou nesou potomci Milkieho dcery Springtime Girl:

Sato

Satova matka Springtime Girl byla dcerou Bama Belle, jedné ze skutečně obskurních partnerek Milkieho; sama byla připuštěna hřebcem Puchilingui, pozoruhodným "strakáčem," který poutal pozornost plnokrevných diskuzních fór dávno před objevením ředěných barev a "běžných" strakatých plnokrevníků. Puchilingui, ač strakatý kůň par excellence, je však právě nositelem jedné z "nečistých" mutací dominantní bílé, a Sato zdědil kombinaci obou rodičů, viz foto; NENÍ nositelem klasických "strakatých" genů. Sato působil v kanadském chovu cca v letech 2001 - 2009, a opět předával dominantní bílé, cream i klasické zbarvení. Plemeníkem se stal i Satův syn Cloud Ten, který však v plné míře podědil otcovu dominant white mutaci.

RDA Oro Blanco

Satův polobratr RDA Oro Blanco se narodil ze spojení Springtime Girl s Airdrie Apache, jakýmsi "kolegou" Puchilingui - "strakáčem," jehož zbarvení však má na svědomí také dominant white mutace, pouze její jiná "odnož" než v případě Puchilingui. Neohraničené "roztroušené" skvrny, typické pro dominant white zbarvení, které na Satově nekvalitní fotce nejsou zcela patrné, v případě RDA Oro Blanco mluví samy za sebe.

Cream + dominant white hřebci: Sato, jeho syn Cloud Ten, a Satův polobratr RDA Oro Blanco, databáze Sport-Horse Data

Do třetice byla dominant white hřebcem Bright White, vnukem Puchilingui, připuštěna Milkieho dcera Lucky In Gold, a výsledná buckskin dcera Brightest Gold dala opět buckskin plemeníka působivé barvy Smoked Gold. Jeho syn Excalibur Fox je jedním z mála plnokrevných perlino plemeníků na světě, nicméně dle facebooku majitelů slouží spíše jako rodinný kůň.

Na tomto místě se rozloučíme s linií Milkieho, ale nikoliv s cream plnokrevníky: pozorným čtenářům jistě neuniklo, že v předcházejícím schématu je poněkud víc dvakrát zesvětlených ryzáků, než by odpovídalo jedné, zhruba čtyřgenerační linii. S liníí Milkieho byla totiž opakovaně používána druhá, méně známá i méně četná "ředěná" plnokrevná linie: Glitter Please.

Glitter Please

Glitter Please, databáze Sport-Horse Data

Glitter Please se narodil rovněž ve Státech, v roce 1982, a ani on nepocházel z pětihvězdičkového rovinového chovu. Jeho otcem byl Jack Sprat, podle fotografií odznakový ryzák; syn výborného plemeníka Prince Johna a sám vítěz Lexington Stakes G2. Dlužno dodat, že jde o celkem nic neříkající výsledek, a že mateřská strana rodokmenu Glitter Please už se kvalitou nápadně blížila té Milkieho - plemeníci Valiance, Drawby a Catalan, ač všichni příslušníci prvotřídních krevních linií, už zkrátka patřili k "druhé," či spíše ještě daleko nižší lize.

Barvu Glitter Please údajně zdědil z rodiny - matka a snad i bába měly být buckskin zbarvení, ale kde leží pravda, to už se díky absenci obrazových materiálů nedopátráme. V každém případě, s Milkiem měl Glitter Please společnou ještě jednu věc - matka Lucky Two Bits měla absolvovat 9 startů bez umístění a jakýchkoliv výher, a bába Lucky Pamela 19 startů se 2 vítězstvími, a ziskem půldruhého tisíce dolarů.

Zatímco Milkie a jeho synové si vydobili pověst excelentních skokanů a hunterů, Glitter Please exceloval v drezuře. Rovněž působil jako plemeník - dle dostupných záznamů - v poměrně zralém věku 15-17 let, a zanechal zhruba patnáctku bez výjimky nestartujících potomků. Jak bylo zmíněno, několikrát byl použit s linií Milkie pro dosažení dvojitého ředění; v následujícím schématu se objevují známá jména jako RFF The Alchemist, TCF Palladium či RFF El Dorado. Obě schémata jsou provázaná; krátké "kdo je kdo" bude opět následovat pod schématem.

GP's Kruggerand

Palomino hřebec GP's Kruggerand byl vnukem nestartovavšího Ribeta z obskurní rodiny, a sám samozřejmě neběhal. V letech 2002 - 2009 zanechal zhruba dvacítku potomků, ovšem překvapivě žádného zásadnějšího plemeníka, pouze krátce připouštějícího Argo's Quest a málo využitého britského Electrum.

Legacy In Gold

Palomino hřebec překrásného zbarvení, jehož mateřským otcem byl málo známý polobratr Secretariata jménem Straight Flush. Byl připravován do drezur a v roce 2012 údajně prodán na Blízký východ; jeho syn RHF Golden Globe, jehož matka je vnučkou Seattle Slewa, působí v americkém chovu od roku 2013 a má řadu velmi mladých barevných potomků, včetně synů.

GP's Kruggerand, Legacy In Gold a RHF Golden Globe, databáze Sport-Horse Data

Glitter of Gold

Hřebec, který si z matčiny strany nese historicko-americký mix pro dobrou míru říznutý ještě starším jihoamerickým chovem. Nestartovavší a jako plemeník prodán do Německa.

RFF El Dorado

Neprochovaný cremello plemeník z dcery Milkieho. Připouštěl cca mezi lety 2003 - 2011 v USA a Kanadě; zanechal více než desítku barevných potomků, a z nich několik barevných palomino matek.

White Magic

Je v minulé části nezmíněným hřebcem z linie Milkie, konkrétně syn RFF King's Ransom, z matky po Glitter Please. Působí jako plemeník v USA, kde má zhruba dvě desítky potomků z let 2007 - 2018.

Glitter of Gold, RFF El Dorado a White Magic, databáze Sport-Horse Data

Jak vidíme, linie Glitter Please se s Milkiem nemůže měřit ani početností, ani svým významem. Vzhledem k módnosti "barevných plnokrevníků" a kombinačního potenciálu obou linií si ale o její osud asi nemusíme dělat starosti.

Historický dodatek

Questionnaire, databáze Sport-Horse Data

V dějinách se vyskytla dlouhá řada koní, u kterých byly pochybnosti o jejich zbarvení. Překvapivě se to netýká ani tak klasických ryzáků a ryzáků s flaxen genem, tedy světlou hřívou - takoví v dějinách sice vždy byli, od velmi známých případů typu Grundyho až po ty méně známé a vyžadující vhodné fotografie, jako Stage Door Johnny (třetí otec Rainbows For Lifa - odtud patrně "blonďatá" produkce našeho velikána); ve většině případů však flaxen ryzáci nejsou příliš zaměnitelní s armádou žlutých plnokrevníků, tak, jak je vyobrazená na fotografiích v tomto článku.

Rozruch paradoxně budili spíše hnědáci. Historické materiály v tomto velmi klamou - jak barevným pojetím obrazů i jejich reprodukcí (a zlatavý lesk Hambletoniana, hřebce úzce navázaného na barevnou krev, na slavném portrétu George Stubbse tomu příliš nepomáhá), tak i pojetím černobílých fotografií. Pověst velmi světlého hnědáka měl například Questionnaire, praděd Dr. Fagera a předek Holy Bulla. Přesto by ho z fotografie na hypotetického podezřelého buckskina neodhadl asi ani největší fanatik v honbě za barevnou senzací, a to je co říci.

Buckskin zbarvení se údajně mělo vyskytnout počátkem 20. století v Argentině, u nepříbuzných plemeníků Carlos XII a Prince Jeddah; důkazy zcela chybí, zatímco Buckskin, britský šampion vytrvalců pozdních 70. let, byl zcela zlovolně pojmenovaným obyčejným hnědákem.

Ráda bych v tomto kontextu uvedla jednu věc, kterou osobně považuji za podstatnou. Bez ohledu na závažnost či absurdnost těchto "podezření" jde bez výjimky o případy, které nezanechaly další barevnou generaci. To je samozřejmě další úvahou k zamyšlení, nicméně se zdá přinejmenším zvláštní, že by to dokázal jakýsi washingtonský obskurní hřebec, a nedokázali to přední britští a američtí plemeníci kalibru Grundyho a Questionnaire, za plné pozornosti předních hřebčínů a návštěvníků špičkových dostihů.

Evropští zástupci obou linií

Závěrem bych ráda připojila jeden malý a snad užitečný dodatek, shrnující v Evropě působící "ředěné plnokrevníky" obou linií. S ohledem na dataci tabulky se nabízí dodatek "minulé" plemeníky, nicméně v přímém rozporu se zájmem na sociálních sítích (a plnokrevnou i teplokrevnou praxí propagace hřebců) se místy zdá, jako by působiště těchto plemeníků a jejich osudy byly takřka státním tajemstvím. V případě jakýchkoliv přesnějších informací, nejlépe s relevantním zdrojem, tabulku ráda opravím či doplním. Podněty je možné psát na j-nemeckova@email.cz.

RFF The Alchemist (USA)
 • Nar. 2003
 • Zbarvení: cremello
 • Původ: RFF King's Ransom - RFF Golden Miracle, Glitter Please - Ms Tcom, Bailjumper
 • Plný původ
 • Kombinace cream linií: Milkie x Glitter Please
 • Evropské působení: Německo, Gestut Falkenhorst, 2008 - 2011. V říjnu 2011 uhynul při operaci koliky.
Mr. Din X (USA)
 • Nar. 2005
 • Zbarvení: palomino
 • Původ: RFF King's Ransom - RFF Golden Miracle, Glitter Please - Ms Tcom, Bailjumper
 • Plný původ
 • Kombinace cream linií: Milkie x Glitter Please
 • Evropské působení: Dánsko, 2008 (?)
Electrum (USA)
 • Nar. 2007
 • Zbarvení: cremello
 • Původ: GP's Kruggerand - Brightest Gold, Bright White - Lucky In Gold, Milkie's Desire
 • Plný původ
 • Kombinace cream linií: Glitter Please x Milkie
 • Evropské působení: Velká Británie - 2010. Dále není známo.
Goldmaker (GER)
 • Nar. 2008
 • Zbarvení: cremello
 • Původ: RFF The Alchemist - Golden Desire T B, Majestic Regent - Springtime Girl, Milkie
 • Plný původ
 • Kombinace cream linií: Milkie x Glitter Please x Milkie
 • Evropské působení: Německo, patrně 2012 - 2013, dále ?
TCF Palladium (CAN)
 • Nar. 2010
 • Zbarvení: smoky cream
 • Původ: Guaranteed Gold - RFF Pearlescent, RFF King's Ransom - Lissa's Gold Legacy, Glitter Please
 • Plný původ
 • Kombinace cream linií: Milkie x Milkie x Glitter Please
 • Evropské působení: Německo, Gestut Falkenhorst, 2014 - 2016. Aktuálně není známo.
The Gold Fox (USA)
 • Nar. 2006
 • Zbarvení: palomino
 • Původ: Pure White Gold - Tassolette, Tasso - Forest Maiden, Hatchet Man
 • Plný původ
 • Kombinace cream linií: Milkie
 • Evropské působení: Francie, 2011 - 2018, S.C.E.A. Demon de Van. Aktuálně Estonsko.
Snowman (GER)
 • Nar. 2008
 • Zbarvení: dominant white
 • Původ: RFF The Alchemist - Shew, Puchilingui - Silent Shoe, Bold Hour
 • Plný původ
 • Kombinace cream linií: Milkie
 • Evropské působení: Francie, min. 2012 - 2018, S.C.E.A. Demon de Van
Glitter of Gold (USA)
 • Nar. 2000
 • Zbarvení: palomino
 • Původ: Glitter Please - Muffin Tin, Echleon's Ice Man - Biscuit Box, Qui Native
 • Plný původ
 • Kombinace cream linií: Glitter Please
 • Evropské působení: Německo, Gestut Falkehorst, 2015 - 2017, dále ?