Chovatelský zápisník

Bílí plnokrevníci II.

- původ bílého genu

Autor: Jana Němečková, foto: sporthorse-data.com; publikováno: leden 2020

Na úvod článku je na místě varování: nejde ani tak o "článek" jako spíše o skutečný historický soupis pro opravdové nadšence.

Všichni zkušení dostihoví příznivci vědí, že plnokrevník jako plemeno je výsledkem připařování anglických klisen různého (namnoze už orientálního či alespoň "jižního" původu) s čistými orientálními hřebci. Původní počet bílých orientálních plemeníků byl minimálně 28, což je překvapivě vysoké číslo - zejména v kontextu toho, že takovýto široký zdroj rozhodně neznamenal okamžité rozšíření atraktivní bílé barvy v raném plnokrevníkovi. Zároveň existuje několik bílých klisen - zakladatelek, jejichž bílý gen nemůže být připsán žádnému známému otci. Pojďme si tyto prapůvodní nositele bílé barvy nyní vyjmenovat, před jejich popisem podle historické důležitosti:

Z tohoto seznamu někteří hřebci, jmenovitě Gibson's Grey Arabian, Bell's Arabian, Morgan's Grey Barb, Gregory's Arabian a Rutland Arabian neměli žádný zvláštní význam. Význam dalších už kolísal od lokálního vlivu až po doslovné stavební kameny raného plnokrevníka. Před následujícím seznamem si prosím povšimněte, že import bílých arabů se odehrával cca mezi lety 1650 - 1780; protože následující seznam nebude řazen chronologicky je dobré mít na paměti alespoň základní kontext, že Darley Arabian se narodil cca 1700, Eclipse roku 1764, a Diomed vyhrál první anglické Derby roku 1780.

Coombe Arabian

Coombe Arabian byl dovezem poměrně pozdě, cca 60 let po Darley Arabianovi a právě včas, aby se stal partnerem matky Diomeda, prvního vítěze Derby. Údajně dal řadu dobrých dostihových koní a také několik běloušů bez většího významu. Jeho bílá dcera dala několik bílých hříbat včetně Cropa, úspěšného dostihového koně, který ztratil Derby 1781 s Young Eclipsem - což je přesně místo, kde končí vliv jeho děda. Historickou kuriozitou je hnědák Charity, paternitní vnuk Cropova bílého syna Lopa, který vyhrál jeden z prvních ročníků Grand National v Aintree.

Lexington Arabian

Neměl patrně žádný "barevný" význam, pouze ten historický. Jeho vnuk z nepojmenované dcery, známý pouze jako Brother to Fearnought, dal bílou dceru z rodiny vázané na dalšího bílého hřebce Windhama po Hautboy; tato rodina později dala King Fergusovu dceru Alexinu, významnou matku. Z její rodiny vzešla řada klasických klisen, ale také hřebci Slane, mateřský otec francouzského Dollara, a Gost, otec Badajoze a děd Epinarda.

Orford Grey Turk

Hřebec byl v majetku Roberta Walpola a není jasné, zda byl importován nebo odchován v Británii. Neměl bílé potomstvo, ale byl třetím otcem Turfa, hřebce po Matchem narozeného 1760. Turf nebyl žádným významným dostihovým koněm, ale jeho nepojmenovaná dcera po Regulus dala bílého Messengera (jehož linie bude rozebrána dále v článku), mateřského otce American Eclipse, fundamentálního amerického plemeníka. Orford Grey Turk je považován za totožného s Walpole Grey Turkem či Walpole Barbem, což znamená, že by byl rovněž třetím otcem Little Drivera, tvrdého koně závodícího do jedenácti let a povětšinou vítěze, a to nad koňmi kalibru Babrahama, Whiskera či Squirrela.

Mosco Grey Arabian

Je o něm velmi málo informací, dokonce chybí rok narození. Zanechal jedinou známou dceru, bělku jménem Queen Mab. Ta dala život Hopper's Pacoletovi po hřebci Spark a se stejným hřebcem byla importována do Ameriky, kde tento pár zplodil další hříbata. Jedním z nich byla bělka Gantt's Mille, matka hnědáka True Briton po Crabově synovi Othello - neplést s jiným vraníkem po Crab, Portmore's Othello, jenž byl mateřským otcem King Ferguse, avšak měl jinou matku. True Briton dal Jenny Duter, jejíž bílá vnučka po Messenger se stala třetí matkou legendární Ariel. Více o ní v části o Messengerovi.

Bright's Roan Mare

Bright's Roan Mare je jednou z řídkých klisen v tomto seznamu. Byla dcerou vraníka Leedes Arabian z neznámé matky; sama Bright's Roan Mare je považována za zakladatelku rodiny 61. Její "barevný" vliv skončil velmi rychle - barva dcery Black Barb Mare ani vnučky Confederate Filly není známa. Mohly být bělkami, zejména druhá jmenovaná po bělouši Grey Grantham, nicméně mohly být rovněž "barevné." V každém případě, nejlepším potomek Confederate Filly byl Blaze po Flying Childers, nejvíce známý jako mateřský otec Heroda; další syn Sampson byl přímým předkem Messengera. Confederate Filly byla rovněž matkou Blazeovy starší polosestry, nepojmenované ryzky, jež dala Whitenose, jednoho z nejlepších synů Godolphin Arabiana.

Compton Barb

Byl zakoupen členem Jockey Clubu Charlesem Sedleym, a byl znám rovněž jako Sedley Arabian. Barevný vliv Compton Barba nevedl dál než k synu Greyling, ale dal rovněž Coquette, matku Egremont's Drivera po Trentham, jenž je znám jako otec Derbyvítěze Hannibala a mateřský otec Anderidy, dcery Gohanny, která vyhrála Ascot Gold Cup 1809. Driverova dcera Amazon byla přímo pátou matkou plemeníků Stockwella, King Toma a Rataplana. Kromě Egremont's Drivera dala Coquette i jeho pravou sestru Camillu, z jejíž rodiny pochází několik klasických vítězů, a jejímž synem byl Lottery, pokračovatel Eclipsova syna Joe Andrewse v historicky vymizelé hřebčí linii. Dalším vlivem Camilly byli tříčtvrteční bratři Golumpus a Canopus po hřebci Gohanna z pravých sester z Camilly - Canopus je předkem několika klasických koní včetně vítěze Derby Spaniela, ale Golumpus byl daleko vlivnějším plemeníkem, mj. přímým předek významného francouzského plemeníka Royal Oak a také otec Sandbecka, který byl mateřským otcem The Flying Dutchmanna. Konečně, Camilliným potomkem byl také vlivný plemeník Venison. Poslední hmatatelnou zásluhou Compton Barba je Sister to Greyling, čtvrtá matka Raphaela, druhého z Derby 1815 za Whiskerem, a pátá matka Ashtona, vítěze St. Legeru 1809.

Bloody Shouldered Arabian

Jeho jediným známým bílým potomkem je Brisk, údajný vítěz několika královských dostihů. Rovněž dal nepojmenovanou dceru, která se stala bábou před chvílí zmíněné Sister to Greyling. Třetím známým hříbětem je Bolton Sweepstakes, který zanechal několik nepojmenovaných dcer. Jedna z nich se stala třetí matkou pravých bratrů Jupiter, Mercury a Volunteer po Eclipse; poslední dva jmenovaní a především Mercury byli úspěšnými plemeníky, a z rodin jejich sester vzešla řada klasických koní.

Belsize Arabian

Belsize Arabian byl importován do Anglie v roce 1759 a působil jako plemeník do roku 1765, kdy byl poslán do Ameriky. Zanechal dva bílé potomky, klisnu Sylva a hřebce Evans Starling; jejich v Americe narozená dcera, bělka Sally Painter (2x2 prochovaná na Belsize Arabiana) se stala zakladatelkou poměrně úspěšné rodiny, zejména skrz černou dceru Dianu. Bílá barva nicméně dál nepokračovala.

Panton Grey Arabian

Panton Grey Arabian byl majetkem Tommyho Pantona, a mohl být totožný s Devonshire Grey Arabianem. Byl rovněž jedním z prvních arabů, kteří měli dopad na "skutečný" dostihový sport, když jeho vnučka Hollandaise po Matchem získala třetí ročník St. Legeru v roce 1778. Pro zajímavost, její polosestra Gunilda byla exportována do Ameriky, pravděpodobně březí po Highflyer; výsledná dcera Sweetest When Naked dala bělku Bellaria, odchovankyni plukovníka Johna Tayloe po dalším bělouši, Tayloe's Bellair Second. Tím ovšem bílá rodina skončila, a sama Hollandaise nezanechala žádné důležité potomky, pokud alespoň nějaké. Další dcery Panton Arabiana, včetně několika bělek, neměly už žádný význam.

Wellesley Grey Arabian

Wellesley Grey Arabian byl dovezen v roce 1803, tedy podstatně později než ostatní orientální hřebci, a říká se, že byl jedním z posledních arabských koní s vlivem na plnokrevníka jako plemeno. Jeho jediným významným potomkem byla Fair Ellen z Highflyerovy dcery Maria, která dala nejméně čtyři klasické potomky. Nejznámější je hnědka Lilias ex Babel, která získala Oaks 1826; její bílá polosestra Dandizette po Whalebone došla druhá v Oaks 1823. V Oaks se údajně umístila ještě jedna dcera Fair Ellen, a mohla jí být "nepojmenovaná klisna pana Walkera," neboli později bělka Euryone po Witchcraft, kterou Fair Ellen porodila v roce 1813. Čtvrtým klasikem v rodině byl hřebec, bělouš The Exquisite po Whalebone, který přišel druhý v Derby 1829 za Frederickem. Rodina Lilias však skončila v Rusku a rodina Dandizette v Maďarsku; co se týče větve Euryone, jediný úspěch jí přinesla vnučka Europa, z níž vycházely třetí z Oaks 1844 Barricade, a pozdější vítěz Preakness Stakes Dunboyne.

Place's White Turk

Place's White Turk byl dovezen do Angle v roce 1657, a umístěn do hřebčína Olivera Cromwella. Je zmiňován jako možný otec Croft's Commonera, jehož otcovství je obvykle připisováno D'Arcy's White Turkovi; ještě zásadnější je, že se vyskytuje v řadě raných plnokrevných pedigree. Z rodiny jeho dcery Old Thornton Mare vycházejí Moorcock, Phantom a Black Chance, údajně dobří dostihoví koně. Trumpet's Dam byla čtvrtou matkou fundamentálního plemeníka Matchem po Cade, ale také bílé Grey Bloody Buttocks, dcery Bloody Buttockse a později významné matky. Stejná klisna se stala třetí matkou Bald Gallowayova syna Cartouch, zatímco White Turk Mare z neznámé matky se stala čtvrtou matkou Ancaster Grasshopera, šedého syna po Crabovi, který se objevuje v rodokmenu Trumpatora. Ze stejné rodiny pochází i Ancaster Dizzy, bělka, která však dostala bílý gen od Wynn Arabiana nebo Chillaby Barba; ta se stala třetí matkou Grey Diomeda, ceněného plemeníka. Podobných stop od Place's White Turka vede více, ale pro moderní čtenáře jde o povětšinou zapomenutá jména, viz datum importu.

Ze spojení Place's White Turka s Tregonwell's Natural Barb Mare, zakladatelkou plnokrevné rodiny 1, se narodila nepojmenovaná dcera, která jediná předala dál šedý gen, ačkoliv ten se v populaci dlouho neudržel. Ze spojení s Taffolet Barbem neznámé barvy se narodila šedá Taffolet Barb Mare, jejíž vnučka po Darley Arabian rodinu prodloužila dál k její nejvýznamnější části - Bonny Lass, Prunelle, Penelope, Web, a mnoha dalším. Tato klisna po Darley Arabian byla neznámé barvy, ale všechna její známá hříbata byla hnědá, takže bílou linii dál neprodloužila. V raných stádiích rodiny patřil k potomkům Darley Arabian Mare Godolphin Whitefoot, mateřský otec Bajazeta, jehož krev v Americe rozšířila slavná virginská klisna Selima, klisna z přímé rodiny zásadního plemeníka přelomu 19. a 20. století Hanovera. Z rodiny Taffolet Barb Mare dále vycházel Snap, vnuk Flying Childerse a rival Eclipsova otce Marskeho; později se stal otcem Prunelly a mateřským otcem Sir Peter Teazla, zásadního syna Highflyera.

Beaufort Arabian

Beaufort Arabian zanechal jedinou viditelnou stopu, nepojmenovanou dceru z Brookes Arabian Mare, která dala pravé bratry Figure a Jason. Mladší Jason běhal od čtyř do jedenácti let, a určitou dobu byl neporažený; jeho nejslavnější porážkou v pozdějším věku se stal Jockey Club Plate, kde podlehl Mirzovi a Matchemovi. Jason zanechal řadu potomků, údajně až do roku 1777, což by znamenalo, že kryl do věku 27 let. Starší Figure, nazýván rovněž Hamilton's Figure po majiteli, vévodovi z Hamiltonu, nebo také Grey Figure, dal hnědého syna jménem Figure z Croft's Partner mare, narozeného 1757. Tento Figure byl v devíti letech poslán do Ameriky, kde zprvu závodil a později se stal plemeníkem. Na první pohled nezanechal významné potomstvo, ale při bližším zkoumání se řada jeho dcer nachází v rodinách historických klasických vítězů jako Halma, Manuel, Vanguard, Donau, George Kinney a Refund, a také u slavného Lorillardova cracka Parole a šampionky Imp, či dokonce Siboly, třetí matky fenomenálního Nearka. Figure byl rovněž třetím otcem plemeníka Tiger, z jehož dcer vycházejí rodiny další řady slavných amerických koní kalibru King Alfonso, Falsetto, Henry of Navarre nebo Prince Gallahad. A konečně, Figure byl i čtvrtým otcem Cripple po Medoc, mezi jehož potomky ve třetí generaci je Virgil, otec vítěze Kentucky Derby Hindoo.

Carlisle White Turk

Carlisle White Turk, rovněž známý jako Acaster Turk, náležel třetímu earlu z Carlisle. Nepředal dál šedý gen, ale zapsal se do historie jako otec nepojmenované klisny z Cream Cheeks, známé jako Sister to Chaunter. Ta dala ryzku Roxanu, matku Godolphin Arabianova pokračovatele Cade; z její nepojmenované pravé sestry pak přes Matchemovu dceru Giantess vznikla rodina, která patřila k nejvíce dominantním v začátcích turfu, včetně vítězů Derby Fidget Colt, Eleanor, Phantom a Priam, přičemž poslední dva jmenovaní hřebci se stali důležitými plemeníky.

Tím vliv Acaster Turka zdaleka neskončil - jeho dcera Thwaites Dun Mare, zakladatelka rodiny 38, byla pátou matkou vítěze Derby 1791 Sir Thomase, ale především jeho pravého bratra Pot-8-Ose po Eclipse, klíčového článku v řetězci k modernímu plnokrevníkovi. Další dcera, nepojmenovaná klisna z Pulleine's Arabian Mare, dala život plemeníkům William's Squirrel a Easby Snake. Squirrel byl považován za nejlepšího koně své generace, a v chovu dal Fair Helen, zakladatelku rodiny 10 - rodiny Blink Bonny, Bayarda či Black Toneyho, abychom zmínili alespoň několik jmen; co se týče Snakea, syna daleko známějšího plemeníka Lister's Snake, ten se stal mateřským otcem Spiletty, matky samotného Eclipse.

Fenwick Barb

Fenwick Barb patřil siru Johnu Fenwickovi, a jeho jediným důležitým potomkem známým dodnes byl Whynot, hřebec z neznámé královské klisny. Ačkoliv oba jeho rodiče byli údajně bělouši, sám Whynot se narodil hnědý, čímž pro nás ztrácí význam. Whynot byl ovšem jinak mateřským otcem Bald Gallowaye, a rovněž třetím otcem Victorious, potomka D'Arcy's Yellow Turka přes Brimmera. Oba hřebci pocházeli z bílých rodin, takže se k nim ještě dostaneme. Whynotovým synem byl rovněž Wharton's Snail, třetí otec Tartara po Jigg, otce Heroda.

Royal Mare

Bílá královská klisna neznámého původu, narozená kolem roku 1685, byla zakladatelkou rodiny 15. Po krytí v předešlém odstavci zmíněným Whynotem dala bílou dceru nazvanou Grey Whynot, matku Bald Gallowaye. Ačkoliv není uváděna jeho barva, byl popisován jako hřebec doslovně "s bílou tváří," což naznačuje spíš hnědou či ryzou barvu; jeho otec St. Victor's Barb byl ryzák, a nikde není náznak toho, že by sám Bald Galloway měl být bílý. Všichni jeho bílí potomci se narodili z předků neznámého původu, nebo předků směřujících prokazatelně k běloušům. V každém případě, Bald Galloway byl důležitý mateřský otec - jeho dcera Grey Robinson (bělka z bílé rodiny) dala Reguluse, Roxana dala bratry Lath a Cade, a Roxanina pravá sestra Silverocks se stala bábou Brillianta, o kterém bude zmínka ve stati o Crabovi.

Nejslavnějším synem Bald Gallowaye byl bělouš Cartouch, ale stejně jako v případě Grey Robinson, i on dostal bílý gen z rodiny, buď od Chillaby Barba, nebo Place's White Turka. Nejdůležitějším hříbětem Cartouche byl ryzák Yougn Cartouche, jehož nepojmenovaná dcera se stala bábou Florizela, jeho pravého bratra Bourdeaux a budoucího amerického plemeníka Flimnap.

Williams Woodstock Arabian

V roce 1705 Grey Whynot porodila pravou sestru Bald Gallowaye, bělku jménem Points. Z připuštění dalším běloušem, William's Woodstock Arabianem, dala Points bílou klisnu Flying Whigg, narozenou 1715.

Flying Whigg nikam barvu nepředala, protože jejími dcerami byly tři ryzky; byla nicméně jednou z prvních superhvězd plnokrevného mateřského nebe, a to bez jakéhokoliv přehánění. Její první dcera Amorett dala nepojmenovanou klisnu, později známou jako Sister to Tortoise, která se stala matkou úspěšného plemeníka Gower Stallion. Amorettin syn Janus po Godolphin Arabian, narozen 1746, byl poslán do Ameriky, kde jeho potomstvo vyniklo rychlostí; stal se jedním z raných zakladatelů plemene quarter horse. Jeho pravý bratr Blank o něco prodloužil linii Godolphin Arabiana se syny Pacolet a Paymaster, a rovněž dal důležitou klisnu rodiny 1 Julii, a Horatii, bábu Derbybítězů Diomed a Young Eclipse. Třetí pravý bratr Old England, závodící pod jménem Slugg, byl dobrým plemeníkem, stejně jako Shakespeare po Hobgoblinovi a hřebci Merlin a Young Snip z jejich sester. Polosestra Young Snipa po Shakespeare dala Syphonova syna Sweetbriar, vítěze Newmarket Gold Cupu 1775 ve walkoveru; mezi jeho potomky pozděj byl mj. vítěz Derby Assassin.

Druhá dcera Flying Whigg, Sachrissa, dala pravé bratry Babraham a Mogul po Godolphin Arabian. Mogul je nejznámější jako otec Whistlejacket, palomino hřebce, jenž se stal slavným modelem George Stubbse. Babraham dal syna Cardinal Puff a řadu dobrých klisen, včetně Molly Long Legs, matky Giantess, která byla zmíněna ve stati o Carlisle White Turkovi. Poslední z dcer Flying Whigg, nepojmenovaná Hip mare, byla ryzkou ze dvou bílých rodičů; dala dva syny, ale žádného významem srovnatelného s již jmenovanými. Flying Whigg je i tak zodpovědná za ne méně než 10 zásadních plemeníků, což je skutečně zřídka, pokud vůbec, vídaná věc.

Následující schéma, jako jediné v tomto článku, NEobsahuje bělouše, pouze shrnuje vliv Flying Whigg:

Ve spojení s Bald Gallowayem, který už byl několikrát zmíněn, je čas na další jméno:

Son of Bald Galloway

Messenger, databáze Sport-Horse Data

Šedý nepojmenovaný syn Bald Gallowaye pocházel z neznámé matky, která byla původcem šedého genu spíše než Bald Galloway sám, jak bylo vysvětleno výše. Son of Bald Galloway zanechal jedinou důležitou dceru, bělku Durham's Favorite z nepojmenované klisny nazvané Daffodil's Dam - jmenovaná ryzka Daffodil přitom byla dcerou Bald Gallowaye, a byla považovaná za vynikající vytrvalkyni. Durham's Favorite dokázala předat šedý gen vnučce Cade Mare, narozené 1751, která zanechala nejméně 9 hříbat v rozmezí 24 let. Jediný známý bělouš z nich byl Mambrino po Engineer, dobrý dostihový kůň schopný porazit Florizela či Trenthama. Mambrino zanechal mnoho bílých hříbat, ale většinou bez významu; jednou z výjimek byl bělouš Grantham, narozený 1782, druhý v Derby za Aimwellem (tolik k historicky neúspěšným běloušům).

Mambrino však dal důležitějšího syna v Messengerovi, dovezenému do Ameriky a nesmírně úspěšnému a populárnímu hřebci dlouho před svou smrtí ve věku 28 let. Messenger je považován za jednoho ze zakladatelů amerického klusáka, ale pro nás je důležitější, že byl mateřským otcem American Eclipse, fundamentálního hřebce raného amerického chovu plnokrevníka. Přestože jeho matka Miller's Damsel byla bílá, American Eclipse sám byl ryzák, což byla pro bílou populaci obrovská smůla. American Eclipse dal Americe úspěšnho plemeníka Mambrino či velmi známého Medoc, vliv v původech Vagrant, Spendthrift i klasiků Falsetto a Vigil; Shark byl předkem několika klasických vítězů včetně Wargrave, a konečně, Brawner's Eclipse byl mateřským otcem Longfellowa. American Eclipse sám pak ovlivnil rané klasiky George Kinney, Manuel, Halma, Montrose, Tom Ochiltree či Tecumseh, a plemeníky Jack Malone, Pat Malloy a Enquirer.

Bílý Messenger však samozřejmě zanechal i další potomstvo, včetně běloušů. Bílá rodina Miller's Damsel pokračovala nejméně čtyři generace, i když bez většího vlivu. Připomeňme však, že Messengerovo potomstvo běhalo v čase velkých matchů Severu proti Jihu, a jednou z někdejších hvězd těchto matchů byl ryzák Post Boy, pravnuk Miller's Damsel z bílé klisny Garland. Ještě známější však byla o několik let dříve slavná newyorská Ariel, vítězka 42 z 57 dostihů, u níž historie poněkud opomíjí fakt, že byla rovněž bělkou, lépe řečeno produktem desetigenerační "bílé linie," jejíž počátek se datoval sto let nazpět.

Lister Turk

Lister Turk byl ukořistěn v bitvě o Budu v roce 1686, a převezen do Anglie, podobně jako daleko slavnější Byerley Turk. Později byl majetkem Matthew Listera, a nejvíce je znám jako otec Lister's Snake, hřebce nestartovavšího kvůli následkům hadího uštknutí. Snake, syn bílého hřebce z dcery dalšího bílého hřebce, však nikde jako bělouš není označen, a jeho jediným bílým potomkem bylo hříbě z klisny Grey Wilkes po bělouši Hautboy. Co se týče významu Snakea, stačí říci, že je třikrát přítomen v pedigree velkého Eclipse, přičemž byl mateřským otcem Squirta i jeho polosestry Grey Robinson, matky Reguluse. Třetí vliv jde skrz syna Easby Snake, který byl mateřským otcem Spiletty. Pravým bratrem Easby Snakea byl Squirrel, otec už dříve zmíněné Fair Helen, zakladatelky rodiny 19. Co se týče bílého genu, jediným hřebcem, který ho zdědil, byl Rutland's Coneyskins. Zanechal řadu klisen včetně Coneyskins mare z dcery bílého Hautboye, která dala dvě bílá hříbata po jiném bělouši Surley, jemuž patrně připadá zásluha za "dodání" bílé barvy. Hřebeček po Surley, Rough's Surley narozený 1920, byl lepším dostihovým koněm než později plemeníkem, a získal Gold Cup v Yorku; klisna se stala matkou Hutton's Spota, přičemž o obou ještě bude řeč. Polobratrem těchto dvou běloušů byl Hutton's Blacklegs, který vnesl Lister Turka do Eclipsova rodokmenu počtvrté, jako mateřský otec Marskeho.

Lister Turk rovněž zanechal množství dcer, včetně údajně dobré dostihové klisny Piping Peg. Ta byla připuštěna k vlastnímu otci a dala Sister to Hobby Mare, která dala jediné známé hříbě, bílého Hip po Curwen Bay Barb. Hip nikdy neběhal, ale stal se z něj dobrý mateřský otec. Jeho nepojmenovaná dcera z klisny po Spark dala vraníka Sampson po Blaze, který dal nejen první historickou klasickou vítězku v Allabaculii, ale také se stal paternitním dědem Mambrina, otce Messengera. Závěrem, Lister Turkova dcera Hobby Mare dala ryzku Brocklesby Betty, jejíž bílá dcera Brocklesby po bělouši Greyhound hrála zásadní roli v bílé linii Chillaby Barba.

Honywood's Arabian

Honywood's Arabian v majetku sira Thomase Honywooda, nebo také William's Turk po prvním majiteli, byl nejvíce známý jako otec bílých bratrů True Blue a Young True Blue. První jmenovaný byl svého času považován za nejlepšího koně v Anglii, ale mladší sourozenec měl větší význam v chovu, ač sám nikam dál nepředal bílý gen. Young True Blue je nejvíce známý jako otec hnědky Miss Slamerkin, excelentní chovné klisny, která dala několik pravých sourozenců po bílém Crabovi: černého Oroonoko jako třetího otce Pot-8-Ose, dalšího vraníka Portmore's Othello jako budoucího mateřského otce King Ferguse, a konečně bílého Bustarda, dobrého dostihového koně. Dcery Miss Slamerkin přidaly vliv u hřebců Mufti, Saltram, Le Sang a Beningbrough, a z přímé rodiny Miss Slamerkin vychází rovněž Bab, která sehrála zásadní roli v předání prapůvodního bílého genu do moderní plnokrevné populace.

Miss Slamerkin však nebyla jedinou silnou klisnou v rodině; tou další byla bílá sestra obou bílých hřebců, značená "Sister One čili "sestra 1," k rozlišení od skutečně žijící "sestry 2," paradoxně narozené o několik let dříve. Sister One byla členkou rodiny několika důležitých plemeníků, téměř výhradně přes svou vnučku, nepojmenovanou dceru Reguluse narozenou 1749. Ta zanechala tři pravé sestry, jejichž krev nesli vítězové Derby Daedalus, Rhadamantus a Assasin, oaksistka Trifle, vítězové St. Leger Spadille a Paragon, stejně jako zásadní plemeník Buzzard. Miss Belsea, pravá sestra oné nepojmenované klisny po Regulus, pak byla předkem Chanticleera, dalšího důležitého plemeníka po Woodpecker.

Wynn Arabian

Wynn Arabian byl majetkem druhého baroneta z Llandfordu, ale údajně měl stát v hřebčíně vévody z Ancasteru v Lincolnshiru, kde dal svého nejslavnějšího syna, Ancaster's Drivera. Driver byl dobrým dostihovým koněm, ale jeho jedinou důležitou stopou v chovu zůstala bílá dcera Ancaster Dizzy. Dala dvě bílé dcery, ale Blank Mare narozená 1755 nepředala barvu dál; byla však třetí matkou Imperatora, úspěšného plemeníka, který bohužel uhynul po několika sezónách v chovu. Pravá sestra Blank Mare jménem Dizzy je zajímavější, jednak jako matka Pilota, vítěze Doncaster Cupu; jejím dalším hříbětem byla dcera Grey Dorimanta, jejíž gen zmizel se dvěma syny, ale sama byla třetí matkou vítěze Derby Emiliuse. Její syn Grey Diomed byl údajně vynikajícím koněm, ale jeho stopy zmizely s poměrně brzkým údajným importem do Ruska.

Kromě Drivera dal Wynn Arabian rovněž bělouše Ancaster Crab, jehož dcera byla připuštěna zpět k Wynn Arabianovi; výsledná nepojmenovaná dcera se stala matou hnědáka Sober John po bílém Rib, budoucího amerického plemeníka. Jeho dcery tu založily rodiny, které si nezískaly mnoho pozornosti, ale jejich členky byly partnerkami Medleyho i Diomeda, a rodiny s vlivem Sober Johna pokračovaly daleko do 19. století.

Mezi několika dcerami Wynn Arabiana byla nepojmenovaná dcera z Governor Mare, zakladatelka krátké bílé linie po zmíněném bělouši Ribovi, která vedla k Delpinimu, bílému synovi Highflyera s velkým vlivem. Delpiniho polosestra Horatia po Eclipsovi - neplést s Blankovou dcerou a bábou Diomeda, která měla také šedé potomky - dala čtyři pravé bratry po Sir Peter Teazle: vítěze Derby Archduke a Paris, druhého ze St. Legeru Stamforda a údajně také klasicky umístěného Brother to Stamford. Stamford sám se stal vlivným plemeníkem, zejména skrz svého vnuka, vítěze Derby Emiliuse, jenž dal Priama, Plenipotentiaryho a Sarpedona, mateřského otce Lexingtona.

Jak uvádí schéma, Ancaster Dizzy podědila bílý gen po obou rodičích - nebo k tomu alespoň měla příležitost. Druhý možný "zdroj" mimo Ancaster's Drivera bude zmíněn za moment, protože ho Dizzy sdílí s jinou klisnou, Grey Brocklesby.

Bloody Buttocks Arabian

Otcem Grey Brocklesby byl Bloody Buttocks Arabian Johna Crofta. Byl daleko lepším mateřským otcem než otcem, a kromě bílých dcer byla hnědka Bay Bloody Buttocks pátou matkou Eclipsova syna Joe Andrewse, a také hřebce Otho, vynikajícího koně, který dokázal porazit Turfa či Tartara. Otho se stal otcem Dorimanta, jenž dal bělku Grey Dorimant v předchozím schématu. Další hnědá dcera Bloody Buttocks jménem Dairymaid dala málo významného plemeníka Price T'Quassaw, který však může být nalezen v pedigree Dr. Syntaxe, mateřského otce Newminstera.

Z bílých dcer Bloody Buttockse byla nejmladší a nejméně významná Madam, jejíž dcera Miss Roan dala dva ryzáky, menšího plemeníka Xanthus a Sweet Williama po Syphon, vítěze čtvrté edice původních Craven Stakes a budoucího otce oaksistky Ceres. Dalším synem Miss Roan byl bělouš Twig, rovněž malý plemeník. Další bílou dcerou Bloody Buttockse byla o dva roky starší Grey Bloody Buttocks z klisny po Greyhound, neznámé barvy, která dala dva plemeníky - Cornforth's Forestera, otce Xanthuse, který tak byl na Bloody Buttocks 3x3 prochován, a Cornforth's Squirrel. Squirrel byl talentovaným dostihovým koněm, který se zranil v matchi s Babrahamem; v chovu dal údajně 180 vítězů, a jeho dcery ve třech generacích daly ne méně než 18 klasických koní. Squirrel byl navíc mateřským otcem Trumpatora, klíčového článku linie Godolphin Arabian.

Dcera Grey Bloody Buttocks Parker's Lady Thigh po Croft's Partner předala bílý gen dál, svým dvěma dcerám. Mladší Grey Snip se stala bábou Boxera, vítěze 13 dostihů, a také třetí matkou Lopa, který byl zmíněn v textu o Coombe Arabianovi. Její starší nepojmenovaná pravá sestra byla matkou Cardinal Puff po Babraham, úspěšného dostihového koně a později otce neporaženého bělouše Puff, ale také nepojmenované dcery, která se stala bábou Dicka Andrewse. Ten nejprve získal slávu vítězstvím v matchi s vítězem St. Leger Quiz, a později se stal článkem Joe Andrewsovy větve Eclipsovy linie. Poslední bílá dcera Bloody Buttockse, nepojmenovaná klisna neznámého původu i data narození, dala hřebce Tom Jones po Cyprus, synu Lonsdale Bay Arabiana. Tom Jones byl poslán do Ameriky a neměl větší vliv, ale byl otcem Tayloe's Smiling Tom a dědem Thornton's Voltaire, jehož vnuk Duke of Bedford se vyskytuje v pedigree Virgila, důležitého raného amerického plemeníka a děda Hanovera.

Nyní se konečně dostáváme ke Grey Brocklesby, jejíž rodina v době narození již měla čtyři generace. Rodina směřuje k výše zmíněné bělce Hobby Mare po Lister Turkovi, ale její dcera Brocklesby Betty byla ryzka; po bílém Greyhoundovi dala bělku Brocklesby, a ta s dalším běloušem Bloody Buttocks konečně Grey Brocklesby. Kromě Bloody Buttockse tak Grey Brocklesby mohla mít bílý gen od Greyhounda, který byl synem Chillaby Barba.

Chillaby Barb

Chillaby Barb, nebo jednoduše Chillaby, stál v Hampton Court, a jednu věc je nutné zdůraznit: nemusel být zdrojem šedého genu. Jeho nejdůležitější syn Greyhound byl importován in utero, a jeho matka Slugey byla březí po Chillabym v době, kdy se oba dostali do Anglie. Ani u jednoho z rodičů není záznam o barvě, ač jeden z nich běloušem být musel; nepomáhají ani potomci, když Slugey dala Leedes Mare neznámé barvy, a jediným dalším bílým potomkem Chillaby Barba je Smiling Tom po Conyers Arabian neznámé barvy z Chillabyho dcery, jenž byla vnučkou ryzáka Makelesse, ale barvy klisen v rodině zůstávají záhadou. Klisna po Makeless nemá další známé potomky, a Conyers Arabian sám zanechal jedinou bílou dceru z bílé matky. V lepším případě tak Smiling Tom a Greyhound získali svou barvu od Chillabyho; v horším případě Greyhound od své matky Slugey, a Smiling Tom od Conyers Arabiana, hřebce mizivého významu. Tento článek však operuje s Chillabym, a to především na základě historických textů, které jako Greyhoundova otce uvádějí "bílého berbera krále Williama," přičemž Hampton Court byl samozřejmě královským hřebčínem.

Jak bylo naznačeno, Smiling Tom byl prvním důležitým potomkem, a kromě toho, že byl předkem Ancaster Dizzy, dal Plundera, pýchu Yorkshiru v trialech. Předal barvu několika synům i dcerám, ale s výjimkou rodiny Ancaster Dizzy neměli valný význam; co se týče barevných potomků, z dcery Smiling Toma směřuje rodina k Dr. Syntaxovi, rovněž už zmíněnému otci výtečné Beeswing a tudíž dědovi plemeníka Newminster.

Naproti tomu Greyhound se stal plemeníkem královského hřebčína, kde nejen dostal adekvátní příležitost, ale také se odvděčil dobrými výsledky. Jedním z jeho známých potomků byl bělouš Sampson; dalším nestartující Young Greyhound z Wastell Turk Mare, který byl nejen mateřským otcem Messengerova děda Engineera, ale také dobrým otcem klisen, mezi jejichž potomky byli klasikové Phoenomenon a Ambidexter, a vítěz Doncaster Cupu a dobrý plemeník Camillus, vnuk Pacoleta.

Stojí za to také zmínit, že Greyhound byl mateřským otcem Bay Bloody Buttocks i Grey Bloody Buttocks z předchozího schématu, přičemž jejich matka byla neznámé barvy - existuje tak teoretická možnost, že Grey Bloody Buttocks měla bílý gen po obou hřebcích. Greyhound byl rovněž třetím otcem populárního plemeníka Prophet po Regulus, pátým otcem Young Marske a jeho polobratra, vítěze Doncaster Cupu Juniper.

Jednou z Greyhoundových bílých dcer byla Brocklesby, narozená 1721, která zanechala dvě dcery: Bay Brocklesby po Croft's Partnerovi, a Grey Brocklesby po bílém Bloody Buttocks. Prvně jmenovaná dala jednoho z raných plemeníků Croft's Forester po Hartley's Blind Horse, a byla rovněž bábou výše zmíněného Prince T'Quassaw. Grey Brocklesby tak úspěšná nebyla, i když její bílý syn Little John získal newmarketský Royal Plate. Rovněž dala dvě bílé klisny po Croft's Partner, z nichž starší Celia byla připuštěna Grisewood's Partnerem, synem stejného hřebce; výsledkem bylo hříbě nejen 2x2 prochované, ale také bílé po obou rodičích, neboť Grisewood's Partner byl vnukem Hutton Grey Barba. Tímto hříbětem byla klisnička pojmenovaná Miss Elliott, matka nikoho menšího, než Gimcracka.

Než se dostaneme k Gimcrackovi, který je zdaleka nejslavnějším ze všech dosud zmíněných koní, zůstaňme na moment u Miss Elliott. Kromě Gimcracka dala dvě pravé sestry po Matchem; starší Trinket dala dva bílé syny, Weathercock a neporaženého Puff, který byl zmíněn výše v souvislosti s Cardinal Puffem. Mladší z dcer Miss Elliott, nepojmenovaná, nepředala barvu, ale stala se pátou matkou klisny Whim, pozdějšího zásadního článku celého bílého "řetězu" v plnokrevné populaci.

Gimcrack, databáze Sport-Horse Data

Gimcrack, aby byla situace ještě složitější, také dostal bílý gen od obou rodičů, neboť jeho otcem byl Cripple, vnuk Craba. V případě Gimcracka je to však stále příliš mírný výraz, neboť bílí byli oba jeho rodiče, oba rodiče jeho matky, oba rodiče jeho prabáby a konečně i dva ze čtyř prarodičů jeho otce, což z něj s trochou nadsázky dělá jednoho z geneticky "nejbělejších" koní celé historie plnokrevníka.

Popsat celý vliv Gimcracka pak nejen překračuje možnosti tohoto článku, ale je to také poměrně zbytečné vzhledem k tomu, že by to stěží šlo lépe, než dokázal jeho profil na TB Heritage. Nicméně alespoň krátce: Gimcrack byl o čtyři roky starší než Eclipse, a běhal od čtyř do jedenácti let; vyhrál 27 z 36 startů, vyhrál "závod proti času," když zaběhl 36 kilometrů pod jednu hodinu, a porazil některé z nejlepších koní své doby, včetně Hazarda, Propheta, Treasurera, Sampsona, Selima, Cardinal Puffa, Bay Maltona i Sportsmana.

Gimcrack byl "velmi vlivným" hřebcem, nicméně buďme upřímní - tento zásadní vliv vycházel ze dvou hříbat. Ze spojení se Snapovou dcerou Snapdragon z rodiny Sister One to True Blue dal nepojmenovanou hnědou klisnu, která se stala bábou bílé Miller's Damsel po Messengerovi, a jak zaznělo, ta se stala matkou American Eclipse. Gimcrackovým druhým zásadním hříbětem byl Medley, nebo Hart's Medley po Malcolmu Hartovi, který ho v roce 1783 importoval do Ameriky. Medley je vedle Diomeda považován za nejvlivnějšího amerického plemeníka konce 18. století, a je nejvíce znám jako otec Tayloe's Bellair Second, narozeného 1786, výborného dostihového koně a úspěšného mateřského otce. Dalším úspěšným synem Medleyho byl Grey Diomed (neplést s Diomedovým synem z Grey Dorimant z rodiny Ancaster Dizzy), narozený stejného roku - budoucí mateřský otec Duroka, otce American Eclipse, který tak byl na Gimcracka 4x5 prochován. Grey Diomed byl rovněž mateřským otcem hřebce Robin Grey, jehož dcera Lady Grey byla třetí matkou legendárního Lexingtona; pro zajímavost, matka Lady Grey byla po Medleyho synovi Hoskin's Melzar. Abychom ilustrovali význam této krve, nezapomeňme, že syn American Eclipse Medoc byl čtvrtým otcem Spendthrifta, děda Man o'Wara, a že Lexington i American Eclipse byli blízkými vlivy v pedigree Enquirera, mateřského otce Domina - což znamená, že původní Medleyho krev koluje v žilách obrovského procenta předních amerických koní 20. století.

U hřebce Robin Grey se na chvilku zastavme, protože je součástí nepříliš známé historie. Jeho dcera Jenny Grey dala bílého hřebce Chorister po Contract, který zanechal několik bílých dcer. Je zajímavé, že Chorister byl připouštěn k Alice Carneal, matce Lexingtona; jedna ze dvou bílých dcer z tohoto spojení, Fance, pak pokračovala v rodině malých vítězů bílé barvy, včetně Vanguarda, jehož si ovšem nepleťme s mnohem slavnějším a pouze o rok starším synem Virgila stejného jména, vítězem Preakness Stakes. Jiná dcera Choristera Blue Bell je kořenem další možné záměny díky dceři Nellie Grey, která se narodila o sedm let dříve, než bílá dcera Commodora stejného jména, vítězka Ladies Handicapu a druhá z Travers Stakes. Blue Bell dala rovněž hnědou dceru Betsey Hunter po Oliverovi, a Julia Mattingly po John Morgan. První je pátou matkou plemeníka Stimulus a sedmou Commodore M, mateřského otce Bold Forbes; její rodina pokračuje až k moderním koním jako Procida a Slickly, a dokonce vítězce Breeders' Cupu One Dreamer. Druhá je matkou vítězky Kentucky Oaks Belle of Nelson a její pravé sestry Belle of Maywood, který dala úspěšného handicapového koně Tenny, vítěze Brooklyn Handicapu. Jiným hříbětem Belle of Maywood byl Olympian, soupeř Commanda a druhý z Futurity Stakes. Třetím z bratrů pak byl St. Cloud, závodící v Británii - přišel pátý v Derby a třetí v St. Leger za Galtee Morem a Chelandry, a následně druhý v Cambridgeshire Handicapu. V další sezóně přidal třetí místa v Goodwood Cupu a Princess of Wales's Stakes, a jako pětiletý se vrátil do Ameriky, kde přišel třetí za Bendoranem a šampionkou Imp v Coney Island Handicapu. Tenny si připsal mírný úspěch i jako plemeník, když jeho syn Sarmatian přišel druhý v Preakness Stakes 1900.

Medley, databáze Sport-Horse Data

Podobně zapomenutý příběh se týká i Johnson's Medleyho. Byl už pravnukem Medleyho, a bílý gen zděděný přes Medleyho dceru předal dál, skrz dceru Fleta k St. Louisovi, bílému hřebci po Altorf, narozenému 1842. St. Louis nebyl nijak zásadně důležitý, ale jeho jméno je občas možné nalézt v historických rodokmenech, jako je ten Deerslayera, vítěze Carter Handicapu 1896.

Co se týče známější části dostihových dějin, Medley i Bellair byli úspěšnými mateřskými otci. Medleyho bílá dcera Calypso dokázala obdivuhodnou věc - prodloužila bílou rodinu na šest generací až k Throg's Neck, někdejšímu umístěnému z Travers Stakes. Kromě toho z její rodiny pochází ryzka Wanda, narozená 1882, od které se rodina rozvětvila do dvou směrů. Prvním k francouzskému Durbarovi a vítězi Kentucky Derby Kauai King, a druhým ke Countess Wandě a její dceři Planutess, který dala vítěze Kentucky Derby 1926 Clyde van Dusen, a o dva roky později jeho polosestru Betty Derr. Její dcery Iron Maiden a Judy-Rae obě založily významné rodiny, z nichž první dala vítěze Kentucky Derby Iron Liege a Swapse, a druhá Creme dela Creme a skvělou matku Courtly Dee.

Tayloe's Bellaira se týká další podobný příběh, jehož protagonistkou je ryzka Raffle, narozená 1798. Její rodina pokračovala bez větší pozornosti až do druhé poloviny 19. století, kdy dala nejprove Narragansetta, vítěze ze Saratogy, a poté jeho polobratra Leadera, který byl členem stejného ročníku, jako vítěz Preakness Stakes Tom Ochiltree, jehož Leader porazil v Ocean Hotel Stakes, i když jen v boji o druhé místo za vítězem Kentucky Derby a šampionem Aristidem. Pravá sestra Narragansetta Hilda se stala pokračovatelkou rodiny, nejprve k vnuku Ed Kearney, který přišel třetí v Preakness za Assignee, a později k dceři Henry of Navarre jménem Grave And Gay, narozené 1899. Ačkoliv pro Američany jde patrně o bezvýznamné jméno, tato klisna měla gigantický vliv na německý a později též středoevropský chov. Její syn Grossherzog přišel třetí v německém St. Legeru, další syn Ganelon ho vyhrál a přišel druhý v německém derby. Jejich polobratr Graf Ferry dal Graf Isolani, který oba dostihy vyhrál, a Ladro, který získal jak derby, tak německé Guineas, přičemž oba se později proslavili v chovu. Klisna Grolle Nicht, která byla polosestrou Grossherzoga, Ganelona a Graf Ferry, se stala bábou čtyř zásadních plemeníků: Gregor byl poslán do Ruska, kde se stal třetím otcem Garnira; Gradivo byl fundamentálním plemeníkem někdejšího Československa s vlivem rovněž v Maďarsku. Gundomar a Grande zůstali v Německu, a prvně jmenovaný se nejen vyskytuje v pedigree Alpenkoniga, ale rovněž byl dědem slavné klisny Bella Paola, zakladatelky slavné rodiny Natrouna, Verevy a mnoha dalších. Poslední vnuk Grande byl velmi úspěšným plemeníkem východního Německa, spolu se syny Fahnentragerem a Zigeunersohnem, a vnukem po prvně jmenovaném Wildschutzem; všichni přidali svůj díl velkých vítězů, včetně lokálního vítěze Trojkoruny Lombera. Tolik k pouze místní historii, ač jde nepochybně o nejtrvalejší vliv bělouše Bellaira, sahající daleko do 21. století.

Schéma naznačuje další zajímavou věc: Fanny Maria měla oba bílé rodiče - nejen matku s vlivem Medleyho, ale rovněž otce Jackson's Pacoleta, který získal bílý gen od Lindsay's Arabiana.

Lindsay's Arabian

Lindsay's (případně Lindsey's) Arabian se narodil v roce 1762, a v seznamu výše na stránce není z poměrně jednoduchého důvodu: byl totiž dovezen do Ameriky. Dal řadu bílých potomků včetně klisen, jejichž rodiny existovaly poměrně dlouho, ale s jen ojedinělými úspěchy typu Pastora, narozeného 1873 po zmíněném Narragansett, který získal Hopeful Stakes v Monmouth Parku a Flash Stakes v Saratoze. Jeho polosestra Bonnie's Doon dala Emily F, třetí v Preakness Stakes 1880.

Zatímco Lindsay's Arabianův syn Page's Tippoo Saib zanechal jedinou známou dceru Mary Grey, její syn Jackson's Pacolet zanechal slušný počet hříbat a údajně i dobrých dostihových koní. Dcery si přitom vedly výrazně lépe - rodina Grey Goose pokračovala k vítězi Preakness Stakes 1888 Refund, a v jiné větvi šest generací k velké šampionce Imp. Rodina další dcery Patty Puff stále existuje a dala mimo jiné vítěze Hopeful Stakes Capital South či plemeníka Good Counsel; rodina Pigeon působí v national hunt chovu v Irsku, přičemž kdysi dala hřebce Emperor po Enquirer, v hřebčí linii děda Fitz Herberta, čtvrtého otce významného plemeníka linie Man o'War Intentionally. Z rodiny Morgiany pochází Rogers, který se vyskytuje v rodokmenu Tumble Winda; rovněž Buddhist, vítěz Preakness Stakes 1889, a Irish Lad, jehož dcera Banshee je nejen bábou Tourbillona, ale také zakladatelkou významné rodiny. A konečně, Pacoletův bílý syn Richard Tonson je předkem amerických klasicky umístěných koní Harry Hill, Jericho, Potentate a James Reddick, a jeho pravnuk Brown Dick mateřským otcem v Kentucky Derby umístěných Bancroft a Once Again.

S Fearnoughtovou dcerou Dianou dal Lindsay Arabian bílou klisnu, pojmenovanou rovněž Diana. Se španělským hřebcem neznámého původu (pamatujme, v roce 1792) dala Diana hřebce Americus (neplést s o sto let později narozeným synem Emperor of Norfolk) a jeho pravou sestru, bílou nepojmenovanou klisnu, jež se stala matkou bělouše Wild Medley po Tayloe's Mendoza. Wild Medley byl paternitním pra-pravnukem Medleyho po Gimcrack, a vyhrál několik dostihů; jeho nejvýraznější stopou je vzdálený stakes vítěz Ike Bonham po Bonnie Scotland. Jedinou výjimkou byla bělka Ophelia majora Duncana, jejíž matka byla mimochodem 2x2 prochována na Diomeda; Ophelia ze spojení s Woodpeckerem (vnukem Buzzarda, otce známého plemeníka Woodpecker po Herod) dala bělouše Grey Eagle, narozeného 1735. Ten dal řadu potomků, a některé z klisen, jako například Ardelle, byly schopné prodloužit bílé rodiny na pět či šest generací, ovšem bez většího významu. Jedním z lepších příkladů je Grey Planet, který získal Champagne Stakes nad Meteorem, a přišel třetí za stejným hřebcem a vítězem Belmont Stakes Jack Danielsem v Jersey Derby; jeho blízký příbuzný Grey Dawn pak vyhrál jednu z prvních edic prestižního Brookdale Handicapu. Jediná dcera Grey Eagle, která stojí za zmínku, je Eagletta, narozená 1841, jejíž matka byla rovněž bělkou směřující k Robin Grey po Grey Diomed. Eagletta byla třetí matkou Elly T, která dala Tea Tray, vítěze Monmouth Handicapu a druhého z Withers Stakes za Sir Dixonem i z Jerome Handicapu. Zajímavějším koněm byl jeho pravý bratr Banquet, absolvent 166 startů se ziskem 60 vítězství a 75 umístění; ve dvou letech přišel třetí v Tremont Stakes, ve třech druhý v Jerome Handicapu, ve čtyřech letech získal Monmouth Handicap a Manhattan Handicap; jako pětiletý přišel druhý v Oriental Handicapu, jako šestiletý v Knickerbocker Handicapu a jako sedmiletý v Suburban Handicapu - předtím, než další čtyři roky běhal v Anglii. Tříčtvrteční sestra obou hřebců jménem Twitter dala vítěze Tremont Stakes a druhého z Travers Stakes Merry Lark, a její polosestra Komurasaki klisnu Cadeau, druhou z Alabama Stakes. Důležitější byla pravá sestra obou hřebců High Tea, jejíž vnuk China Cock byl známým specialistou na liverpoolské závodiště a velké handicapy konané tam; jeho polosestra Desca po Desmond se stala bábou vítěze Dewhurst Stakes a plemeníka Prince Galahada, a rodinu prodloužila k italským koním Falerno a Pallade.

Po krátkém intermezzu se vraťme ke skutečnému původu britských bílých plnokrevníků. Pozorným čtenářům patrně neuniklo, že se ve schématech objevil další kůň se dvěma bílými rodiči, a tím byla Gimcrackova matka Miss Elliott. Za její bílou barvu byl zodpovědný Hutton's Grey Barb.

Hutton's Grey Barb

Hutton's Grey Barb byl darem pro Johna Huttona od krále Williama. Jediný syn, kterému předal barvu, byl Hutton's Surley či pouze Surley z klisny po Byerley Turk. Surley dal dvě nepojmenované dcery; první, vnučka klisny Clubfoot po Hautboy, dala Hutton's Spota po Hartley's Blind Horse, důležitého plemeníka rané éry plnokrevníka, který je nejvíce znám jako otec Sister to Stripling, zakladatelky rodiny 16. Další zajímavou klisnou byla Spotova dcera z nepojmenované klisny po Mogul, jejíž rodina chvíli nesla bílý gen, alespoň k Young Sir Peter mare narozené 1791; její hnědá dcera Spitfire se stala bábou Muley Molocha, vlivného plemeníka a mateřského otce Thormanbyho. Rodina Spitfire přežila do 20. století, a její přímou pokračovatelkou byla Lady Josephine a její slavné dcery Lady Juror a Mumtaz Mahal. Vrátíme-li se k Surleymu, druhá významná klisna byla vnučkou Fen Mare po Hutton's Royal Colt, a byla matkou Black Chance, Moorcocka a Phantoma, úspěšných historických plnokrevníků. Surley dal rovněž bílého syna Rough's Surley, který byl patrně pravým bratrem Hutton's Spotovy matky; jako dostihový kůň vyhrál York Gold Cup v roce 1725.

Hutton's Grey Barb sám dal rovněž nepojmenovanou klisnu z dcery Whynota, který se stala nejen matkou bělouše Victorious, ale také Grisewood's Partner po Croft's Partner - tedy otce Miss Elliott a děda Gimcracka, což už je odvyprávěný příběh.

Chillaby a Hutton's Grey Barb byli rozhodně plemeníky, kteří měli velký vliv na celého plnokrevníka, zejména v dlouhodobém horizontu. Další bílý hřebec neměl tak dlouhotrvající vliv, ale o to enormnější dopad na první generace plnokrevníka. Byl jím D'Arcy's White Turk.

D'Arcy's White Turk

D'Arcy's White Turk byl dovezen ze Sýrie, a stál v yorkshirském Sedbury Stud. Zanechal poměrně dost důležitých koní, a to zejména běloušů, kteří nepředali barvu příliš daleko, ale ovlivnili celé plemeno.

Nejdůležitějším synem D'Arcy's White Turka byl Hautboy, narozený v roce 1690 z královské klisny neznámého původu, někdy také nazývaný "Old" Hautboy (doslovně starý Hautboy). Hautboy byl jedním z fundamentálních plemeníků, nicméně většina jeho potomků bílou barvu nezdědila; v Hautboyově případě je však téměř povinností je přesto zmínit. Jak bylo řečeno před chvilkou, Hautboyova dcera Clubfoot byla třetí matkou Hutton's Spota, vnuka Surleyho, a další Hautboyova dcera z Sister to Morgan's Dunn se stala třetí matkou Surleyho samotného. Nepojmenovaná dcera z Brimmer Mare se stala pátou matkou Eclipse, nepojmenovaná klisna neznámého původu matkou pravých bratrů Aleppo a Almanzor po Darley Arabian, přičemž první jmenovaný se stal otcem plemeníka Hobgoblina. Jejich dalším polobratrem byl Terror po Acaster's Turkovi, úspěšný dostihový kůň. Nepojmenovaná klisna z Trumpet's Dam se stala bábou Young Greyhounda, potomka Chillaby Barba, a třetí matkou Young Cartouche, syna bělouše Cartouche. Nepojmenovaná dcera neznámého původu se stala matkou Lister's Snakea. A co se týče hřebců, Son of Hautboy dal D'Arcy's Queen, čtvrtou matku klasického plemeníka Sampsona po Blaze. Málo plemeníků v tomto článku má stejně působivý záznam.

Přitom ovšem zdaleka nejsme u konce. Hautboyovo bílé potomstvo zahrnovalo Grey Hautboy, syna Natural Barb Mare neznámého původu, který byl sám významným plemeníkem. Dal dobrého dostihového koně v Lamprie, který byl běloušem, stejně jako Grey Ramsden; dalším běloušem byla Lamprieho pravá sestra z Makeless mare, která se stala bábou Old Travellera po Partner, úspěšného dostihového koně, který porazil Foxe či Cripple. V chovu se stal otcem Squirrel, syna Grey Bloody Buttocks a klasického plemeníka. Dalším sourozencem byl hnědák Bay Bolton, skvělý kůň a důležitý plemeník, mezi jehož potomstvem byl plemeník Bolton Starling a jeho pravá sestra Camilla - oba byli potomky Brownlow Turka a měli zásadní vliv na plemeno, stejně jako Bay Boltonova dcera Bonny Lass, směřující k Place's White Turkovi a Tregonwell's Natural Barb Mare, klíčová klisna rodiny 1.

Dalším Hautboyovým synem byl Clumsey, vnuk Sedbury Royal Mare, který nepředal barvu, ale jeho syn Fox byl raným šampionem plemeníků; mimo jiné byl mateřským otcem Tartara, který v chovu dal fundamentálního plemeníka Heroda. Dalším vnukem Clumseyho byl Snap, neporažený dostihový kůň a další vlivný plemeník, jehož dcery ovlivnily několik klasických vítězů, včetně Sir Petera Teazle a vítěze Derby Aimwella. Třetím šedým synem Hautboye byl Windham ze Selaby Turk Mare, rival Bay Boltona i Frampton's Dragona.

Posledním zásadním vlivem Hautboye byla Grey Wilkes, pravá sestra Clumseyho, která prodloužila bílou rodinu o několik generací, a to jako rodinu, která patřila ke klenotům raného období dostihového sportu. Dcera Grey Wilkes po Lister's Snake (vnuku Hautboye) byla matkou Squirta, děda Eclipse; Squirtova polosestra po Bald Galloway, pojmenovaná Grey Robinson, dala slavného Reguluse po Godolphin Barb, jenž se později stal mateřským otcem Eclipse. Je na místě odbočka, že Eclipse měl navíc Hautboyovu dceru jako čtvrtou matku. Abychom se vrátili k Regulusovi, jeho nepojmenovaná pravá sestra byla posledním bílým článkem rodiny, ale její hnědá dcera Coquette dala Egremont's Drivera, plemeníka a otce vítěze Derby Hannibala. Co je ještě důležitější, Driverova pravá sestra Camilla prodloužila rodinu 11-c k nikomu menšímu než St. Simonovi.

Posledním, ale rovněž zásadním vlivem D'Arcy's White Turka byla jeho dcera Grey Royal, bába menšího plemeníka Hampton Court's Childerse a rovněž Old Royal, otce slavné klisny Bald Charlotte, od níž pokračovala rodina přes Kitty Fisher k americkému plemeníku Symes Wildair. Jiná vnučka Grand Royal jménem Milbankes Black Mare dala Hartley's Blind Horse po Holderness Turkovi, již zmíněného plemeníka a otce několika zásadních koní v černém plemeníku Oroonoko, bílém Hutton's Spot z klisny po Surley, Croft's Forester z Bay Brocklesby, a také Sachrissu, dceru Flying Whigg. Hartley's Blind Horse sám měl bílou sestru po Soreheels, jenž dala plemeníky Matchless a South, ale také Southovu pravou sestru, bílou Regulus mare, která se přes svou dceru, bělku Rachel, stala bábou Highflyera. Rachel rovněž dala jeho polobratra Mark Anthony po Spectator, otce vítěze Derby Aimwella.

Curwen Spot Mare

Curwen Spot Mare je třetí klisnou v našem seznamu, která nemůže být přiřazena k žádnému bílému otci. Byla dcerou Curwen's Old Spots po Selaby Turk, z White Legged Lowther Barb Mare z klisny po Vintner, přičemž u nikoho ze jmenovaných není známá barva. Curwen Spot Mare nebo také Old Spot Mare byla matkou Mixbury Galloway, údajně téměř neporazitelného na dráze; jeho největším přínosem v chovu byla dcera Bay Ranger's Dam, jejíž rodina pokračovala daleko do budoucnosti ke slavné Beeswing. Curwen Spot Mare sama dala dvě pravé sestry Mixburyho; první, opět "Sister One," byla nejen matkou Croft's Partnera, ale také hřebce Soreheels a jeho sestry, která dala Craba, Snipa, Seconda a Devonshire Blacklegse, všechno plemeníky. První jmenovaný byl hlavním následníkem Alcock Arabiana, o němž bude řeč za chvíli. "Sister Two" se stala matkou dalšího plemeníka Slovena, a z její rodiny vychází Squirtův syn Syphon, úspěšný plemeník a otec hřebců Sweetbriar a Sweet William.

Předchozí odstavec se ovšem týkal barevného potomstva Curwen Spot Mare, i když velevýznamného. Naštěstí, poslední pravá sestra Mixbury Galloway, pojmenovaná Frampton's Whiteneck, byla bělka. Dala jedinou dceru po Conyers Arabian, který už byl zmíněn v diskuzi o Chillaby Barbovi a jeho vnuku Smiling Tom. Dcera Conyers Arabiana jménem Old Whiteneck ale měla bílý gen minimálně z mateřské strany, stejně jako její dcera Young Whiteneck po Godolphin Arabian. Ta se nejen nachází v rodině Dicka Andrewse, ale co je zásadnější, ze spojení s dalším běloušem Crabem dala bělku Whiteneck, matku Pacoleta.

Ze všeho nejdříve: Pacolet byl paternitním dědem Jackson's Pacoleta, který byl zmíněn v článku o Lindsay's Arabianovi, nicméně po "starém" Pacoletovi zdědil jméno, ale zcela určitě ne barvu - jeho otec, do Ameriky dovezený Citizen, byl hnědák. Pacolet sám byl údajně dobrým dostihovým koněm i plemeníkem, ale neměl zásadnější význam mimo snad Citizena, vnuka Regulusova syna Turka. Pacolet se, narozdíl od mnohých jiných, proslavil právě rozšířením bílé barvy, a stalo se tak z velké části přes bílou dceru Faith, z Matchemovy dcery Atalanta. Její bílý syn Camillus po Hambletonian vyhrál Doncaster Cup, stejně jako jeho starší bratr Dion po Spadille. Bílá dcera Marcia po Coriander dala hřebce Otho po Sir Paul, vítěze Doncaster Cupu 1819, a její bílá vnučka Comus Mare dala polobratry Don Juan po Waverley a Hetman Platoff po Brutandorf. Oba byli důležitými plemeníky - prvně jmenovaný byl paternitním dědem Bonnie Scotlanda, zakladatele americké hřebčí linie směřující k Ben Brushovi; druhý byl mimo jiné třetím otcem Solona, přímého předka Hurry On.

Dobrým plemeníkem byl i zmíněný Camillus, který byl navíc jediným bílým hřebcem v rodině. Jeho syn Oiseau měl v potomstvu několik klasických vítězů, stejně jako klisna Treasure, mimochodem třetí matka Voltigeura. Oiseau i Voltigeur však byli ryzáci, stejně jako Leopold, později mateřský otec The Premiera, vlivného australského plemeníka. Syn Camilluse Consul, vítěz Doncaster Cupu 1821, však byl bělouš, stejně jako Outcry a jeho dcera Bravura, matka klasické vítězky Barcarolle. Nikdo z nich neudělal z Camilluse plemenickou hvězdu, ale jiné jméno ano: Reel.

Reel, databáze Sport-Horse Data

Reel byla americkou dcerou ryzáka Glencoe, a byla vnučkou bílé Camillusovy dcery Camillina, narozené 1822 ze Smolensko mare. Co se týče rodinné historie, Camillinina dcera Gallopade byla poslána nejprve do Kanady, a později do Států. Byla připouštěna Leviathanem, po němž dala bílou dceru Fandango a rezavou Cotillion; z nejméně šesti následujících hříbat ze spojení s Glencoe byli čtyři bělouši a dva ryzáci. Jediná bílá větev z Fandango vedla k vítězi Coney Island Derby Greystone po King Alfonso, zatímco barevná větev dala po pěti generacích vranku Mannie Gray, matku Domina a bábu Hamburga. Pravá sestra Mannie Gray jménem Alice Gray se později stala pátou matkou Bunty Lawless, otce Windfieldse. Ryzka Cotillion pokračovala v široké rodině, jejíž zásadními jmény byli američtí plemeníci Jester, Crozier, Gallant Romeo a skvělý Discovery, ale také francouzský Aethelstan, předek Tantiema. Rodina existuje dodnes s koňmi jako Stormello či Caracortado, a dokonce s celou slavnou větví Dance Smartly.

Jedna z bílých dcer Gallopade, Reel, se stala nesmrtelnou narozením Lecomta, rivala legendárního Lexingtona, ale dala i další dobré potomky. Bílý syn Stafford, narozený 1645 po Leviathanovi, se stal plemeníkem, a jeho bílá dcera Maria Grey se nachází v rodině Don Domo, bílého vítěze Sapling Stakes 1903. Mladší bratr Stafforda jménem Capt. Elgee je předkem bílého vítěze Hudson Stakes Grey Rock, ale jinak je známější jako mateřský otec klasiků Lord Murphy a Liatunah, a jeho dcera Lantana byla čtvrtou matkou šampiona Highball. Ovšem zpět k Reel: její bílý syn Bob Green, narozený 1847 po Ambassador, a Ann Dunn, bělka po Sovereign narozená o rok později, nezanechali žádné významné potomstvo, pokud vůbec nějaké. Ryzák Lecomte, narozený 1850, uhynul ve věku pouhých sedmi let, ale stačil dát Umpire, vítěze britských King's Stand Stakes 1863. Lecomte je však známější svou vnučkou Lizzie G, která se stala matkou zmíněné Mannie Gray. Bělouš Ashland po Wagnerovi, narozený 1851, nezanechal potomky, stejně jako o tři roky mladší Calvit po Yorkshire; hnědka Prioress po Sovereign, narozená mezi nimi, dala dvě nevýznamné dcery. Ryzák Starke po Wagner, narozený 1855, byl poslán do Anglie, kde získal Goodwood Cup 1861; později skončil v Německu a Rakousku, kde dal vítěze rakouského derby Wissehrad. A konečně, bělouš Dentley po Yorkshire, narozený 1856, nezanechal potomky.

Daleko nejlepší dcerou Reel se stala bělka Fanny Wells, narozená 1858 po Sovereign, mj. matka hnědáka Jil's Johnson po Longfellow, který se vyskytuje ve čtvrté generaci rodokmenu vítěze Kentucky Derby Behave Yourself. Čtyři z pěti dcer Fanny Wells byly bělky, včetně Nellie Grey, v roce 1868 narozené klisny po Commodore, vítězky Sewanee Stakes a Ladies Stakes, která však nezanechala žádné známé potomstvo. Rosalind, o rok mladší pravá sestra Nellie Gray, se stala matkou Banburga, čtvrtého z Kentucky Derby; žádná z jejích dcer nepředala bílý gen, ale dovedly rodinu Rosalind až k šampionce Two Lea a jejímu synu Tim Tamovi. Bělky Early Lights a Arthilla, obě po Longfellow, neměly význam, ale posledním hříbětem Fanny Wells byla znovu bělka, Rena B po Ten Broeck - ta se stala matkou Mazo, valacha, která přišel třetí v Kentucky Derby 1899 za Manuelem. Její dcera Response po Longfellow se stala výbornou matkou, když její dcery daly klisnu Whistler po Star Shoot, první vítězku CCA Oaks; dále Gowell, šampionku dvouletých klisen a později vítězku Ashland Stakes i Latonia Derby, a třetí z Kentucky Derby i Kentucky Oaks; a také francouzskou Peerless, ranou vítězku Gran Premio di Milano, která posléze dala Lui, vítěze Derby Italiano, Premio Roma, Gran Premio d'Italia a dalších důležitých italských dostihů.

Stejně jako nejlepší Reelinou dcerou byla ta poslední, tak i její poslední syn zazářil nejvíce: byl jím War Dance, ryzák po Lexingtonovi, narozený 1859. Stal se mateřským otcem Mannie Grey, jejíž matka byla 2x3 prochována na Reel, a nesla ještě další kros její matky Gallopade; rovněž se stal mateřským otcem vítěze Preakness The Barda, vítěze Kentucky Derby Rileyho, jehož dcery ovlivnily klasiky Burgomaster, Johren a Regret; dále byl třetím otcem vítěze Preakness Stakes Knight of Ellerslie, jenž dal v chovu syna Henry of Navarre, a dále předkem vítězů Kentucky Derby Judge Himes a Regret.

Třebaže Gallopade dala další dvě klisny, pravé sestry Reel po Glencoe, z toho jednu bílou, a také tři pravé bratry, z toho dva bělouše, vliv Gallopade skončil s Reel a jejím potomstvem. Snad malou zmínku si zaslouží poslední syn Gallopade, ryzák Hornpipe, jenž dal Grey Dona, vítěze několika heatů; jeho barva pocházela od Medleyho syna Grey Diomeda přes Robin Grey a Chorister.

Brownlow Turk

Dalším zásadím plemeníkem byl Brownlow Turk. Spolu s Grey Grantham's Dam, bílou klisnou neznámého původu a čtvrtou v našem seznamu klisen - zakladatelek, dal bělouše Grey Grantham, narozeného 1714. Ten se stal mateřským otcem Blaze, jak je zmíněno v části o jeho prabábě Bright's Roan Mare, ale stejně důležitá byla klisna Miss Belvoir z Paget Turk Mare. Miss Belvoir vyhrála newmarketský King's Plate pro klisny, ale jako chovná klisna byla ještě významnější: její syn Grey Childers neměl zásadní význam, ale jeho nepojmenovaná dcera z Fair Helen, jež byla potomkem Lister Turka i Akaster Turka, se stala klíčovou klisnou rodiny 10. Pravý bratr Grey Childerse jménem Steady se proslavil jako mateřský otec Wildaira po Cade, který byl poslán do Ameriky; zajímavostí je, že později byl vydražen a poslán zpět do Británie, kde dal vítěze čtvrtého ročníku St. Legeru.

Miss Belvoir byla k Flying Childersovi, otci obou hřebců, připouštěna několik let, a dala minimálně čtyři pravé sestry. Kromě nejstarší Young Miss Belvoir to byla takzvaná "Sister One," nejúspěšnější ze sester, která se stala třetí matkou prvních dvou vítězů Epsom Derby - jak Diomeda z vnučky Sister to Juno, tak o rok mladšího Young Eclipse z Juno; později byla ještě čtvrtou matkou Sama, vítěze z roku 1818. Sister Two to Steady je spíše kuriozitou, když se stala bábou Godolphin Arabianova bílého syna Blossom, malého plemeníka. Jeho polosestra Gaudy pokračovala v bílé rodině až k Grey Marquis, druhému z Ascot Gold Cupu. Grey Marquis nezanechal potomstvo, ale jeho pravý bratr Quizzer ano - byl paternitním dědem Christmas Day, narozeného 25. prosince 1835. Sister Three to Steady se rovněž stala součástí historie, když dala klisnu Golden Blossom po Crab, která tak měla bílé oba rodiče; tato klisna dala Godolphin Arabianova syna Cripple, otce skvělého Gimcrack.

Brownlow Turk sám nedal žádnou zásadní klisnu, ale jeho druhý důležitý bílý syn, nepojmenovaný hřebec známý jako Son of Brownlow Turk, to dokázal. Jeho nepojmenovaná bílá dcera z klisny Old Lady, která byla 1x3 prochována na Pulleine's Chestnut Arabiana, byla připuštěna k Bay Boltonovi, a z tohoto spojení vzešli dva výborní koně. Prvním byl Bolton Starling, vítěz řady dostihů a úspěšný plemeník, ale především také producent bílých koní a úspěšných koní. Jako první si zaslouží zmínku Ancaster Starling, narozený 1738 z klisny po Croft's Partner. Byl údajně dobrým koněm a něco ze svých kvalit předal potomkům, především vnuku Turfovi, který se stal mateřským otcem bílého Messengera, a také Trumpatorovi, který byl vnukem Matchema a pokračoval v linii Godolphin Arabiana dále k Melbourne. Dalším syn Bolton Starlinga, Old Teazer, je opět spíše kuriozitou, když se stal mateřským otcem bílého Dove po Young Cade; Dove byl poslán do Ameriky, kde se stal mateřským otcem dalšího nevýznamného plemeníka Dame's Figure, jehož krev byla hojně rozšířená v rané americké plnokrevné populaci, i když bez historického významu. Třetím synem Bolton Starlinga byl Skim, jehož vliv pokračoval především přes dcery. Jedním z příkladů je Young Gohanna, bělouš, který zdědil barvu od pra-prabáby Young Hag, dcery Skima a bílé klisny po Crab. Dcery Young Gohanny se nacházejí v rodokmenech řady skvělých koní, včetně Bonnie Scotlanda, Blink Bonny, Hamptona, Tristana, Black Toneyho, Yattendona a nespočtu klasických vítězů. Polobratrem Young Gohanny pak byl bílý Little John, sám syn vítěze Derby Octaviuse a pozdější otec Fredericka a mateřský otce The Merry Monarcha, kteří se mezi vítěze Derby zařadili rovněž. Frederick byl dokonce na Young Hag, respektive její bílou dceru Milsintown's Herod Mare 3x4 prochován, a z rodiny, i když její barevné větve, přímo pocházel.

Dalším z koní, který nesl vliv Skima, byl Thormanby, jehož pátou matkou byla bělka Expectation, Skimova vnučka. A v neposlední řadě, Bolton Starling zanechal nepojmenovanou bílou dceru, matku bělky Clio po Young Cade, která sice nepředala bílý gen, ale ze spojení s Eclipsem porodila Miss Hervey, matku Haphazarda. Ten byl považován za skvělého vytrvalce, ale ještě lepší byl jako plemeník, s několika vítězi Guineas v potomstvu a daleko pravděpodobnějším vítězem St. Leger Filho da Puta, který se sám stal vlivným plemeníkem.

Bolton Starlingova pravá nepojmenovaná sestra, narozená 1724, dala několik synů, včetně Moore's Partnera, jehož syn Grey Spot dal jednu ze zakladatelek amerických rodin. Další pravá sestra Camilla, narozená 1722, byla ještě úspěšnější, když se rodina ze skromných začátků rozrostla sice barevně, ale k Highflyerovým klasickým producentům Walnut a Rockingham, k zásadnímu plemeníku Gohanna po Eclipsovu synu Mercury, a plemeníkům Precipitate po Mercury a Sir Solomon po Sir Peter Teazle.

Alcock Arabian

Téměř posledním chybějícím jménem do bílé mozaiky je Alcock Arabian. Dělají ho zvláštním dvě věci: první, není jisté, zda byl importován, nebo odchován v Anglii. Není známo žádné datum dovozu, a uvádí se, že mohl být synem Old Wen Mare, pravé sestry Clumseyho, bělouše po Hautboy, synu D'Arcy's White Turka. V takovém případě by náš seznam byl o jedno jméno kratší, ale jelikož neexistuje žádná jistota, je Alcock Arabian uváděn samostatně. Druhý zvláštní aspekt ohledně Alcock Arabiana je ten, že jeho syn Crab byl bezpochyby prvním vlivným bílým plemeníkem v dějinách plnokrevníka.

Ve skutečnosti nebyl sám Alcock Arabian příliš důležitý. Jedinou významnou dcerou byla Jackson's Favourite z klisny po Commoner, která, pokud jsou tyto informace správné, pokračovala v rodině k Dove, bílému hřebci po Young Cade. Jelikož však v této linii chybí potvrzený bílý článkek, a matka Dove byla bílá klisna po bělouši Old Teazer, potomku Brownlow Turka, tak tato spojitost chybí v následujícím schématu.

Crab, databáze Sport-Horse Data

Co se týče Craba, narodil se roku 1722 z klisny po Basto, polosestry Croft's Partnera a pravé sestry Soreheelse. Jeho bába byla pravou sestrou Mixbury Gallowaye z Curwen Spot Mare, tedy s návazností na bílou barvu, nicméně Crab sám podle dostupných informací dával i barevné potomstvo, a tak určitě nebyl bílým homozygotem; je ovšem hypotetickou možností, že mohl zdědit bílý gen ze své rodiny (pokud byla bílá) a nikoliv od Alcock Arabiana; ten, jiným jménem Pelham's Grey Arab, však zcela určitě běloušem byl. Stejně jako v případě Hautboye, i "barevné" potomstvo Craba si zaslouží zmínku, protože Crab sám, ač opomenut v moderních dějinách pro svůj původ "mimo tři hlavní linie," zcela určitě patřil ke skutečným raný zakladatelům plnokrevníka.

Jedním z barevných synů Craba byl Spectator, narozený 1749 z klisny po Croft's Partner. Spectator byl dobrým koněm, rivalem bílého Jasona, vnuka Beaufort Arabiana; podobně jako jeho otec byl však lepším plemeníkem. Jeho syn Mark Anthony dal vítěze Derby Aimwella, který tak uzavřel pětigenerační otcovskou linii Alcock Arabiana. Spectatorovy dcery však rozšířily krev podstatně dál: v první řadě mezi nimi byla Juno i její sestra, pravnučky Miss Belvoir a vnučky hřebce Blank, vnuka Flying Whigg; jak bylo zmíněno před chvilkou, obě daly vítěze Derby v Diomedovi a Young Eclipse. Další dcerou Spectatora byla Miss Rose rovněž z Blankovy dcery, která dala Eclipsova syna Javelin, děda vítěze St. Leger Petroniuse. Helen, dcera Spectatora z Godolphin Arabian mare, se stala třetí matkou jiného Eclipsova syna Serjeanta, vítěze Derby 1784, což mimo jiné znamená, že z vítězů prvních šesti ročníků čtyři nesli krev Spectatora a zbylí dva, Assassin a Saltram, krev Spectatorova otce Craba, kterou měl i sedmý vítěz Noble. Serjeantův pravý bratr a vlivný plemeník Dungannon ztratil Derby se Saltramem, a totéž se přihodilo Spectatorovu pravnuku Cropovi, bělouši z Coombe Arabian Mare, který přišel druhý za Young Eclipsem.

Barevným vnukem Craba byl ryzák Syphon, syn Squirta, narozený 1750, tedy ve stejném roce jako jeho paternitní polobratr Marske, otec Eclipse. Syphon byl vnukem nepojmenované klisny, a v rodině opět chybí identifikace barev. I Syphon byl úspěšním plemeníkem, mezi jehož potomky byli neporažený Sweetbriar a úspěšný Sweet William, oba později klasičtí plemeníci. Syphon byl rovněž mateřským otcem Tommyho a klisny Cowslip, třetím otcem vítěze St. Leger Symmetry - ten byl navíc na Craba několikanásobně prochován skrz Syphona, svého otce Delpini a rovněž nepojmenovanou dceru Craba, z jejíž rodiny pocházel. Stejný rodokmen pak samozřejmě nesla Symmetryho pravá sestra Golden Locks, matka vítěze St. Leger a důležitého plemeníka Soothsayera. Dalším vítězem St. Legeru s vlivem Syphona byl Sancho po Don Quixote, a pravnukem Syphona byl vítěz Derby Eager, zatímco Meteora z pravé sestry Cowslip získala Oaks.

Daleko menší význam oproti zmíněným hřebcům měl Locust, hnědák z Fox Mare narozený 1744. Zanechal jen několik potomků, včetně nepojmenované hnědky narozené 1758, která ze spojení s Eclipsem dala Lauru, matku Striplinga po Phaenomenon. Stripling dal vítěze St. Leger Octaviana, který měl obrovský vliv skrz své dcery, díky nimž se stal předkem slavné Crucifix, ale také Marsyase, Springfielda, Kingstona a Economista, přičemž posledně jmenovaný byl dědem King Toma a mateřským otcem The Barona.

Následují dva bratři, kteří si zaslouží být zmíněni spolu, i když i jejich příběh už zazněl. Jsou jimi Othello and Oroonoko, praví bratři z Miss Slamerkin a oba vraníci. Portmore's Othello, narozen 1733, je znám jako mateřský otec King Ferguse, ovšem Oroonoko má daleko více k vyprávění. Jeho dcera Golden Locks - neplést s dcerou Syphona narozenou o 35 let později - je nejen výjimečný 2x2 prochováním na Craba skrz Oroonoko a nepojmenovanou Crabovu dceru z Croft's Partner mare; je výjimečný také svým vnukem Pot-8-Os, pokračovatelem Eclipse k dnešní majoritní populaci plnokrevníka, přičemž jeho polobratr Sir Thomas vyhrál Derby 1788. Dalším zásadním počinem Oroonoka byl Tartar, vítěz St. Leger po Florizelovi (a paternitní pravnuk mnohem známějšího Tartara, Herodova otce), jehož matka nesla stejnou kombinaci Eclipse a Oroonoka. Alespoň krátkou zmínku si zaslouží také Whip, syn Saltrama a vnuk Oroonoko mare, který byl poslán do Ameriky; jeho paternitní vnuk Tiger může být nalezen v řadě raných amerických pedigree, včetně Parola a také Siboly, prabáby Nearca. Dalším hřebcem poslaným do Virginie byl Eagle, narozen 1796; byl potomkem Oroonokovy dcery Sister to Young Lass of the Mill. Eagle byl považován za nejlepšího kně své doby, vyhrál řadu dostihů a přišel třetí v Derby 1799 za Archdukem. Jeho britský syn Morisco se vyskytuje v rodokmenech několika klasických vítězů, a Eagle sám zanechal v Americe několik dcer, ač bez většího významu. Young Lass of the Mill sama byla matkou North Star, jehož vnuk Hollyhock dal bílou dceru, klíčovou v pozdějším rozšíření bílého genu; jeho role nicméně byla jen malá oproti vnučce Young Lass of the Mill jménem Faith po Pacolet, jejíž rodina byla probrána výše, a obsahuje jména jako Reel, Don John, Hetman Platoff nebo Brutandorf. Abychom uzavřeli vliv Oroonoka, zajímavostí je Clockfast, bílý pravnuk Oroonoka, který zdědil bílý gen buď po mateřském otci Swinburne Arabianovi neuvedené barvy, nebo hluboko z rodiny směřující k Hautboyovi. V každém případě byl Clockfast poslán do Virginie, kde bílý gen šířil po několik generací, byť opět bez většího významu.

Shepherd's Crab, narozen 1747, byl daleko méně významný. Dal nepojmenovanou dceru z Bonny Bay, která se stala třetí matkou Weazle, dalšího hřebce narozeného z kombinace Heroda, Eclipse a Craba, jako byl Tartar o 13 let později. Weazle se stal dědem Orville Mare, narozené 1812, která se stala zakladatelkou rodiny mnoha klasických koní, včetně vítěze St. Legeru Charles the Tweltfth a vítězky Oaks Iris. Pravý bratr Iris Longbow byl pramálo úspěšným koněm, ale dal Toxophilite, přímého předka slavného Carbina. Další klasičkou s Weazlem v rodokmenu je Pantaloonova dcera Ghuznee, opět článek velmi úspěšné rodiny klasických vítězů.

Brilliant, jeden z raných barevných plnokrevníků, databáze Sport-Horse Data

Brilliant, narozený 1750, je naprosto zvláštním koněm, a to především díky své barvě. Je střídavě historicky popisován jako buckskin a dun, a dnes stěží určíme, který gen skutečně nesl. V každém případě byl jedním z raných skutečně "barevných" plnokrevníků, kteří si v budoucnu určitě zaslouží vlastní článek; prozatím prozraďme, že byl nejen třetím otcem právě zmíněného Weazle, ale rovněž úspěšným plemeníkem, který hodně rozšířil řady raných "barevných" plnokrevníků.

Co se týče barevného (už v původním významu pro tento článek, tedy hnědého a ryzého) potomstva Craba, poslední zmínku si zaslouží Crabova dcera z Dimple Mare, jejíž dcera po Blank byla připuštěna k Syphonovi, se vznikem 3x4 prochování na Craba; narozen klisna dala vítěze St. Leger Tommyho, který už byl zmíněn.

Pokud jde o bílé potomstvo, pak Ancaster Grasshopper byl pouze malým plemeníkem; lze jej však nalézt v pedigree Trumpatora, už několikrát zmíněného článku linie Godolphin Arabian mezi Matchemem a Melbournem.

Na druhou stranu, Rib narozený o pět let později z D'Arcy's Woodcock mare se stal Crabovým nejvýznamnějším synem. Nedal příliš mnoho potomků, což je pochopitelné s ohledem na mnohem módnější hřebce té doby. Mezi jeho syny byl již zmíněný Sober John, americký plemeník, ale daleko větší vliv zanechaly dcery. Nepojmenovaná dcera z Easby Snake mare dala bílou klisnu po Le Sang, bábu v St. Leger umístěného Richmonda; ve stejný rok narozená další nepojmenovaná dcera z klisny po Croft's Partner se stala třetí matkou Young Travellera, vítěze St. Leger i Doncaster Cupu. Další nepojmenovaná dera z klisny po Wynn Arabian, jehož čtvrtým otcem byl Alcock Arabian, dala bílou klisnu Countess po Blank. Countess se stala matkou Horatie, klisny, jež dala nejen dva vítěze Derby v Archduke a Paris, ale také jejich klasicky umístěného bratra Stamforda, úspěšného plemeníka s dvěma vnuky Derbyvítězi. Countess však dala i pravého bratra Horatie, Highflyerova syna Delpini.

Delpini byl bělouš narozený 1781, a mimo dvou krosů Alcock Arabiana nesl také dva krosy Blanka; údajně zdědil velmi ušlechtilý, orientální vzhled. Po část své kariéry byl neporažený, přičemž jeho kariéru nakonec ukončilo zranění; stal se ale úspěšným plemeníkem. Dal rané klasické bílé vítěze Symmetry a Scotia, stejně jako hnědou oaksistku Teophanii; byl mateřským otcem vítěze St. Leger a plemeníka Soothsayera a klasičky Olive. Symmetry patrně nezanechal hříbata, ale bílý Evander, vnuk Phoenomenona a pravnuk Pacoleta ano: jeho syn Pericles se stal mateřským otcem Plenipotentiary, vítěze Derby a zásadního plemeníka, který byl předkem Bend Ora, skvělé klisny Paradigm, Knight of the Garter, Maribyrnong a Oxford, přičemž poslední jmenovaný je paternitním dědem Isonomyho. Seymour, hřebec z Javelin mare z rodiny Sister One to True Blue, zanechal několik úspěšných dcer, jako bábu vítěze Derby Amato; jeho největším úspěchem byl samotný Derby vítěz Moses, který se rovněž stal mateřským otcem zásadního francouzského plemeníka Gladiatora. Další vliv Delpiniho zahrnuje Merlina po Castrel z Delpiniho bílé dcery Miss Newton; Merlin se stal předkem řady klasických koní, včetně zakladatelky vynikající rodiny Sunbeam, a také francouzského plemeníka Mortemera, hřebce obrovského vlivu na evropském kontinentu a mateřského otce Siboly. Polobratr Merlina, Blacklockův syn Buzzard, zanechal stopu v podobě vítězky Belmont Stakes Ruthless nebo vítěze irského derby The Scout; jeho syn Ratan se stal třetím otcem Stockwellova syna Doncastera, zásadního plemeníka a otce Bend Ora.

Pokud bychom pokračovali chronologicky, pak Mab z Jigg Mare, narozená 1740, se stala třetí matkou hřebce Noble, vítěze Derby 1786 po Highflyer. Malou zmínku si zaslouží hnědka Black Eyes z Lister Snake Mare, která se stala třetí matkou Pacoletova syna Citizen, který byl poslán do Ameriky v roce 1803; dal Jackson's Pacoleta, který zdědil bílý gen po Lindsay's Arabianovi. Bustard, vnuk Young True Blue a již zmíněný jediný bělouš mezi pravými bratry Oroonoko a Othello, byl členem stejného ročníku. Je znám jako dobrý dostihový kůň, ale jeho nepojmenovaná dcera ze Second mare se stala šestou matkou nikoho menšího než amerického fundamentálního plemeníka Sir Archy. Mnohem blíže byl pravnuk stejné klisny, Don Quixote, otec vítěze St. Leger Sancha a důležitého plemeníka Cervantese, který bude zmíněn za moment.

Ročník 1742 zahrnoval Ancaster Blossom, dceru Sister Two to Steady z Miss Belvoir po Grey Grantham, matku plemeníka Blossom, z jejíž rodiny vycházel vítěz Ascot Gold Cupu Grey Marquis. Další klisnou, narozenou zhruba ve stejné době, byla Godolphin Blossom, jedna z nejdůležitějších dcer Craba. Dala dva syny, Cripple a Cygnet; Cripple se stal otcem Gimcracka, který byl popsán výše; jeho dalším synem byl méně známý Tantrum z dcery Hampton Court's Childerse. Tantrum zanechal jedinou zásadní dceru Termagant, která se stala bábou polobratrů Cervantes po Don Quixote, a Paulowitz po Sir Paul. Cervantes byl předkem mnoha klasických vítězů, včetně Thormanbyho, a také malého vítěze Melbourne po Humphrey Clinker z nepojmenované dcery Cervantese. Melbourne prodloužil linii Godolphin Arabiana k West Australianovi, a dále k Fair Play a Hurry On. Co se týče Paulowitze, hrál podobnou roli u linie Byerley Turka, když prodloužil větev Highflyerovu větev ke Cain, Ion, Wild Dayrel a dalším jménům jako See Saw, Grey Leg a dokonce Kisbér. Pokud se vrátíme zpět ke Godolphin Blossom, pak její druhý syn Cygnet měl podobnou roli, když byl především mateřským otcem Florizela, jehož syn Diomed prodloužil linii Byerley Turka k Sir Archymu, Lexingtonovi a dalším velikánům, ač, stejně jako v předchozím případě, linie nepřežila do současnosti. Stojí za zmínku, že Florizelův polobratr Flimnap byl rovněž poslán do Ameriky, kde se stal mateřským otcem Goode's Flag of Truce, který ještě bude zmíněn. Florizel měl také dalšího pravého bratra, bílého Bourdeaux, jenž mezi své potomky bohatě předal bílý gen, ale už méně kvality. Alespoň malou zásluhou je vnuk Viscount, jenž se stal pátým otcem Marse - amerického hřebce po Optimist, synu Lexingtona, který byl v polovině 19. století poslán do Británie jako dostihový kůň a později plemeník. Mars byl jedním z jeho francouzských potomků, a kromě klasických vítězů Jongleur a Prometee se stal mateřským otcem Callistrate, přímého předka Epinarda a třetího otce Prince Rose. Bourdeaux měl další důležitou dceru v Bab, která byla na Craba prochována, ale to už je dlouhý příběh, který si zaslouží být vyprávěn od začátku.

Crabův ročník 1744 zahrnoval bělku Hag, která dala rovněž bílou Young Hag ze spojení s Bolton Starlingovým bílým synem Skimem. Jak bylo zmíněno dříve, Young Hag se stala třetí matkou Gohanny, velmi vlivného plemeníka, a Little Johna, otce i mateřského otce vítězů Derby. O dva roky mladší Sister to Drudge pocházela z pravé sestry Blaze, ale bílý gen skončil hned s její dcerou. Historický význam přinesl třetí syn Baronet, který se sám stal třetím otcem rané hvězdy amerických matchů Ariel, jak bylo zmíněno ve stati o Messengerovi. Nepojmenovaná pravá sestra Bustarda, Oroonoka a Othella se narodila roku 1750, a dala dvě bílé dcery. Starší z nich, nepojmenovaná klisna po Whittington, se stala bábou dobrého dostihového koně Mufti; ten byl později poslán do Ameriky, kde se jeho syn Trafalgar z Medleyho dcery Calypso stal jedním z článků rodiny Grave And Gay, jež byla zmíněna výše. Muftiho dcera Marianne dala vítěze Derby Octaviuse a vítězku Guineas Caroline, přičemž Octavius byl otcem Little Johna zmíněného o pár řádku výše, a rodina Caroline vede k Pepper And Salt, otci Grey Lega, což jsou zásadní jména pro bílou plnokrevnou populaci, jak uvidíme dále. Mladší pravá sestra Whittington Mare, rovněž nepojmenovaná klisna po Regulusovi, pokračovala v rodině bělkou Virago, matkou Saltrama, vítěze Derby a jednoho z nejlepších synů Eclipse. Saltramova polosestra Prophet se stala bábou Waltona, raného šampiona plemeníků, jehož synové zahrnují Phantoma, mateřského otce Bay Middletona, a Partisana, otce Gladiatora a Venisona. Virago rovněž dala pravou sestru Saltrama jménem Speranza, matku bělky Bab po Bourdeaux, opět zmíněnou před pár chvílemi.

Další dcera Craba, tentokrát ze Sister to Slipby, prodloužila rodinu o několik generací ke Grey Highflyer, matce velkého Hambletoniana. Vítěz St. Leger i dvojnásobný vítěz Doncaster Cupu se později stal článkem linie King Fergus k Voltaire, a dále k Sundridge a St. Simon. Crabova dcera Fancy z klisny po Croft's Partner se stala třetí matkou dalšího Eclipsova syna Joe Andrews, otce daleko významnějšího plemeníka Dick Andrews, který dokázal tuto větev Eclipsovy linie prodloužit až k samému konci 19. století. Z rodiny Fancy i působení jejích vnuků navíc vzešlo několik klasických koní, včetně vítěze Derby Pyrrhus the First.

Bladen's Crab Mare, údajně narozená kolem roku 1750, byla pokračovatelkou Curwen Spot Mare. Neměla zásadní vliv, ale její hnědý syn Aristotle po Cullen Arabian dal s Goode's Fearnought Mare, bělkou s bílým genem neznámého původu, další bílou klisnu, bábu Goode's Flag of Truce, narozeného v roce 1786 ve Státech, jehož bílý syn Leviathan údajně dodnes drží nejdelší severoamerickou nepřerušenou vítěznou sérii s 23 dostihy.

Poslední významnou dcerou Craba, a také poslední bílou, byla Whiteneck, narozená 1751, která opět nesla bílý gen nejen od Craba, ale také od Curwen Spot Mare. Jak už bylo několikrát zmíněno, Whiteneck se stala matkou Pacoleta, zásadního plemeníka v šíření bílého genu.

S Alcock Arabianem za námi zbývá poslední zdroj bílého genu v plnokrevné populaci - alespoň v rámci těch, kteří byli objeveni pro tento článek. A to zdroj vůbec nejstarší:

Fairfax Morocco Barb

Narozen v první půlce 17. století, Fairfax Morocco Barb žil dobrých sto let před Crabem, který se stal skutečně fundamentálním plemeníkem s dědici Gimcrack a Pacolet. Fairfax Morocco Barb zanechal jedinou známou dceru, Old Morocco Mare z Old Bald Peg, narozenou kolem roku 1655. Z nakrytí D'Arcy's Yellow Turkem se narodil hnědák Spanker, a v rámci poměrně známé historie, kdy byla Old Morocco Mare nakryta právě vlastním synem Spankerem, se roku 1675 narodila nepojmenovaná bílá dcera. Spanker Mare, jak je označována, se stala matkou Jigga, zásadního syna Byerley Turka. Dalším synem ze Spanker Mare, narozeným kolem roku 1687, byl Leedes po vraníkovi Leedes Arabian, plemeník v Hampton Court a údajně otec řady dobrých koní.

Old Bald Peg, prabába Leedese, byla samotnou zakladatelkou rodiny 6, a pravá sestra Leedese Cream Cheeks ji nevídaně rozvinula: jejími vnuky byli Flying Childers i jeho pravý bratr, pokračovatel linie Darley Arabiana Bartlet's Childers; dále Lath a Cade, přičemž druhý jmenovaný byl klíčovým článkem mezi Godolphin Arabianem a jeho vnukem Matchemem; dalšími zásadními hřebci pak byli Fox Cub, hnědý syn Clumseyho, a Brilliant, barevný syn Craba a plemeník.

Pro nás je samozřejmě zásadnější bílý gen, a ten bohužel zdědila jiná sestra Leedese, Betty Parcival. Její rodina však vedla k vnučce Miss Belvoir po bělouši Grey Grantham, viz Brownlow Turk, a dále k vnučce Miss Belvoir Godolphin Blossom, dceři bílého Craba. Následující schéma se dvěma bělkami po dvou bílých rodičích už trochu naznačuje, jakým směrem se bude dál ubírat naše snaha dopátrat se cesty bílého genu v rané plnokrevné populaci.

S probráním této bezpochyby nejstarší bílé "plnokrevné" rodiny jsme se dostali na konec seznamu původních grey genů v populaci plnokrevníka. O tom, kdo předal své geny do moderní plnokrevné populace a jak, již příště.