Chovatelský zápisník

Windsurfing (IRE)

nar. 1978, Windjammer - Skimmer, Skymaster

Autor: Jana Němečková, 13. listopad 2022

Windjammer
USA, 1969
Restless Wind
USA, 1956
Windy City
GB, 1949
Wyndham GB, 1933
Staunton GB, 1940
Lump Sugar
USA, 1944
Bull Lea USA, 1935
Sugar Run USA, 1936
Crowding In
USA, 1959
Mister Gus
USA, 1951
Nasrullah GB, 1940
Fichu GB, 1939
Pin Oak
USA, 1951
Endeavour ARG, 1942
Little Acorn GB, 1938
Skimmer
IRE, 1973
Skymaster
GB, 1958
Golden Cloud
GB, 1941
Gold Bridge FR, 1929
Rainstorm GB, 1924
Discipliner
GB, 1948
Court Martial GB, 1942
Edvina GB, 1940
Miss Mon
GB, 1966
Larkspur
GB, 1959
Never Say Die USA, 1951
Skylarking GB, 1950
Patchouli
GB, 1957
My Babu FR, 1945
Nectarine GB, 1950

Windsurfing se narodila 5.3. 1978 na Stackallan Stud. Do Československa byla importována jako šestiletá; údaje o kariéře bohužel nejsou dostupné.

Původ

Otec Windjammer nepatřil k plnokrevné elitě v žádném ohledu. Byl po předním dvouletkovi a dobrém otci Restless Wind, mj. otci plemeníka On Your Mark a dědovi šampiona Groovy; jeho mateřským otcem byl tvrdý handicapový kůň, avšak extrémně slabý plemeník Mister Gus. Windjammer vyhrál slabou edici tehdy "před-Gr.2" Breeders' Futurity a ještě o třídu slabší Kentucky Jockey Club Stakes; jako tříletý se umístil v malých Sentinel Stakes na 1200 metrů. Jako plemeník byl poslán do Evropy, kde jeho největší hvězdou byl italský šampion dvouletých El Muleta; později přidal dvojnásobného belgického klasika Scrupules. Svou životní pouť skončil v Itálii.

Mateřský otec Skymaster byl vítězem Middle Park Stakes a vítězem Stewards Cupu na 1200 metrů. Patřil k někdejší slavné "brilliant" (sprinterské) linii Orby - Gold Bridge. Pro mladší čtenáře dodejme, že šlo o velmi vyhraněnou linii, která později těžko nacházela uplatnění a dnes již neexistuje; sám Skymaster však byl platným členem a plemeníkem, mj. třetím otcem Indian Ridge a přes vlivného syna Be Friendly jej najdeme rovněž v původu Selkirka.

Larkspur vyhrál anglické Derby a celá mateřská část je učebnicovou ukázkou dřívější koncepce původů: univerzální Nearco x mílař My Babu x vytrvalec Larkspur x ultrasprinter Skymaster. Nearka netřeba komentovat, a tak jen dodejme, že My Babu byl vítězem Two Thousand Guineas a obrovsky vlivným plemeníkem.

Bezprostřední rodina Windsurfing nezaznamenala žádné zásadní úspěchy, ale byla odnoží slavné rodiny Dalmary: pátá matka Gold Mary byla polosestrou legendární Rough Shod II, rodiny Nureyeva, Ridana či Thatche. V kontextu pedigree Windsurfing stojí za zmínku, že Rough Shod byla po Gold Bridge a její nejlepší dcery po My Babu a Nantallahovi, který byl, stejně jako Never Say Die, synem Nasrullaha. Podobnost s původem Skimmer, narozené cca o generaci později, je velmi nápadná.

Výsledky Windsurfing chovu

Windsurfing byla z Irska importována březí po vítězi Irish 2000 Guineas Furry Glen. Do napajedelského chovu byla zařazena v roce 1984.

Jak seznam naznačuje, dvaadvacetiletá (!) Windsurfing změnila majitele. Její další osud není autorce znám.

Mezi jejími potomky byli šampionka dvouletých klisen Wichita, klasicky umístění Wimbledon s Winchesterem, jedničkový vítěz Wick a jedničkově umístění Winding a Widmon. Nezbývá než dodat, že Napajedla s klisnou nepříliš moderního původu udělala obrovské terno.

V hřebčíně na Windsurfing nakonec navázaly tři dcery: Windskating, jež běhala do deseti let a neměla jedničkovou výkonnost; vynikající Wichita a III.kat. umístěná Wincora. Winia, kterou neuvádí web Jockey Clubu, byla dle PK sv. I a II připuštěna nejméně 4x; v soukromých chovech však nedala živé hříbě a roku 1997 uhynula. Podobně skončilo chovné působení poslední dcery Windory, která byla poprvé připuštěna jako nestartující tříletá; ani ona za šest let nedala hříbě. Winding, která v Lázeňské míli porazila čtvrtého z derby Country Mana, byla dle PK exportována do Německa.

Rodina

Nejmladší Wincora dala dva méně významné I.kat. umístěné a do chovu byly zařazeny dcery Wincoria po Rainbows For Life a Winona po Dara Monarch. S pěti vnuky větev Wincory skončila.

Zajímavější je osud Windskating, která dala dva hřebce a jedinou dceru, IV.kat. vítězku Windy. Ta překvapivě dostala šanci v hřebčíně Napajedla, jenže nezanechala doslovně nic včetně IV.kat. vítězky Wincary ve slovenském majetku. Wincara je dnes překvapivou pokračovatelkou "W" rodiny s duem slovenských jedničkových potomků a jejich polosestrou Wueltou po Move Your Vision. Wincara i Wuelta byly připuštěny v sezóně 2020, Wuelta dokonce Eagle Topem.

Šampionka Wichita v chovu zklamala: Wirtena s Wingem byli vítězi III.kat., Witoma vítězkou IV.kat. a Wikas se nedokázal umístit. Nejstarší dcera Widama vyhrála tři dostihy v Lysé; v Zimní královně přišla poslední, 25 délek za vítězkou, a ve dvou pokusech na proutěnkách přišla třetí z pěti koní na míli a půl v Lysé. Jak řada čtenářů ví - i přes chabou kariéru se z Widamy posléze stala snad nejcennější chovná klisna v ČR.

Vedle klasických vítězů Veta a Vltavy dala Widama dva jedničkové vítěze ve Věrné a Vademecum, dva jedničkově umístěné - Vočko a Vědmu a jedničkově umístěného steeplera Vivat. Dvěma dalším potomkům, konkrétně Weselé po Signe Divin na rovinách a Virválovi po Jape v krosu - uniklo zařazení do tohoto seznamu o jediné místo. Jde o neuvěřitelnou statistiku a zasvěcení vědí, že tento úspěch je neodmyslitelně spjat se jménem MVDr. Václava Bruny, který dal Widamě šanci nejprve s irským Peruginem a posléze předními plemeníky českého chovu.

Windskating © G. Jeníčková
Wick © G. Jeníčková
Wimbledon © G. Jeníčková
Wichita © G. Jeníčková
Winchester © G. Jeníčková

Fotogalerie

Protože rodina Widamy je u nás nesmírně populární, pojďme si ji připomenou v maximálním možném rozsahu:

Legendární Widama © Gabriela Jeníčková, Magdalena Hamříková
Widamy polosestry Witoma po Dunbeath a Wirtena po Rainbows For Life; vpravo první dcera Věrná po Perugino © G. Jeníčková, J. Němečková
Éra Rainbows For Liga: sprinter Vademecum a Vočko v Napajedlích s malým Winner Stars © Magdalena Hamříková
Veto při vítězství ve Velké jarní ceně nad Mastmanem a o rok později před Zlatým pohárem © Jana Němečková
Vltava při vítězství v Oaks a později v chovu © J. Němečková, M. Hamříková
Vossolie a Vévoda, dvojkoví synové Vltavy po Next Desert a Egerton © Magdalena Hamříková

Pokračování rodiny

Od Widamy dcer se čekalo mnoho. I vzhledem k tomu, že vedle výkonnosti její potomci disponovali i působivým exteriérem a zejména Vltava byla skutečnou ozdobou našich drah. Věrná v soukromých rukou, Vočko v Napajedlích ani Vltava v chovu MVDr. Bruny ale nedokázaly dát skutečně dobrého potomka.

Na tomto místě stojí za pozornost dvě věci:

  1. Dobrou matkou nebyla ani Wichita a ob-generační produkce Windsurfing a Widamy byla fantastická.
  2. Vočko i Vltava dokázaly dát koně II.kat. - což JE solidní výsledek.

A znovu připomeňme, že přesně to je také meta, na kterou dosáhla nejlepší dcera Wichity Widama. Tedy - s přivřením obou očí, protože šlo o sprint dvouletých v Lysé, což není zrovna objektivním měřítkem kvality.

Ačkoliv tedy dcery Widamy a zejména Vltava způsobily fanouškům obrovské zklamání, bylo by na místě nezatracovat celou rodinu a snažit se o její pokračování. Ještě jedním argumentem navíc je osud větve Windskating, která se doslovně odnikud vyhoupla na úroveň top dvouletých / klasických dostihů.

Teď ovšem přichází otázka: je kudy pokračovat?

Budoucnost

Jak bylo zmíněno výše, překvapivá slovenská větev Windskating má v chovu dvě klisny, jmenovitě Wincaru a Wueltu - matku a sestru jedničkových koní. Obě byly připuštěny v roce 2020, kdy Wincara zmetala po Innovator a Wuelta porodila hřebečka Wham po Eagle Top; posléze byla připuštěna Legionarem.

Z tria Widamy jedničkových dcer už patrně nemají šanci pokračovat Věrná ani Vočko. Vočko smolně dala čtyři hřebce a její jediná dcera už nežije; Věrná má osmiletou dceru v soukromých rukou. Z plnokrevného chovu je vyřazena už i Vltava, která si užívá teplokrevných mateřských povinností a dle příspěvků a fotografií na sociálních sítích se má výborně, k radosti jejích fanoušků.

Ovšem ani Vltava nebyla zrovna plodnou pokračovatelkou a zanechala jen dvě dcery. Pětiletá Veg ukončila kariéru v roce 2021 a měla by být v soukromých rukou, kde budoucí připuštění je ve hvězdách. Mladší z dcer Vltavy, dvouletá Vlára, je v tréninku Dušana Andrése.

Do chovu však byla zařazena i čtvrtá dcera Widamy, také jedničková Vědma po Look Honey. V chovu MVDr. Bruny má ročního hřebečka Vladyku a odstávče - dceru Václavu po Chardonney Tcheque. I Vědma byla připuštěna v roce 2022.

Fanoušci rodiny patrně vědí, že po Vědmě dala Widama ještě dvě dcery: dnes osmiletou Victorii Reginu a šestiletou Vfatu Morganu. Obě klisny prošly nešťastnou inzercí s údajnými zdravotními problémy a tento profil rodiny nemá jak se k nim relevantně vyjádřit. Děkuji za pochopení.

Vltavy dcery Veg po Egerton a Vlára po Eagle Top © Magdalena Hamříková
Mladé posily rodiny: slovenská Wuelta po Move Your Vision a Vltavy mladá polosestra Vědma po Look Honey © Magdalena Hamříková
Nejmladší generace rodiny: roční Vladyka po Eagle Top a odstávče Václava po Chardonney Tcheque, oba z Vědmy © Magdalena Hamříková

Závěr

Rodina Wichity se dlouhodobě potýká se dvěma problémy. Tím prvním jsou klesající počty potomků rodiny: zatímco Windsurfing i Widama byly plodné dlouhověké matky, v chovu shodně daleko přes dvacátý rok, tak Widamy dcery daly 3, 5 a 5 hříbat (mimo nejmladší, před-dostihovou generaci). S takovými počty už se rodina udržuje velmi obtížně.

Stejně velkým problémem je ale i nedostupnost vhodných partnerů pro rodinu. Jakkoliv jsem se polemikám, úvahám a osobním názorům chtěla v profilech rodin vyhnout, u Widamy jde o příliš nápadný fenomén na to, aby nebyl zmíněn.

Wichita byla v otcovské linii pravnučkou Northern Dancera; Widama sice dostávala skvělé partnery, ale Perugino, Look Honey i Rainbows For Life byli opět hřebci z linie Northern Dancer. Nyní jsme o generaci dál a partnery rodiny jsou Eagle Top - hřebec z linebreedingu na Northern Dancer přes Nureyeva a a Sadler's Wellse, Chardonney Tcheque - znovu hřebec z linebreedingu na Northern Dancera přes Storm Cat a Unfuwain, či Move Your Vision, který je "jen" vnukem Sadler's Wellse.

Znovu se ukazuje neuvěřitelně jednostranné zaměření krevní základy v ČR, která je bezhlavě přeplněná Northern Dancerem bez možnosti realizace smysluplných krevních kombinací. Klisny rodiny Windsurfing například nikdy nedostaly šanci s plemeníkem linie Mr. Prospector, což je na rok 2022 kdekoliv ve vyspělém dostihovém světě nepředstavitelné; netřeba dodávat, že hlavním problémem je to, že Mr. Prospectory dlouhodobě zkrátka nemáme. Jen ojediněle a nepříliš úspěšně byla rodina zkoušena s Ribotem (Jape; zanikající linie), Native Dancerem (Signe Divin; dtto) či Turn-To (Security Risk). Ideálním partnerem tu bohužel nebyl ani Egerton: hřebec z krosu Nasrullah x Northern Dancer pouze nesl opačný kros Widamy, a tedy tvořil velmi stereotypní kombinaci, viz např. původ valacha Vivat.

Bráno čistě z hlediska krevní skladby, nikoliv vhodnosti, rodina nebyla vyzkoušena ani se starými liniemi Blandford (Rosensturm), Tourbillon (Scater), Djebel (Sleeping Indian) ani moderním Seattle Slew (v éře House Rules) či příbuzným Big Shuffle (Limario). Dál skutečně těžko hledat v našem i evropském chovu, který se rozhodl spíš stvořit robota na bázi Northern Dancera než chovat plnokrevníka.

Potíž je v tuto chvíli v tom, že pokud se v ČR nezmění skladba dostupných plemeníků - kdyby alespoň jedním kusem! - tak vhodní partneři pro nejmladší generaci rodiny už zkrátka nebudou. Chovná Wuelta i dvouletá Vlára už jsou klisnami z linebreedingu na Northern Dancera, Vlára dokonce 4x prochovaná. Je nejvyšší čas přemýšlet, kým tuto generaci budeme připouštět, pokud i nadále budeme preferovat plemeníky s úplně stejnou krevní kombinací.

Na tomto místě si zaslouží vyzvednout letošní připuštění Vědmy Amico Fritzem. Vědma je střízlivě 3x5 prochována na Northern Dancera přes Look Honeyho a Chiavariho; původu však dominuje spíše dojem mateřského potenciálu přes Look Honeyho, Dara Monarcha a Chiavariho než kumulace Northern Dancera. Amico Fritz je jedním z mála hřebců neprochovaných na Northern Dancera a nese mateřskou linii Djebel, výrazný vliv Mr. Prospectora i podíl nepříbuzné německé krve. Ačkoliv i toto hříbě ponese linebreeding na Northern Dancera, koncepce jeho původu má pestrou skladbu linií a celkově to v záplavě zlého není jen kompromisni, ale samo o sobě vynikající řešení.

Bohužel pro nás, spoléhat na nenarozené hříbě jako naději rodiny je příliš málo a máme proč se o osud rodiny Windsurfing strachovat.