Chovatelský zápisník

Damalis (AUT)

nar. 1925, Dagor - Darky, Dark Ronald

Autor: Eva Holubcová, publikováno 2010; převzato z webu TB Diamond

Zakladatelka rodiny hnědka Damalis se narodila v Rakousku* u chovatele dr. Alfonse Rotschilda v roce 1925. Běhala v Rakousku i v Československu a získané informace praví, že v r. 1927 vyběhla 13x, z čehož 2x vyhrála, 1x byla druhá. Jako tříletek ze deseti startů získala opět dvě vítězství a dvě třetí místa, coby čtyřletá se v jednom startu neumístila. V r. 1930 byla zařazena do chovu v Napajedlích, odsud byla však po osmi hříbatech prodána soukromnému chovateli V. Špačkovi, kterému ještě dala jedno hříbě, než uhynula roku 1942.

*Je nutné podotknout, že u Damalis se rozcházejí zdroje v tom, kde se ve skutečnosti narodila. Maďarsko či Rakousko? Konečné slovo však měla Plemenná kniha III.

Výsledky Damalis v chovu:

Pokračovatelky

Dáma dala jediné hříbě po Simson pojmenované Dasim, než uhynula v r. 1941, a Baucis dala jediné hříbě - hřebečka po Derüs u chovatele Jaroslava Holečka, který ani nebyl pojmenován. Jedinou pokračovatelkou tak zůstala Derilla.

Hnědka Derilla se srdcovitou hvězdou, levou zadní korunkou a patkami, pravou zadní do půl spěnky nestejně skvrnitě bílou se narodila 30. ledna roku 1937 v hřebčíně Napajedla. Na dráze startovala jako dvouletá a tříletá. V roce 1939 vyběhla celkem devětkrát, z čehož 5x zvítězila a jednou získala třetí místo. Zapsala se společně se svým jezdcem Karlem Havelkou do listiny vítězů Gerschova memoriálu, což zůstalo jejím nejlepším výkonem. O rok později vyběhla pak 13x, 2x zvítězila, 4x byla druhá, 3x třetí, 2x čtvrtá a 1x pátá. Do chovu byla zařazena s mírami: 168 - 160 - 188 - 20.3 a 580 kg v roce 1941. V chovu dala druhého z Derby Dayarda, Oaks vítězku Děvu a mezinárodní vítězku Deltu.

Derilla byla utracena v r. 1957, ale její pokračovatelky zajistily, že rodina přežila do 21. století (avšak u malých chovatelů, což možnosti přežití rodiny do budoucna značně limituje).

Výsledky Derilly v chovu:

Část rodiny:

Zdroje: