Chovatelský zápisník

Harlow (USA)

nar. 1980, Caro - Sensitive Lady, Sensitivo

Autor: Jana Němečková, publikováno: říjen 2019

Caro
IRE, 1967
Fortino
FR, 1959
Grey Sovereign
GB, 1948
Nasrullah GB, 1940
Kong GB, 1933
Ranavalo
FR, 1954
Relic USA, 1945
Navarra ITY, 1948
Chambord
GB, 1955
Chamossaire
GB, 1942
Precipitation GB, 1933
Snowberry GB, 1937
Life Hill
GB, 1940
Solario GB, 1922
Lady of the Snows GB, 1982
Sensitive Lady
USA, 1970
Sensitivo
ARG, 1957
Sideral
ARG, 1948
Seductor ARG
Starling GB, 1939
Ternura
ARG, 1947
Embrujo ARG, 1936
Bien Aimee ARG, 1939
Haze
USA, 1953
Olympia
USA, 1946
Heliopolis GB, 1936
Miss Dolphin USA, 1934
Blue Castle
USA, 1938
Blenheim GB, 1927
Blue Dust GB, 1929

Harlow se narodil 6.5. 1980 u Josepha Tauba. Na dostihové dráze získal 4 vítězství, z nichž to nejcennější byla francouzská Prix du Palais-Royal G3 na 1400 metrů. Harlow tu porazil Nikose, který se ve stejném roce dostal na "bednu" špičkové Prix de la Foret G1 na stejné distanci, nicméně sám nejvyšší výkonost neprokázal. Zvítězil v britské Holstein Pils Trophy a umístil se v listed Barronstown Stud Stakes, obojí na 1400 metrů; Turf 1990/3 v medailonku po jeho dovezení uváděl ještě malá vítězství v americkém Meadowlands, opět v menších dostizích na 1200 a 1400 metrů. Jinak nejsou dostupné žádné přesné informace k osudu Harlowa mezi jeho triumfem v roce 1984 a jeho zařazením do československého chovu v roce 1990.

Harlow kromě své bílé barvy vynikal excelentním původem. Byl po otci Caro, špičkovém světovém plemeníku a článku pevné otcovské linie Grey Sovereign, kterou sám prodloužil; fascinující vzhledem k proslulé rychlosti linie je, že sám Caro byl hřebcem téměř čistě evropského původu. Matka Harlowa Sensitive Lady byla mezinárodním mixem: na kros evropské krve Blenheim x Gainsborough byla použita americká větev Heliopolis linie Hyperion v kombinací s rychlou a ranou americkou krví Commando - Stimulus; to vše bylo překryto vlivem Harlowova mateřského otce Sensitivo, jenž pocházel z Argentiny a nesl tradiční místní linie směřující k Fairway a Tracery. Harlowovu původu tak nebylo co vytknout, a to včetně rodiny - bába Haze dala dva G2 vítěze a navíc i amerického plemeníka Tri Jet, otce Copelana a blízkého předka plemeníků kalibru Ghostzapper a Symboli Kris S; kromě nich po obskurním hřebci Pry dala mnohonásobnou vítězku Fading Sky, bábu novozélandského šampiona plemeníků Crested Wave.

Harlow působil v československém, později českém chovu 12 let, od roku 1990 do roku 2001, a ačkoliv nemám k dispozici přesné údaje z jednotlivých sezón a pro tu úplně první byl údajně zapůjčen do Frýdlantu, je jeho jméno nejvíce spjato s působištěm v severočeských Svinčicích.

Výsledky plemenitby

Harlow se zejména první sezóny těšil velmi solidnímu zájmu chovatelů. Celkem připustil na naše poměry nevídaných 172 klisen, z nichž se narodilo 105 hříbat: 51 klisniček a 54 hřebečků.

Podle údajů plemenné knihy Harlow působil v chovu o dvě sezóny déle, než údává následující tabulka, a to v Žežicích. Z ročníku 2003 však zůstala jedna nezjištěná připuštěná klisna, a v roce 2003 (ročník 2004) Harlow již žádnou klisnu nepřipustil.

Tabulka 1: Výsledky plemenitby
199119921993199419951996199719981999200020012002Celkem
Připuštěno202418211115151498610171
Jalová 127322211627
Vstřebala111216
Zmetala2112118
Uhynula březí11114
Nevypátrána21115
Export0
Mrtvě nar. hříbě113211110
Uhynulo12115
Neúplné podklady 11
Potomků13171111611897543105
Klisniček79853445311151
Hřebečků68363744443254

Harlowovi potomci vždy přitahovali pozornost bílou barvou, a to tím spíše, že ji nosili někteří z těch nejlepších. Harlow svou barvu celkem předal 51 potomkům, přičemž další dceru Ari Jane uvádí PK 1. svazek jako nejistou vranku. Celkem tedy Harlow předal barvu téměř přesné polovině potomků.

Výkonnost potomstva

Dle dostupných údajů Jockey Clubu se na dráze objevilo 79 hříbat, tedy 75.2% narozených potomků.

Roviny

Rovinovou kariéru absolvovalo 73 potomků. Průměrný počet startů na potomka je 14.1, přičemž více než polovina potomků vyběhla alespoň desetkrát.

Tabulka 2: Počet startů potomků
Startůdo 5do 10do 20do 30do 40do 50
Potomků1715231233
%23.320.531.516.44.14.1

Výkonnost

Na vítězství nebo umístění v dostizích nejvyšších kategorií, tj. graded, listed, nebo I.kat., event. Gd. dostizích, dosáhlo 6 Harlowových potomků, tj. 8.2% potomstva.

Úspěchů v II. a III. kategorii dosáhlo 27.5% potomstva. Výrazně podprůměrnou výkonnost - čtvrté a páté kategorie, případně zcela bez umístění - vykázalo 47 potomků, tedy 64.4%.

Tabulka 3: Výkonnost potomků hřebce Harlow. Kategorie + w = vítězství, p = umístění, unp = neumístěn.
KategorieL,NL,GdwL,NL,Gdp1w1p2w2p3w3p4w4p5w5punp
Potomků1234883115226
%1.42.74.10.05.511.011.04.115.16.82.735.6

Výhry

Harlowovi potomci vyběhali celkem 3,126,550 Kč, tj. v průměru 42,829 Kč na potomka.

Bez výher nebo s minimálními výhrami ukončilo kariéru 43.8% Harlowových potomků. Výhry nad 100,000 Kč vyběhalo 11% potomků. Harlow nedal žádného milionáře.

Tabulka 4: Výhry potomků hřebce Harlow
Výhrybez výherdo 10 tis.do 50 tis.do 100 tis.do 250 tis.do 500 tis.do 1 mil.více
Potomků1913211253
%2617.828.816.46.84.1

Nejúspěšnější potomci

Trio bílých sprinterů Grin, Velton a Monte Welsh patrně utkvělo v paměti nejednomu divákovi dostihů konce 90. let, a značně přispělo k ustanovení Harlowovy - připusťme že poměrně trefné - plemenické reputace.

Tabulka 5: Kombinovaný žebříček výher a úspěchů v důležitých dostizích
PotomekVýhryÚspěchy
Velton334,4002. Svatováclavská cena Gd2 1200m, Českomoravská cena CH 1400m, I.kat. 1200m, 3. Velká cena Prahy Gd3 1600m, I.kat. 1300m
Talwer285,7501. Gomba Handicap I.kat. 1200m
Velios279,2202. Severočeská cena I.kat. 1400m, I.kat. 1200m, 4. Pardubický zimní favorit I.kat. 1750m
Monte Welsh247,0002. Zlatá podkova I.kat. 1800m, 3. Gomba Handicap I. 1200m - 3x, 4. Velká dubnová cena I.kat. 1800m
Grin240,2501. Memoriál Josefa Šacha I. 1800m, I.kat. 1400m, 2. I.kat. 1600m
Molekul196,5003. Preis vom Marchfeld L 1100m Eb
Anhari108,12535 startů, III.kat. umístěná
Thálie100,0604. Zářijová cena NL 1200m, Severočeská cena I.kat. 1200m
La Scala89,2003. Cena Masise I.kat. 1200m, 4. Simsonova cena I.kat. 1218m

Distanční optima

Průměrná vítězná distance Harlowových potomků je cca 1420 metrů - se započítáním všech vítězů. Tento dodatek přidávám proto, že z průměru jeho potomků nápadně vybočují čtyři koně: pětkový vítěz Nox, který zvítězil v Lysé na 2400 metrů už během překážkové přípravy; pětkový vítěz na 2200 metrů Quartier, zaměřením spíše mílař schopný zaběhnout 1400 - 2000 metrů; čtyřkový vítěz Sorcier, pro nějž bylo 1800 metrů distanční strop, a umísťoval se 1000 - 1600 metrů, a závěrem Cross, čtyřkový vítěz podobného typu jako Quartier.

Výstižnější údaj možná bude, že 3/5 Harlowových potomků zvítězily na distanci do 1400 metrů, a bez uvedených čtyř přinejlepším mílařů až krátkých středotraťařů by průměrná vítězná distance klesla až na 1350 metrů.

Překážky

Překážkovou kariéru absolvovalo 38 Harlowových potomků, tedy 52% startujícího potomstva, v šesti případech bez předchozí rovinové kariéry.

Tabulka 6: Počet překážkových startů potomků
Startůdo 5do 10do 20Více
Potomků27821
%7121.15.32.6

Jedná se o poměrně překvapivé údaje i vzhledem k zaměření Harlowova potomstva. Několikaletá překážková příprava ovšem byla jen výjimečná.

Výkonnost

Na překážkách neprokázal adekvátní výkonnost žádný z Harlowových potomků.

Tabulka 7: Výkonnost Keenových potomků na překážkách
Kategorie1w1p2w2p3w3p4w4p5w5punp
Potomků12250127
%2.65.35.313.22.671.1

Trojkové vítězství získal jedničkový rovinář Grin, a trojkové umístění, stejně jako na rovinách, hřebec Nobody. Druhou trojkově umístěnou byla Viki Harlow, jejíž překážková kariéra byla vůbec nejdelší z potomstva Harlowa: trvala pět let a zahrnovala 39 startů.

Výhry

Harlowovi potomci na překážkách získali 252,460 Kč, tj. v průměru 6,644 Kč na potomka. Jde o méně než šestinu rovinového průměru.

77.3% Harlowových potomků na překážkách nevyběhlo ani 10 tisíc Kč. Žádný potomek nevydělal více než 50 tisíc Kč.

Tabulka 8: Překážkové výhry potomků hřebce Harlow
Výhrybez výherdo 10 tis.do 50 tis.do 100 tis.Více
Potomků2279
%57.918.423.7

Sekce nejúspěšnějších potomků zde nemá smysl. Nejvíce vyběhala zmíněná Viki Harlow - 49 tis. Kč, následovaná Grinem s 35 tis. a čtyřkovým vítězem Alienem se 33 tis. Kč. Viki Harlow však má jeden z nejnižších průměrných výdělků na start; v tomto ohledu vedou Grin s Veliosem, ovšem v řádech jednotek tisíců.

Vliv Harlowa v dalších generacích

Harlow v našem chovu zanechal 51 dcer, z nichž přesná třetina, tedy 17, dalo potomky.

Poměr zařazených a nezařazených klisen z kvalitativního hlediska

Harlow dával spíše kvalitnější hřebce než klisny, a tak na následující tabulce asi není příliš překvapivého. Avšak s ohledem na to, že hřebci linie Grey Sovereign uměli dát výborné producentky, viz profil linie, je možná škoda absence lepší snahy využít alespoň to, co bylo k dispozici.

Tabulka 9: Kvalitativní složení Harlowových dcer zařazených do chovu
KategorieL+wL+pNLwNLp1w1p2w2p3w3p4w4p5w5punpunr
Zařazených1112174
Nezařazených132411012

Produkce Harlowových dcer

Harlowovy dcery daly 37 živých hříbat, tj. v průměru pouze 2.17 hříběte na klisnu.

Nejvíce byla využita Vaharia, nestartovavší pravá sestra Veliose a tříčtvrteční sestra Veltona, se čtyřmi hříbaty. Stejný počet dala Vikomte, dcera klasicky umístěné Vikony a polosestra v té době úspěšného vytrvalce Valesana. Alespoň tři hříbata daly dvě ze tří nejúspěšnějších dcer Harlowa, La Scala a finančně úspěšná Anhari; Thálie do chovu zařazena nebyla.

Výkonnost Harlowových vnuků

Všichni dosud narození vnuci Harlowa byli či jsou v dostihovém věku. Nejstarší vnučka Vitka se narodila 1996; dosud nejmladší Baby Star v roce 2016.

Roviny

Rovinovou kariéru absolvovalo 24 vnuků, tedy 64.9%. Na rovinách nestartovavší Výzva absolvovala překážkovou kariéru.

42% Harlowových vnuků se neumístilo, dalších téměř 45% nepřekročilo čtyřkovou výkonnost. Alespoň slabě nadprůměrnou výkonnost neprokázal nikdo.

Tabulka 10: Výkonnost vnuků hřebce Harlow
KategorieLNL12w2p3w3p4w4p5w5punp
Potomků23312310
%8.312.512.515.44.212.541.7

Harlowovi vnuci vyběhali 540,650 Kč, tj. v průměru 22,527 Kč na potomka. Jde cca o polovinu průměru přímých potomků.

58.3% Harlowových vnuků zakončilo kariéru bez výher nebo s minimálními výhrami. 5 vnuků získalo více než padesát tisíc Kč, jeden přes sto.

Tabulka 11: Rovinové výhry vnuků hřebce Harlow
Výhrybez výherdo 10 tis.do 50 tis.do 100 tis.Více
Potomků95541
%37.520.820.816.74.2

Do hledáčku předních dostihů se prosadil pouze jediný vnuk, respektive vnučka Carta Blanca z Carmen Journal, pro zajímavost příslušnice rodiny Coralyse.

Tabulka 12: Největší úspěchy vnuků hřebce Harlow
PotomekVýhryÚspěchy
Lancet109,950III.kat. umístěný
Carta Blanca91,0505. Cena zimní královny CH 1600m

Překážky

Překážkovou kariéru absolvovalo jen šest vnuků Harlowa. Tři zůstali neumístění, dva pětkově umístění a jeden čtyřkový vítěz. Tím je Llombards, který ovšem ve 20 startech vyběhal 201,020 Kč.

Další využití vnuček v chovu

Z vnuček Harlowa dala potomky pouze Velká Moje Láska, dcera Vaharie. Jsou jimi praví bratři po Durante Alighieri, čtyřletý neumístěný a dvouletý nestartující.

Synové

Harlow se překvapivě dočkal následníka. Pro sezóny 2000 a 2001 byl do chovu zařazen Velton, několikanásobně jedničkově umístěný sprinter z Vandalie po Behistoun, člen rodiny Valencia. Protože není pravděpodobné, že by na Veltonův profil došlo v brzké době, dodejme, že připustil 12 klisen, z nichž se narodilo 5 potomků. Nejlepším koněm byl Very Special, umístěný z trojkových dostihů na 2000 metrů. Ostatní potomci výkonostně nepřekročili IV. kategorii a šestá místa. Tři z pěti Veltonových potomků byly klisny, avšak žádná nedala hříbě.