Chovatelský zápisník

Croix d'Augas (FR)

nar. 1937, Rodosto - Cremorne, Teddy

Autor: Eva Holubcová, publikováno 2011; převzato z webu TB Diamond

Zakladatelka této rodiny ryzka Croix d´Augas se narodila ve Francii u chovatele P. Championa v r. 1937. Jako chovná klisna se dostala do Polska, odkud byla v roce 1950 importována do hřebčína Napajedla. Zde naprosto neuspěla, ale to není podstatné. V Polsku získal syn Cypr druhé místo v Derby a její dcera Dogaressa byla velmi úspěšná a přes její dceru Dobrawu z této rodiny vzešlo mnoho výborných koní jako Dolores, Derslawa, Derslaw, Džesmin či Džangara. Do Česka z nich bylo importováno několik a další budou a jsou dováženi. Proto považuji za užitečné zmínit jejich praprabábu, která se na krátkou chvíli mihla v čs. chovu, než byla utracena r. 1956.

Všichni jistě znají koně jako Dupló, který získal pěkné třetí místo v Českém derby (Gd-3, 2400 m), pátý byl ve 57. Velké červnové ceně ESO9 Intranet (NL, 2235 m) a v 63. Tattersalls St. Leger (L, 2800 m), dále ve 30. Velké cena českého turfu Renomia, a. s. (Gd-3, 2400 m) a Memoriálu V. Smolíka (NL, 2450m). Pravý bratr Dekolt byl druhý za Age of Jape v 7. Červnovém poháru Turf Praha, a. s. (I., 2400m) a pátý v Cena města Karlovy Vary - Memoriál Josefa Dolejšího (NL, 2000m). Dříve tu běhali jiní reprezentanti rodiny jako Daglass, který tady po výsledcích v Polsku získal ještě např. třetí místo ve 25. Velké ceně českého turfu Elektrizace železnic Praha a.s. (Gd3, 2400m), Derbistka (po Dakota), vítězka Ceny hřebčína Napajedla (L, 2200m) a druhá v Memoriálu ing.B.Tichoty (Oaks) (Gd2, 2400m) v r. 1990. Dále Dobroň zde získal čtvrté místo v 86. Ceně prezidenta republiky Opera Peronica (NL, 3220m). Dobrý steepler Duce jistě také zůstal mnohým v paměti. Na Slovensku běhali Dniestr či Donia Zira.

Výsledky Croix d'Augax chovu:

Před rokem 1950, z působení v Polsku, jsou výsledky neúplné; od r. 1951 působila Croix d'Augax v Československu.

Stručný přehled rodiny:

Zdroje: