Chovatelský zápisník

Delilány (HUN)

nar. 1923, Dolomit - Fillette, Slieve Gallion

Autor: Eva Holubcová, publikováno 2013; převzato z webu TB Diamond

Zakladatelka rodiny Delilány se narodila v Maďarsku u p. Ladislava Fáy roku 1923. V té době již rodina dlela v Maďarsku dvě generace. Bába Maid of Ayr (Ayrshire – Garterless, Knight of the Garter) byla vybrána speciální komisí k importu, byla totiž polosestrou Suspendera, vítěze Royal Hunt Cup, který vyběhl pouze třikráte a vítězstvím v daném dostihu skončila jeho kariéra kvůli zranění. Maid of Ayr dala Libusku (John O´Gaunt) a Fillette. Fillette (Slieve Gallion) narozená v Gestüt Kistelek (označovaném za maďarská Napajedla) byla na dráze dobrou klisnou. Zvítězila v Prater Preis, Nezeti-Hazafi-Preis a Kisbéröcscse Rennen. Gestüt Kistelek patřil B. von Fáy (což asi byl otec či jiný úzce příbuzný pana Ladislava), v té době tam stála řada výborných klisen. Některé z nich nalezneme i v původech dnešních top koní, ale hlavně ovlivnily i chov koní u nás. Např. v seznamu klisen figuruje Micsoda (jíž založená rodina zde vydržela 70let), Scythian Princess či Brosy Lass (od ní se odvozuje rodina Damalis).

Delilány je evidována již v druhé plemenné knize u nás, byla importována ve svých 6letech a roku 1930 zařazena do chovu. V letech 1931-1934 stála ve Vojenském hřebčíně Hostouň a poté se roku 1935 přesunula do jiného armádního hřebčína v Horních Motěšicích, odkud byla vyřazena z plnokrevného chovu r. 1942. Byla připouštěna hřebci jako Ossian (Fels), Alter Drahrer, Tawriz, Wenard, Simson a Asi.

Její dcera – pokračovatelka Adéla-Temná byla po Alter Drahrer (Maxim), což byl hřebec, se kterým Horní Motěšice svůj chov začínala. Adéla-Temná byla do chovu zařazena v r. 1937 přímo v H. Motěšicích, kde působila celý svůj život až do roku 1951. Měla jistě problémy s plodností, neboť v letech 1938-1951 byla 5 let nepřipouštěna (nebo ne plnokrevným hřebcem), 4x jalová a 2x zmetala. Narodila se jí 4 hříbata: Wavel (Wenard), Codel (Coastguard), Cosadela (Coastguard) a Kalia (Alipaša), dříve Ada.

Kalia byla jedinou pokračovatelkou. Otec Ali Paša někdy psán jako Aly Pascha po Ladro působil v Motěšicích v letech 1947-1950, k dispozici mám více informací o něm, jen je mám někde "založené". Kalia byla zařazena Albertovcem do chovu, ale tam s Detvanem dala jediné hříbě a to Kamilu. Následující rok zmetala po Orientale a byla utracena. Tenká a skomírající větvička neúspěšné rodiny pokračovala skrze Kamilu, nar. 1960. Ta snad ani nevyběhla (záznam v dostihových ročenkách není) a tak je s podivem, že do chovu byla zařazena, když rodina doposud nic neukázala.

Hned první hříbě Kamily jménem Kastelán (Gaston) totiž zvítězil ve Velké ceně amatérů nad Metransem a doběhl třetí ve Velké červnové ceně za skvělým duem Silver a Metrans. Kastelán se později vypracoval ve výborného drezúrního koně a jako takový je vzpomínán v krásné vzpomínkové knize jezdce Ladislava Madrého (Život v sedle). Kamila krom něho měla ještě Kamgan (Gaston), Kanton (Gaston), Kirké (Gaston), Kandira (Gaston) a Concordia (Parcel) – ta byla také zařazena do chovu, ale měla pouze jedno hříbě a to Casianku (Silver). Dostihově významná byla jenom Kirké, která získala cenná umístění. Byla: 3.m. Memoriál ing. B.Tichoty (Podzimní cena klisen) (2400m), 4.m. Velký jarní handicap tříletých – deníku Svoboda (I., 1600m), 4.m. Velká cena Turf – clubu (2400m), 4.m. Cena časopisu Jazdectvo (1800m), 5.m. Cena 25 let Pionýrské organizace (2400m), 5.m. Cena deníku Lidová demokracie (2400m). V chovu dala podle dostupných informací jenom Kurbetu.

Kurbeta (Blatec) byla odchována na St. statku Dubá, kde se narodila roku 1976. Na dráze měla prachmizernou výkonnost, ještě ve dvou letech získala 58 kg v GH, ve třech letech už byla nejhorším dostihovým „odpadem“, který si vyběhal celých 35kg v GH. I ona byla zařazena do chovu (ve Smiřicích)a rodinu tak prodloužila dále. Kurbeta od r. 1989 patřila panu Kejzlarovi, u kterého také roku 1998 uhynula. Dala celkem 9 plnokrevných hříbat: Kureta (Libanon), Kurbet (Diplomat), Kuret (Kento), Kurak (Fallada), Karak (Agytröszt), Kasira (Paico), Kari Girl (Behistoun), Kurzon (Garnizon) a Kiwi Girl (Law Soziri). Z teplokrevných potomků určitě zmiňme dvojici klisen Korneta (po Selle Francais hřebci Rif du Madon) a Kirby (po Hugbenově synu Hugben II). Z Kurbetiných potomků byl nejlepším steepler Kurbet, který vyhrál i dvojkovou steeplechase. O něm se pak psalo do Jezdectví, jak tráví svůj důchod, o jeho dalších osudech zprávi nemám. Za solidního steeplera by se určitě mohl označit i Kurzon, který se umístil pátý v kvalifikaci pro Velkou pardubickou.

Dcera Kurbety Kasira na dráze se na dráze ve dvou startech neumístila. Odchovankyně pana Kejzlara byla zařazena u svého chovatele do chovu a dala v letech 1997-2010 následující hříbata: Kasekta (Sectori), Karát (Scater), Kaskada (Cumbrales), Kasim (Magnus), Kasima (Magnus) a Kasir (Magnus). Z hříbat je doposud nejlepší účastník VP, velmi spolehlivý Kasim.

Zdroje: