Chovatelský zápisník

West Nor West (FR)

nar. 1927, Parth - Sea Spray, Sea Sick

Autor: Eva Holubcová, publikováno 2008; převzato z webu TB Diamond

West Nor West - rodokmen

Data:

Ryzák, nar. 1927 u chovatele A.K. Macombera ve Francii

Míry:

KVP - 169, KVH - 160, O.hr. - 185, O.hol. - 21.2 - váha 515 kg

Kros:

Bend Or x The Flying Dutchman

Dostihová kariéra:

West Nor West běhal ve Francii (od dvou do tří let, zisk 12 000 FR) a poté byl jako tříletý exportován do Polska, kde před odchodem do chovu ještě běhal několik dostihů a mj. vyhrál Nagrodu L. Krasiňskiego a získal 16 900 zlotých.

Popis hřebce:

"West Nor West byl ryzák s probíhající bílou lysinou, šňupkou a bílým spodním pyskem. Obě přední nohy měl do půl holeně, levou zadní po hlezno a pravou zadní nad spěnku bílé a skvrnitou korunku. Na levé hýždi a pravé straně hrudníku měl tmavé (Eclipsovy) skvrny."
- Plemeníci hř. Napajedla, s. 62

"Byl to ušlechtilý, kratší a hluboký plnokrevník, spíše arabského typu, s malou, suchou hlavou, kratším vysoko nasazeným, mírně jelením krkem, s výrazným kohoutkem, volnější horní linií ; byl hluboký s přikleklým postojem vpředu a delší, měkčí spěnkou, vzadu s otevřeným hleznem. Chod měl dobrý. Byl nervosní a zlé povahy, kopal a kousal."
- hlavní plemeníci hřebčína Kladruby n.L.

Povaha hřebce:

"Horší povahou byl ale plemeník West Nor West, který byl zapůjčen z Kladrub po dobu Simsonova onemocnění. Tento hřebec importovaný k nám do Kladrub z Polska, byl již v Kladrubech nebezpečný. Když k nám byl po dobu Simsonova onemocnění přidělen, bylo mi uloženo upozornit všechny zaměstnance, že jde o hřebce velmi nebezpečného ... K jeho ošetřování se dobrovolně přihlásil ošetřovatel Simsona Mikl. Za několik dní za mnou přišel a řekl, že neví, co proti tomu hřebci mají, že se dá klidně uvázat a při čistění nečiní potíží ... Přišly ale horší věci. Jednou k němu vběhl Mikl rychle ve spěchu, hřebec se proti němu vrhl a vyhnal ho z boxu. Od té doby byl hřebec velmi agresivní i venku, musel být voděn na dvou lonžích dobře napnutých, jinak se pokoušel skočit na některého z vodičů. Měl své záchvaty, kdy byl lidem velmi nebezpečný."
-V. Michal: Osmdesát let s koňmi

West Nor West měl tedy velice zlý charakter, který zdědil jeho nejlepší syn Lionel. Problematický byl již ve Francii, jeho charakter se dále zhoršoval. Po návratu z Napajedel do Kladrub dostal ošetřovatele J. Cincibuse, se kterým měl velice špatný vztah. Norbert Záliš zmiňoval vztah West Nor Westa s Cincibusem jako ukázkový příklad nekorektního vztahu. Cincibus s hřebcem zacházel velmi špatně a týraný hřebec v noci 31.5.1938 využil nepozornosti svého ošetřovatele, úderem kopyt do hlavy ho zabil a poté rozsápal. Ráno se zaměstnancům hřebčína naskytl pohled na maštal plnou krve, roztrhaného ošetřovatele a běsnícího hřebce. Nedal se uklidnit a vrhal se proti všemu živému. Proto byl ještě tentýž den 1.6.1938 ve svém boxu zastřelen.

West Nor West v chovu u nás:

1936 - 1938;

West Nor West byl zakoupen v Polsku od hraběte E. Kurnatowskiho z hřebčína Lochov a dovezen do Kladrub 14.12.1936. V připouštěcí sezóně 1937 byl v měsíci květnu poslán do Napajedel na necelý měsíc jako dočasný náhradník za nemocného Simsona. Připustil tam čtyři klisny, z nichž se narodili North Star a jedna klisnička, která později uhynula. O rok později za ním Napajedla poslala pět klisen, mezi nimiž byla Lisi.. .A té se v roce 1939 narodil legendární Lionel.
V samotných Kladrubech, kde působil pod jménem Lochov, a z narozených hříbat byli čtyři hřebci zařazeni do chovu. Je nutné podotknout, že všichni polokrevní potomci měli dobrou povahu a "byli představiteli dobrých jezdeckých koní", kdežto z připuštění na plnokrevné klisny se zrodil Lionel, který měl taktéž velmi zlý charakter.

Výsledky v chovu:

V Polsku vynikli koně jako Gaffeur, Tresto či Kszyk. U nás v Československu proslul jedním z nejlepších koní v naší historii, jedinečným Lionelem, dále North Starem, Baldurinem, Diosem a Lordem.

Zdroje: