Chovatelský zápisník

Donadola (FR)

nar. 1954, Babu's Pet - Lavalliere, Fair Copy

Autor: Eva Holubcová, publikováno 2010; převzato z webu TB Diamond

Zakladatelka této rodiny tmavá hnědka Donadola narozená 23.3.1954 v hřebčíně Auteil ve Francii byla do Československa dovezena ve várce 11 klisen vybraných dr. ing. Lerchem na dražbě v Deauville v roce 1962 za celkovou sumu 170 000 FF. Pocházela z rodiny, jejíž krev se u nás už objevila v podobě plemeníka Dagor, vítěze francouzského derby. Samotná Donadola byla již využita k chovu ve Francii. Její tělesné míry byly 164 – 175 – 198 a 20.2 cm.

Donadola dala u nás pouze pět hříbat, z toho dvě dcery pokračovatelky Donnu a Donnu Magdalenu. Poté, co byla třikrát za sebou jalová po Wiesenklee, Negresco a Relief, byla v r. 1972 utracena.

Úspěchy potomstva:

První hříbě u nás bylo vynikajícím dostihovým koněm. Hřebec Donald zvítězil ve St. Leger, Zlatém poháru Zemědělských novin, Ceně Znárodnění ale i dvakrát v Gomba handicapu. V chovu jeho nejlepším produktem byl Silvaner. Více informací v profilu Donalda. Don Carlos byl naopak nevydařeným produktem, jako dvouletý neběhal a coby tříletý i čtyřletý vyběhl pouze jednou. Doncaster narozený v r. 1968 byl také výborným dostihovým koněm, když vyhrál v Gomba handicapu, Ceně města Karlových Varů a umístil se v četných dobře obsazených dostizích. Poté byl zařazen do chovu. Klisna Donna jako dvouletek vyhrála hned svůj úvodní dostih, ale poté zametala pole Gerschova memoriálu i Ceny zimního favorita. V GH obdržela 68.5 kg, o rok později už jen 58 kg. Poslední hříbě Donna Maria na dráze příliš dobrým koněm nebyla, maximem bylo vítězství ve Welterhandicapu a zisk 63 kg v generálním handicapu tříletých.

Pokračovatelky:

Donna i Donna Maria byly zařazeny do chovu hřebčína Napajedla. Donna byla plodnou a dala řadu pokračovatelek, kvalitativně lepší je však větev Donny Marie, která uhynula jako šestiletá po svém jediném hříběti Donně Magdaleně. Donna Magdalena dala pouze pět hříbat, ale klíčovou byla vynikající dcera Difuze, z jejíž bezprostředního potomstva známe Devila, Difteru (a její dceru Divine a známého Diktyse). Vzhledem k počtu potencionálních matek má rodina Donadoly zajímavý potencionál na další rozvoj.

Rodina Donadola:

Zdroje: