Chovatelský zápisník

Polské rodiny

Autor: Jana Němečková

Polské rodiny jsou provázány i s českým turfem. S novým způsobem zpracování schémat se nám otevřela možnost přinášet i kratší, nekomentovaná schémata nám blízkých rodin. Ráda bych však upozornila, že nemusí být kompletní a budou průběžně doplňována.

Polské dostihy

Velká jarní cena - Nagroda Rulera, Jarní cena klisen - Nagroda Wiosenna, Derby - Nagroda Derby, Oaks - Nagroda Liry, St. Leger - Nagroda St. Leger. Nagroda Iwna je hlavním trialem derby, Nagroda Prezesa Rady Ministrow a Wielka Warszawska jsou velké polské srovnávací dostihy a Nagroda Mokotowska a Nagroda Efforty jsou nejdůležitější dostihy dvouletých.

Carolea

Méně výrazná rodina, ze které pocházejí u nás běhající Kirasjer, výborný Kreator a 2x umístěný z Velké pardubické Klaus.

Klaus a Kirasjer z rodiny Carolea a Kolorado z rodiny Kwadryga © J. Němečková, G. Jeníčková

Kwadryga

Rodina vynikajících klisen Konstelacja, Kombinacja a Kosmogonia, vítěze Trojkoruny Krezuse a řady dalších předních koní. Zástupcem na našich drahách byl Kolorado.

Tartana

Vzhledem k rozsáhlému provázání s českým turfem má rodina Tartany zpracován samostatný profil. Totéž platí o "mateřské" italské rodině Tolbooth.