Chovatelský zápisník

Cranora (FR)

nar. 1955, Cranach - Oreade, Goya

Autor: Eva Holubcová, publikováno 2011; převzato z webu TB Diamond

Zakladatelka této rodiny ryzka Cranora se narodila ve Francii 11.4. 1955 v hřebčíně C.V. Thomase. Honosila se vynikajícím původem. Otec Cranach byl jako dvouletý zkonfiskován ve Francii Němci a proto běhal v době druhé světové války v Třetí říši, kde 11x zvítězil a jeho celkový zisk byl 45 250 říšských marek. Po repatriaci zpět do Francie se stal dobrým plemeníkem, mezi jehož produkty nejvíce vynikl francouzský St. Leger vítěz Ciel Etoile a dal i další velké vítěze, nicméně je pamatován předdevším jako otec matek. Jeho dcery, v čele s Flute Enchantee, byly úspěšné.

Matka Cranory Oreade sice neběhala, ale v chovu dala vítěze jako Pharisina (2 vítězství), Brantor (zisk Prix Penagos, Prix Colindres, Prix Recherche), Panam, Fair Gipsy (Prix Precoz). Bába Allegrice byla vítězkou, v chovu dala Anubis (Newmarket St. Leger, 2.m. Prix Royal Oak), Airelle (Prix de Toutevoie), Arbaris (Prix Mieuxce a Prix de la Tour Eiffel). Prabába Adargatis byla nejen 3/4 sestrou legendární La Troienne, ale sama na dráze vyhrála klasické Prix de Diane a v chovu se proslavila produkty jako: Ardan (Prix du Jockey Club, Prix de l´Arc de Triomphe), Pardal (Princess of Wales's Stakes, Great Yorkshire Stakes, Jockey Club Stakes a 3.m. Irish Derby), oba dva úspěšní i jako plemeníci, dále dala Adaris (Grand Prix de Deauville), Pharatis (stakes vítěz, úspěšný plemeník v Kolumbii), Donatella (matka neběhající Tellaris, která v USA založila dobrou rodinu, ze které vzešel např. Spend A Buck), Gabador (stakes vítěz, klíčový plemeník na Novém Zélandu). Praprabába Helene de Troie byla součástí vybudované kolekce klisen koupené chovatelem Boussacem, na dráze běhala pouze několikrát. Jejížto bába Doxa byla pravou sestrou Absurdity, matky klasických vítězů Black Jester, Jest a báby pozdějšího derby-vítěze Humorista, který svůj životní dostih vyhrál s již pokročilou tuberkulózou plic v konečném stádiu, aby pak 3týdny poté uhynul. Důvěra v ní vložená se vyplatila, Helene de Troie dokázala sice vyhrát jen obskurní rovinový dostih a nevýznamné steeplechase, ale dcery La Troienne a Adargatis vše vynahradily.

Cranora, jak vidno, pocházela z excelentní rodiny a tak naděje v ní vkládané splnila ve španělských dostizích, když získala několik klasik. Vyhrála tyto dostihy: Cenu Audele, Cenu Martorell, Cenu Guipuzcoa, Cenu Palerma. Umístila se druhá v Ceně Dombellas a čtvrtá v Pruebas Nacional, celkový zisk pak činil 71 065 pesos. Jako sedmiletá byla na dražbě v Deauville vydražena ing. Dr. Fr. Lerchem pro hřebčín Napajedla a společně s deseti ostatními klisnami (Aralie, Caléche, Coralyse, Cortegana, Donadola, Flower Pie, Maribell, Relation, Valteline a Victory Bound) dovezena v r. 1962 do Československa. Dr. ing. Fr. Lerche ji popisuje jako: „Je ryzka s hvězdou probíhající v nosní pruh. Má rozměry: 170, 159, 185, 18.6 cm. Je velmi pěkným typem plnokrevníka francouzského chovu, spíše čtvercového rámce, velmi ušlechtilá, souladná, jemnější, ale zato s velmi výraznými a velmi suchými tělesnými tvary. Má ušlechtilou hlavu s rovným nosním profilem, krásný dlouhý, tenčí, klenutý krk, velmi výrazný kohoutek, dobrý, pevný hřbet, pevná bedra, kulatou záď odpovídající šířky, mírně skloněnou, velmi pěknou, svalnatou plec se šikmou lopatkou. V prsou je široká. Její fundament je sice jemný, ale zcela suchý s výraznými klouby a pravidelným postojem končetin.“

Výsledky Cranory v chovu:

Do r. 1962 působila ve Francii; hřebečka Cran v roce 1963 porodila již v Československu.

Úspěchy potomstva Cranory

Cranora byla mimořádně úspěšnou matkou. První hříbě Cran byl jako dvouletek čtvrtý v Ceně Sofie (1200m) a třetí v Ceně Kozienic (1200m) na Mezinárodním mítinku, jako tříletý získal Velký jarní handicap tříletých (I., 1600m) a byl pátý v Ceně znárodnění (3200m). Jako čtyřletý se umístil druhý v Ceně Státního závodiště (2200m) a Handicapu Prahy (I., 2200m), pátý v Ceně osvobození (2400m) a Ceně o zlatý pohár Zemědělských novin (2600m). Později úspěšný steepler. Druhé hříbě Krakatit jako tříletý vyhrál Karlovarský handicap na dvojnásobnou míli (3200m), druhý byl v Ceně Napajedel (2200m), třetí v Československé ceně (1400m) a čtvrtý ve Velká červnová ceně (2200m) a pátý v Ceně 50. výročí VŘSR (Cena znárodnění) (3200m). Jeho absolutní vrchol však přišel ve věku čtyř let, když po pátém místu ve Velké dubnové ceně (2200m) a čtvrtém místu ve Velké květnové ceně města Prahy (1800m) odstartoval sérii vítězství, když získal Cenu o zlatý pohár Zemědělských novin (2600m), Zkušební cenu (2400m), Svatováclavskou cenu (1200m), Velká zářijovou cenu (2400m) a v Československé ceně (1400m) byl poražen Caravellou, sezónu uzavřel pátým místem v Ceně znárodnění (3200m). Po odchodu z překážek byl zařazen jako plemeník v teplokrevném chovu.

Třetí potomek Crassus běhal ve Vídni. Jako dvouletý měl v GH 86 kg (na špičcce stál Brabant s 108kg), jako tříletý měl 77.5 kg (na špičcce opět Brabant, tentokrát s 98kg), když si vyběhal druhé místo ve Vederemo Rennen (2000m). Páté hříbě Crapom má na www svůj samostatný profil viz Crapom, přesto připomeneme, že získal tyto dostihy: Cena Masise (1100m), Cena zimního favorita (1600m), Cena tříletých hřebců (1800m), Velká květnová cena (1800m), Československé derby (2400m), Zlatý pohár Zemědělských novin (2600m) 2x, 1.m. Cena mítinku (2400m) a Zářijový handicap (1800m).

Crapom byl později výborný steepler a potencionální držitel double Derby - Velká pardubická, poté působil v teplokrevném chovu. Šesté hříbě Caramel má na www svůj samostatný profil viz zde, řekneme jen stručně, že získal Cenu časopisu Jazdectvo (1800m), Cenu hřebčína Napajedla (2200m) a dvakráte Velkou cenu Turf - clubu (3400m), nesmrtelným se stal jako otec Heraldika, „T“ skokana a producenta olympijských koní, Heraldik je možná co do sportovního významu nejlepším produktem česko-slovenského chovu v celé jeho historii. Sedmé hříbě Cráter nebyl ničím mimořádný, ale narozdil od čtvrtého potomka jednou vyběhnuvšího Crystala, si dokázal udržet svůj standard jako dvouletý (69kg v GH), i jako tříletý (71.5 kg v GH) a páté místo v Ceně hřebčína Napajedla (2200m). Osmé hříbě Crocus byl dobrý už jako dvouletek, když získal umístění v Simsonově ceně (1200m), Ceně zimního favorita (1600m), Ceně ministerstva zemědělství a výživy (Gerschův memoriál, 1400m),a Mezinárodním mítinku se umístil v Ceně Sofie (1200m) a Ceně míru (1400m). I v dalších letech patřil ke špičcce ročníku, když 2x zvítězil v Ceně deníku Práce (2208m) a získal cenná umístění v dostizích jako: Cena časopisu Jazdectvo (1800m), Cena tříletých hřebců (1800m), Cena mítinku (2400m), Cena osvobození (2400m), Cena Mariánských lázní (2400m), Cena o Zlatý pohár zemědělských novin (2800m), Cena hřebčína Napajedla (2200m), Československé derby (2400m), Československá cena (1400m), Velká dubnová cena (2400m), Cena osvobození (2400m) atd. Deváté hříbě byla doslova vymodlená klisnička Camelie, která byla druhá v Memoriálu R. Deyla (Velký jarní handicap tříletých, 1600m), ale především se stala pokračovatelkou Cranory v chovu. Desáté hříbě klisnička Cremona byla naprosto neúspěšným dostihovým koněm (ve třech letech celých 33kg v GH), ale vše vynahradila v chovu, když mnohem lépe zabepečila budoucnost rodiny Cranory. Vyprodukovala Catalpu, ale především Creaci, vítězku Ceny hřebčína Napajedla (2200m), Preis des 35. Jahrestages der Gründung der DDR (2200m) a druhou z Memoriálu ing. B.Tichoty (Oaks, 2400m), která se stala klíčovou pro přežití rodiny Cranory dodnes. Ve Francii jsem dohledala, že dcera La Mutine zabezpečila svoji větev až do 21. století.

Zdroje: