Chovatelský zápisník

Bílí plnokrevníci VIII.

- Grey Sovereign

Autor: Jana Němečková, foto: sporthorse-data.com; publikováno: leden 2020

Grey Sovereign, databáze Sport-Horse Data

Rodokmen Grey Sovereigna byl nepředvídatelným mixem vytrvaleckých a sprinterských vloh - ty první, včetně schopnosti prostát St. Leger a Ascot Gold Cup, nesla řada hřebců; ty druhé zejména rodina. Grey Sovereignovým polobratrem však byl vítěz Derby Nimbus; Grey Sovereign sám byl druhým z Nunthorpe Stakes na 1000m a excelentním zdrojem rychlosti ve francouzském chovu, včetně řady skvělých, ač dnes zapomenutých jmen.

Jednou z výjimek v Grey Sovereignově produkci byl Zeddaan. Šlo o výjimku značně absurdní, protože jeho matka byla rychlou dvouletkou a dcerou ultrasprintera Vilmorin; Zeddaan však ve třech letech ovládl klasické Poule d'Essai des Poulains na míli, přidal druhé místo v trialové Prix Eugene Adam na 2000 metrů a vyhrál pouze o něco kratší Prix d'Ispahan.

V chovu se Zeddaan stal bílým fenoménem: jak naznačil už čtvrtý díl našeho povídání, Zeddaan nesl bílý gen větve Rust a po Grey Sovereignovi získal jeho druhou kopii z větve Drone - The Tetrarch. Jako bílý homozygotní plemeník, a to plemeník kalibru producenta klasických vítězů, skutečně přepisoval bílé dějiny, spolu s vnukem Kenmare a pravnukem Highest Honor, šampiony francouzských plemeníků.

Nebyl však sám. Ještě podstatnějším vlivem se ukázal být vnuk Caro, vítěz Poule d'Essai des Poulains a třetí z francouzského derby, a to v době kdy se ještě běhalo na tradiční distanci 2400. I Caro se stal francouzským šampionem plemeníků, stejně jako jeho syn, derbyvítěz Crystal Palace; další syn Cozzene se stal šampionem plemeníků v USA.

Jde o příliš krátký popis významu a úspěchů celé dynastie, jenže ten reálný zkrátka není možný: jak o tom svědčí celé doprovodné schéma obřích rozměrů. Úspěchy jednotlivých koní jsou v něm vyjmenovány, a tak odkážu pouze na něj. Výslovně zmíním Sovereign Edition, významného plemeníka na Novém Zélandu; famózní bílé bratry Daylami a Dalakhani; francouzské plemeníky Verglas a Kendor a americké Cozzene a With Approval, slavnou americkou šampionku Lady's Secret; znovu Linamixe, dalšího homozygotního bělouše s G genem od Abernanta (Mumtaz Mahal) a Cara; amerického šampiona plemeníků Unbridled's Song, s bílou barvou rovněž od Cara; či Carovu vnučku Alruccaba, zakladatelku skvělé rodiny, k níž patří i letošní vítězka Prix de l'Arc de Triomphe Alpinista.

Schéma bílé větve Grey Sovereign

Jak vidíme, uvedené schéma je zcela nesrovnatelné se schématy ostatních větví zásadních bílých vlivů. Na námitku, zda pouze nebylo zpracováno víc pečlivě, než ostatní hřebci, musím odpovědět, že nikoliv. Samozřejmě z historie může chybět řada záznamů, zejména z odlehlých regionů typu Japonska, Austrálie a Jižní Ameriky; také ano, ostatní větve byly uvedeny především s ohledem na snadno pochopitelnou strukturu, zdaleka nikoliv na kompletnost. Je na místě dodat, že jako autorka mám ovšem k dispozici detailnější verze těchto schémat bílého vlivu jednotlivých hřebců, zpracovaná stejným způsobem, jako samotný Grey Sovereign; přesto je výsledný nepoměr mezi jeho linií a ostatními vlivy, snad s výjimkou The Tetrarcha, tak obrovský, že s pouhým historickým aspektem rozhodně nevystačíme.

Kam se bílá dynastie bude dále ubírat, to je otázka k zamyšlení. Bílý gen samozřejmě umí "skákat" napříč hřebčími liniemi, a konkrétně bílá dynastie Grey Sovereign, ve smyslu skutečného bílého jádra, směřuje do útlumu. Zeddaanova evropská větev pomalu ztrácí na významu a Carova se nejen posunula geograficky (do USA) a funkčně, ale její největší naděje rovněž na "nebílé" potomstvo. Obrovským americkým vlivem je Unbridled's Song, excelentní mateřský otec, ale kam se bude ubírat šířený bílých genů v dalších generacích, to už se musíme nechat překvapit.

Závěrem celého seriálu ještě dejme prostor ucelenému schématu bílých "linií" a jako drobnému dodatku přehledu běloušů na našich drahách.