Chovatelský zápisník

Celosvětové zastoupení hřebčích linií

- výskyt hřebčích linií a jejich větví v celosvětové populaci plnokrevníka

Autor: Jana Němečková, publikováno: říjen 2019

Druhý díl naší analýzy budeme věnovat přesnému zmapování výskytu hřebčích linií, a rovněž jejich jednotlivých větví.

Hřebčí linie

Následující tabulka mapuje procentuální výskyt hřebčích linií v jednotlivých generacíh rodokmenů. Přesněji řečeno, mapuje jejich frekvenci na postech prvního až pátého otce v rodokmenech, což je jeden z mála proveditelných způsobů podobné analýzy. Hovořit o celé generaci nebo o jednom jméně je obrovský technický rozdíl, a já budu čtenářům na řadě míst analýzy ještě připomínat, že se zaměřujeme pouze na specifické pozice rodokmenů.

Také není od věci připomenout, že už se nezaměřujeme jen na několik nejúspěšnějších plemeníků. Dostáváme se ke skutečné statistické analýze všech 769 elitních vítězů a jejich rodokmenů, což mimo jiné znamená, že hodnoty z ní získané se můžou lišit od hodnot získaných ze selektivní skupiny několika elitních plemeníků.

Je potřeba mít na paměti i fakt, že nehovoříme o totálním výskytu hřebčích linií v průběhu času. Nemluvíme o ničem více ani o ničem méně než o pěti konkrétních pozicích v rodokmenech, jak jsem zdůraznila, a navíc o selektivní skupině "elitních rodokmenů" za jeden jediný rok. Přirovnala bych to k fotografii: jeden snímek zachycující jeden moment v čase. Podle mého názoru to nic neubírá analýze samotné, jejímu smyslu nebo výsledkům. Znát status quo současné populace z praktického hlediska je vždy jen výhodou, pouze musíme mít na paměti, co konkrétně analyzuje, a nepřenášet výsledky do nepatřičných kontextů.

Nebylo mým záměrem vysvětlovat v analýze celou strukturu liniíí, ani důvody, které mě k jejich výběru vedly. Obojí je úkolem série profilů hřebčích linií zde na webu. Nicméně jsem si vědomá toho, že mnozí čtenáři potřebují alespoň stručný popis linií, nebo jen vysvětlení, co přesně je "obsahem" tak neurčitých jmen jako Cyllene či Bayardo. Z tohoto důvodu jsem připojila stručný přehled jednotlivých linií tak, jak byly použité v následující analýze. Je připojen jako dodatek 3 k analýze.

Věnovala jsem nějaký čas zjišťování, jaká forma následující tabulky bude nejpřehlednější a nejvýmluvnější. Nakonec jsem zvolila všech pět generací dohromady pro jednodušší porovnání mezi sebou, a sekundárně pořadí podle aktuálního výskytu v rodokmenech, nikoliv pořadí abecední. První sloupec tabulky tak udává pořadí a zastoupení přímých otcovských linií v rodokmenech elitních vítězů 2018, celosvětově; druhý sloupec udává totéž pořadí linií mateřských otců, a tak dále.

Tabulka 8: výskyt linií v jednotlivých generacích rodokmenů elitních vítězů.
Generace
1.2.3.4.5.Linie
51.845.431.319.25.9Northern Dancer
21.222.813.04.91.0Mr. Prospector
13.37.59.27.36.0Turn-To
4.63.93.11.3Seattle Slew
2.12.52.62.92.1Grey Sovereign
1.71.71.32.72.0Man o'War
1.66.413.115.712.7Nasrullah
8.312.818.819.914.8Kombinované linie Nasrullah
0.91.73.85.63.6Native Dancer
0.91.42.33.46.6Blandford
0.41.22.21.73.9Nearco
0.40.41.76.410.3St. Simon
0.40.72.92.94.3Teddy
0.30.70.92.72.1Tom Fool
0.31.62.03.13.4Djebel
0.10.30.10.10.3Plaudit
0.10.53.33.54.2Ribot
0.10.40.51.7Commando
1.03.98.211.3Hyperion
0.30.40.50.4Dark Ronald
0.30.50.71.0Son-In-Law
1.22.56.9Fairway
0.30.71.2Pharis
0.31.00.9Tourbillon
0.10.51.0Hurry On
0.10.72.0Orby
0.51.6Manna
0.31.2Bayardo
0.30.4Cyllene
0.10.9Isinglass
0.10.5Rock Sand
0.3Fair Play
0.3Galliard
0.3Sundridge

Nyní se pojďme věnovat některým perspektivám, které nám tabulka nabízí.

Více než 50% linie Northern Dancer je špatnou zprávou v každém ohledu. Nikdo nechce vidět tak vysoká čísla, dokonce ani u dominantní linie. Na druhou stranu bych ráda připomněla, že nikdo z nás nemá podobná čísla z éry dominance Nasrullaha, či předtím Hyperiona nebo dokonce St. Simona, a tudíž naprosto nemůžeme přiřadit adekvátní kontext dnešnímu rozmachu Northern Dancera. Z mé strany rozhodně nejde o jakoukoliv omluvu jeho obrovských čísel, pouze o jednu z oněch malých perspektiv.

Další taková je rovněž přímo v tabulce: jasný pohled, kam všechna tato historická impéria padla během průběhu času. Těžko můžeme pochybovat, že Northern Dancerova část dynastie Darley Arabian bude ta pokračující, onen budoucí "spojovací" článek s minulostí. Se vší pravděpodobností dokonce nejspíš bude pilířem plnokrevníka ještě dlouho po nás. Nicméně na základě historických paralel je téměř jisté, že takto silná opravdu nebude navěky.

Podle mého názoru se ovšem nacházíme v situaci, kterou je nesmírně obtížné správně posoudit. Northern Dancerova linie netvoří jen polovinu přímých linií, ale rovněž skoro polovinu mateřských, třetinu třetích otců a pětinu čtvrtých otců. A dokonce ani to ještě není korektní popis situace, protože Northern Dancerova krev se dále vyskytuje na všech možných pozicích ve vnitřních sekcích rodokmenů.

Přesto - v rozporu s tím, co bylo právě řečeno - bychom se měli vyhnout jakémukoliv zobecňování. Inbreeding na Northern Dancera, a tím je myšlen často intezivní inbreeding zahrnující několik větví linie, je momentálně populární chovatelskou technikou. Přesto stále v letošní analýze máme desítky rodokmenů, kde je použití Northern Dancerovy krve velmi decentní, a nebo velmi elegantně a neobvykle realizované. A dokonce i v dnešní době máme regionální plemeníky a elitní vítěze, jejichž rodokmeny jsou Northern Dancerovy krve zcela prosté.

Jediný rozumný závěr, který z předchozích odstavců lze vyvodit, bude patrně ten, že ne vše je tak křišťálově průzračné, jak se zdá na papíře.

Jsem si plně vědomá faktu, že tato analýza je mixem neúprosných statistických údajů a mých názorů, které se snažím dělat tak kvalifikované, jak je to jen možné. O jeden z těch vzácných, velmi osobních a zcela nekvalifikovaných bych se ráda podělila, a to s plným vědomím, že je naprosto nevěděcký a nebude znít příliš inteligentně: mám obavu, že pokud jde o linii Northern Dancer, budeme muset zkrátka počkat, jakým směrem se bude v nadcházejících dekádách vyvíjet.

Frankel
GB, 2008
Galileo
IRE, 1998
Sadler's Wells USA, 1981
Urban Sea USA, 1989
Kind
IRE, 2001
Danehill USA, 1986
Rainbow Lake GB, 1990
Rhadegunda
GB, 2005
Pivotal
GB, 1993
Polar Falcon USA, 1987
Fearless Revival GB, 1987
St. Radegund
GB, 1994
Green Desert USA, 1983
On the House GB, 1977

Víme už, že mnohonásobný inbreeding na Northern Dancera funguje na dráze, ačkoliv ponechám stranou úvahy, jak moc nebo jak dobře skutečně funguje. Vše, co potřebujeme, je podívat se na rodokmen Cracksmana, pro názornou ukázku, co mám na mysli. Ale nikdo prozatím nemůže říci, jak bude tato strategie fungovat v dlouhodobém horizontu, a v nadcházejících generacích. Uspějí tito těžce prochovaní koně v chovu? Kolik krosů Northern Dancera je dost, a kolik už příliš mnoho? Dostaneme se do bodu, kdy takto prochované klisny budou těžce hledat partnera, a takto prochovaní hřebci už z hlediska krevních kombinací nebudou mít co připouštět? Na tyto odpovědi si musíme počkat do budoucna.

Jako další bod úvah bych ráda připomněla osud několika větví Northern Dancerovy dynastie. Nijinsky už téměř opustil elitní dostihové sféry, a Lyphard rovněž nevypadá dobře. Vice Regent oproti uplynulým dekádám také trochu ztrácí dech, a Sadler's Wells - jak uvidíme v dalších částech analýzy - směřuje ke dnu rychleji, než si kdokoliv z nás chce představovat. Tyto okolnosti nutí k zamyšlení, jak daleko dojde Danzig. Větve Danehill a Green Desert vypadají skvěle, ale - to vypadali i všichni zmínění giganti chovatelských dějin...

Podle mého názoru je možné, že během několika desetiletí uvidíme obrovskou redistribuci "moci" uvnitř linie. Nejsem dobrým věštcem na předpovídání, kdo převezme otěže: zda nadobro Danzig, nebo některá z menších, čekajících větví... Try My Best, malý Pivotal, nebo nakonec Storm Cat přes Giant's Causewaye? Nebo dokonce někdo zcela mimo Northern Dancerovu linii? Na rozluštění této hádanky si musíme počkat.

Úvahy o možném dědici chovatelského trůnu nás přivádí k linii Mr. Prospector, druhé nejsilnější a v mnoha očích také v pozici největšího soupeře Northern Dancera. To ovšem v mnoha ohledech není vůbec přesný vjem, a my se vztahu obou linií ještě budeme věnovat. Prozatím, suchou řečí čísel, pouze konstatujme, že 20% výskytu na otcovské i mateřské straně rodokmenu se patrně daleko více blíží představě zdravé dominantní linie většiny z nás.

Turn-To sílí s každou generací, a to je další výborná zpráva, protože Northern Dancer jednoduše potřebuje silné soupeře - byť maskované jako partnery pro klisny svojí linie. V tomto bodě si dovolím zapochybovat, že mnoho lidí uvažuje o linii Northern Dancer jako o zdroji mateřského potenciálu pro ostatní hřebčí linie. V každém případě, kvalita klisen linie Northern Dancer i jejich prověřená afinita k linii Turn-To rozhodně nebudou brzdit potenciál druhé jmenované.

Nasrullah očividně slábne, nicméně jsem neodolala nepřidat do tabulky zvláštní řádek, který spojuje "čistého" Nasrullaha s liniemi jeho přímých potomků Grey Sovereign a Seattle Slew. Ti sice nedokázali zastavit pád linie, který je opravdu masivní s úbytkem ostatních větví. Ale celkový výskyt 8.3% není vůbec špatný - lépe řečeno, je velmi dobrý v kontextu celé analýzy - a co je důležitější, vliv Seattle Slew roste, a Grey Sovereign v podstatě trvale drží svůj standard. Obě linie jsou mimo přímé ohrožení existence, a obě výrazně přispívají k žádoucí genetické variabilitě elitní plnokrevné populace.

Dream Ahead
USA, 2008
Diktat
GB, 1995
Warning GB, 1985
Arvola GB, 1990
Land of Dreams
GB, 1995
Cadeaux Genereux GB, 1985
Sahara Star GB, 1989
Macheera
IRE, 2004
Machiavellian
USA, 1987
Mr. Prospector USA, 1970
Coup de Folie USA, 1982
Caerlina
IRE, 1988
Caerleon USA, 1980
Dinalina FR, 1983

Man o'War byl skvělé překvapení s poměrně vysokými čísly. Můžu prozradit, že pocházejí od potomků sedmi různých plemeníků ze dvou větví linie, která má jak prověřené starší hřebce, tak mladé talenty typu Al Wukaira. To je příjemná situace, zejména s ohledem na možnou produkci budoucího silného pokračovatele linie.

Čímž se dostáváme k menším a ne tak optimistickým hodnotám. Na tomto místě bych ráda připomněla jednu věc: rádi vídáme velké, silné a široké hřebčí linie, ale navzdory tomu, řada linií přežila celé dekády přesně v tom "kritickém" stavu, ve kterém se nacházejí nyní. Excelentními příklady linií, které přežily do dnešní doby navzdory vší logice, jsou Plaudit a Commando, a historie by nabídla řadu dalších, které vymizely, ale držely se hodně dlouho: Son-In-Law - Bosworth - Vandale - Herbager, Gainsborough - Artist's Proof - Fine Art - Dictus, nebo Orby - The Boss - Golden Boss - Gold Bridge. Celkem vzato, In Realityho větev linie Man o'War není příliš odlišného typu. Je proto otázkou, zda panikařit z hodnot malých linií. Být si vědomi jejich situace, to zcela určitě, ale zatím některé z takových linií přežívají už podstatně déle, než vůbec trvají naše obavy.

S tímto na paměti se pojďme podívat na zbylé linie. Nemáme dvě velké žijící hřebčí linie, nemáme ani čtyři - a znám jen málo lidí ochotných vidět dál než alespoň za toto číslo! Máme sedmnáct živých linií v tabulce, a právě pojem "tabulka" je tu kritický, protože naživu jsou prokazatelně i některé další, především Hyperion a Dark Ronald. Situace je ve skutečnosti tak "zlá", že hřebec z "nežijící" linie Hyperion se v roce 2017 stal šampionem mladých australských plemeníků podle počtu vítězů! A takto zásadní věc prošla prakticky nepovšimnuta celou dostihovou komunitou.

V každém případě, je bezpečné říci, že máme DEVATENÁCT živých hřebčích linií anglického plnokrevníka! Což je, mimochodem, bez ohledu na počet, který by asi netipoval ani největší optimista, zřetelně více, než těch 14, které opustily "horní linie" rodokmenů anglického plnokrevníka patrně už natrvalo.

Navíc můžeme, přinejmenším teoreticky, udělat malý špinavý trik. Tourbillonova linie je označena jako "vyhynulá", ale jeho sny Djebel je mezi živými liniemi tabulky. To samé platí pro Isinglasse a jeho pra-pravnuk Blandforda, pro Cyllene a jeho vnuka Phalarise, pro Bayarda a jeho vnuka Hyperiona. Osobně se do podobných hrátek nechci zaplétat, protože hřebčí linie jsem pevně ustanovila a právě tím způsobem, který tyto úspěšnější dědice dynastií zahrnovat neměl. Jediné, co jsem chtěla na tomto místě ukázat, je, že vše kolem linií je záležitostí perspektivy - v tomto případě dokonce i rozdíl mezi živou a vyhynulou linií.

Nyní se vraťme k suché řeči statistik, a ještě na moment se zastavme u Nasrullaha, tentokrát "čistého" Nasrullaha a jeho větví Mill Reef a Blushing Groom. Celková incidence 1.6% není optimistické číslo v žádném ohledu, tím spíše pro někdejší evropské impérium. Ovšem právě Blushing Groom si vede skvěle lokálně, a k této informaci se ještě vrátíme.

Halling
USA, 1991
Diesis
GB, 1980
Sharpen Up GB, 1969
Doubly Sure GB, 1971
Dance Machine
GB, 1982
Green Dancer USA, 1972
Never a Lady IRE, 1974
Swain's Gold
USA, 2001
Swain
IRE, 1992
Nashwan USA, 1986
Love Smitten CAN, 1981
Golden Pond
IRE, 1993
Don't Forget Me IRE, 1984
Golden Bloom GB, 1985

Native Dancer a jeho hřebci jsou aktivní a mají svůj podíl vítězů, ač méně než 1% výskytu vypadá zle. Sea-Birdova větev je dokonce ve vážném ohrožení, protože Beringovi chybí silný nástupce, ale zatím zkusme věřit, že větev Sharpen Up má nějaká esa v rukávu, například mladého vítěze irského Derby Jack Hobbse. Na druhou stranu, Raise a Native dostal velký impuls s vítězem Kentucky Derby Super Saverem, kterému je navíc stále pouze 12 let a je uznávaným G1 producentem.

Blandford má dnes pramálo společného s někdejší klasickou dynastií, nicméně musíme zdůraznit, že mnoho linií bylo v průběhu času nuceno změnit svou roli a projev, a ty, které to dokázaly, se obvykle zařadily mezi vítěze, nikoliv poražené. Zatímco "stará" čísla ve vnitřních sekcích pedigree patří posledním členům nejklasičtější blandfordovské dynastie, novější hodnoty už jsou vizitkou mladších, netypických větví, které přežily. Monsun, potomek německé větve Bahrama a Tamerlane, si během posledních 20 let vydobyl obrovský mezinárodní respekt, a ačkoliv byl utracen v roce 2012, stále má aktivní potomky. Seattle Fitz, dnešní hlava druhé aktivní argentinské větve změřující k Donatellovi a Blenheimovi, byl prezentován jako aktivní plemeník Haras Firmamento ještě koncem roku 2018. Je prověřeným G1 otcem s aktivními dvouletými sezóny 2018, což říká vše o stále žijící naději linie.

Linie Djebel vypadala skvěle ještě se syny Ahonoory, kteří zahrnovali Don't Forget Me, Dr. Deviouse, Indian Ridge a Inchinora. Tyto dny minuly, nicméně Indian Ridge, mimochodem nejméně prověřený ze jmenovaných hřebců na dostihové dráze, a také Inchinor se postarali o několik možností, kudy může linie pokračovat, a některé z nich ještě nebyly vyčerpány.

Sequalo
AUS, 1990
Rustic Amber
IRE, 1983
Thatching IRE, 1975
Forever Amber GB, 1969
Dash Around
AUS, 1979
Bending Away USA, 1972
La Perdita AUS, 1971
Temple Spirit
AUS, 2000
Special Dane
AUS, 1994
Danehill USA, 1986
Wing Space NZ, 1988
Temple Top
AUS, 1987
Semipalatinsk USA, 1978
Temple Black AUS, 1978

Hyperion se zdá být v o něco lepší kondici než Djebel. Cadeaux Genereux má několik mladých plemeníků, a Forliho větev má velkou naději ve výše zmíněném šampionu mladých australských plemeníků Spirit of Boom. Není zatím G1 producentem (ovšem ani módním hřebcem), nicméně tento někdejší sprinter se skromným pedigree v nejlepším slova smyslu dokázal dát několik G2 koní v jedné sezóně, což je pro budoucnost docela nadějné.

Co se týče zbytku linií, jejich budoucnost závisí na zužitkování zbývajících šancí v nadcházejících letech. Vypadá to, že je skoro pozdě pro Ribota, kde evropští potomci Alleged tíhnou k national hunt sféře, a američtí potomci větve His Majesty pokoušejí štěstí dostihových bohů od 80. let bez skutečně silného následníka. Vítěz BC Classic Pleasantly Perfect byl po sezóně 2014 prodán do Turecka, a zbývající členové linie jsou pouze lokálními plemeníky. Není snad potřeba dodávat, že Ribot přitom byl jednou z posledních nadějí celého impéria St. Simon.

Ostatní linie stále mají možnosti, kudy pokračovat, a to na elitní úrovni. Commando má Macho Uno a jeho syna Mucho Macho Man, oba vítěze Breeders' Cupu a oba aktivní plemeníky. Plaudit má respektovaného veterána Include, ale také Brazilce Dubai Dust, který má v analýze G1 dvouletou klisnu. Teddy má G1 vítězné hřebce po lokálních plemenících Alcorano a Public Purse v Jižní Americe, a překvapivě také mnohonásobnou americkou grupa vítězku Vasiliku po obskurním hřebci Skipshot. Tomu je pouze 11 let, je neprochovaný, stojí v Kentucky, a jeho rodokmen je zcela prostý Northern Dancera. Pokud Američané tuto příležitost nevyužijí, těžko vinit linii. St. Simona čekají kritické roky, když úspěšný australský plemeník Mossman byl penzionován na jaře 2018. Někdejší světoběžník Siphon měl v roce 2018 G1 vítěznou tříletku a poslední dohledatelná hříbata ročníku 2018, nicméně jde z globálního hlediska o nesrovnatelně slabší lokální vliv, než byl Mossman. A závěrem, nejslabší pozici drží Tom Fool, kterému zbývají poslední hříbata uhynulého australského plemeníka Pins, a v Americe nemódní malí pokračovatelé plemeníka Buckaroo.

Větve hřebčích linií

Právě jsme prozkoumali objektivní procentuální výskyt jednotlivých hřebčích linií, ovšem věcí, kterou jsem skutečně chtěla udělat, je bližší analýza jednotlivých větví těchto linií. Northern Dancer už je dnes příliš vágní termín s často až pěti generacemi různých pokračovatelů linie, a s historickými liniemi typu Hyperion a Blandford je situace ještě obtížnější. Opravte mne, pokud se mýlím, alespoň ve vašich myšlenkách, ale kdo má přesnou představu o výskytu různých větví v celosvětové populaci plnokrevníka? Nemáme ji ani pro Northern Dancera samotného, natož pro ostatní linie. Alespoň tedy nikdo z lidí, které znám, mě osobně nevyjímaje. Takže, pojďme toto téma prozkoumat blíže.

Následující tabulka, ač vypadá složitě, není obtížná k pochopení. První sloupec zahrnuje už nám známé údaje a obsahuje seznam živých hřebčích linií, počet jejich elitních vítězů sezóny 2018, a jejich odpovídající procentuální zastoupení. Jediným rozdílem proti předchozí tabulce je tentokrát abecední řazení.

Následují dva další sloupce, a oba uvádějí větve příslušných linií. Oba sloupce prezentují stejný typ údajů, ale značí posloupnost: Bahram v prvním řádku druhého sloupce je větví Blandforda z prvního sloupce; Indian Charlie ve třetím sloupci je následníkem Caro ze sloupce druhého, a tak dále. Jedinou výjimkou je Giant's Causeway, syn Storm Cata, který by jako takový měl patřit do dalšího, čtvrtého sloupce. Tvořil by ho ale sám, což je v době malých displejů neodpustitelné zacházení s internetovým prostorem, a proto byl přiřazen do třetího sloupce k ušetření místa. Čtenářům se za tento ryze technický kompromis omlouvám.

Na tomto místě si povšiměte, že nadřazené větve nezahrnují hodnoty svých následovníků. Například, čtyři vítězové Indian Charlieho nejsou zahrnuti do osmi vítězů větve Caro. Je to logický přístup, a demonstrujme si ho na příkladu Danziga a Danehilla: v této analýze je mým záměrem sledovat jak reálný výskyt Danehilla, tak výskyt potomků plemenků po Danzig bez hodnot Danehilla. Danzigova linie má řadu vlivných otců typu Anabaa, Hard Spun či War Front, a je cenné znát jejich celký podíl na plnokrevné populaci, ne je mít zastíněné gigantickým vlivem Danehilla.

Narozdíl od hlavních linií jsou větve reprezentovány třemi hodnotami, ne dvěma, a začínají opět počtem elitních vítězů. Ten nemusí odpovídat celkovém počtu vítězů linie, z toho prostého důvodu, že ne všichni producenti linií patří ke specifikovatelným větvím. Součet elitních vítězů větví ale samozřejmě nemůže překročit počet vítězů celé linie. Druhé číslo reprezentuje procentuální podíl větve uvnitř linie: potomci Broad Brushe tvoří 100% Commandovy linie, zatímco následníci Bahrama zhruba 2/5 linie Blandford a následníci Lacydona 3/5 linie. Poslední, třetí číslo každého sloupce je pro nás asi nejzajímavější: tvoří celkový výskyt dané větve v celé populaci 769 elitních vítězů.

Na tomto místě bych ráda pobídla čtenáře, aby si z následující tabulky "vytáhli" jakákoliv data, která je zajímají. Nebude prostor pro analýzu veškerých hodnot, ale stále jde o faktická, přesná data popisující elitní plnokrevnou populaci. Lze je použít pro objektivní závěry k jakémukoliv aspektu, který vás zajímá.

Tabulka 8: Počty vítězů a procentuální zastoupení větví hřebčích linií.
LinieVětev - Vítězů - % linie - % populace
Blandford70.9Bahram342.90.4
Lacydon457.10.5
Commando10.1Broad Brush11000.1
Djebel20.3Klairon21000.3
Grey Sovereign162.1Caro8501Indian Charlie4250.5
Kalamoun4250.5
Man o'War131.7In Reality1184.61.4Known Fact215.40.3
Mr. Prospector16321.2Carson City31.80.4
Fappiano1911.72.5Unbridled127.41.6
Forty Niner2213.52.9
Fusaichi Pegasus42.50.5
Gone West2414.73.1
Gulch63.70.8
Hussonet10.60.1
Kingmambo169.82.1
Machiavellian116.71.4
Miswaki10.60.1
Seeking the Gold159.22
Smart Strike2012.32.6
Nasrullah121.6Blushing Groom9751.2
Mill Reef3250.4
Native Dancer70.9Raise a Native342.90.4
Sea-Bird228.60.3
Sharpen Up228.60.3
Nearco30.4Infatuation133.30.1
Nearctic266.70.3
Northern Dancer39851.8Danzig266.53.4Danehill10626.613.8
Green Desert307.53.9
Dixieland Band30.80.4
Fairy King71.80.9
Lyphard10.30.1
Night Shift30.80.4
Nijinsky61.50.8
Nureyev92.31.2
Sadler's Wells225.52.9El Prado184.52.3
Galileo5112.86.6
Storm Bird-Storm Cat6416.18.3
Giant's Causeway235.83
The Minstrel10.30.1
Try My Best1231.6
Vice Regent133.31.7
Plaudit10.1
Ribot10.1His Majesty11000.1
St. Simon30.4Prince Bio133.30.1
Princequillo266.70.3
Seattle Slew354.6A.P. Indy351004.6
Teddy30.4Damascus31000.4
Tom Fool20.3Silly Season21000.3
Turn-To10213.3Roberto2524.53.3
Saint Ballado220.3
Sir Ivor2221.62.9
Sunday Silence3534.34.6
Stop the Music220.3
Southern Halo1514.72

Nejběžnější větví populace není Galileo, ale o dvanáct let starší Danehill, který má dvojnásobné hodnoty proti Galileovi. Ve skutečnosti je Danehillových 14 procent už poměrně alarmujícím údajem. V širší perspektivě zahrnuje Danzigova větev, jak už bylo naznačeno, nejen Danehilla a Green Deserta, ale i řadu dalších talentovaných plemeníků. Celkových 21.1% Danziga v populaci naprosto zastiňuje slabých 11.8% Sadler's Wellse a 11.3% Storm Cata, což naprosto neodráží jakoukoliv předpokládanou dominanci Sadler's Wellse, v Evropě ani jinde.

A rovnou vypíchněme nejkrutější fakt celé analýzy: 2.9% čisté větve Sadler's Wellse bez Galilea, tedy s plemeníky někdejšího kalibru In the Wings, Barathea, Montjeu či High Chaparral! Jak můžeme vidět, na někdejšího nepřekonatelného patriarchu by v dnešních podmínkách stačil sám mladý Giant's Causeway.

Halo
USA, 1969
Hail to Reason
USA, 1958
Turn-To IRE, 1951
Nothirdchance USA, 1948
Cosmah
USA, 1953
Cosmic Bomb USA, 1944
Almahmoud USA, 1947
Wishing Well
USA, 1975
Understanding
USA, 1963
Promised Land USA, 1954
Pretty Ways USA, 1953
Mountain Flower
USA, 1964
Montparnasse ARG, 1956
Edelweiss USA, 1959

Sunday Silence i A.P. Indy mají 4.6% a dohromady, jako alternativní linie, tvoří už velmi pěkných 9.2% populace. Je dobré připomenout, o jaké krvi tu mluvíme: A.P. Indyho otec Seattle Slew nesl kombinaci Bold Ruler x Princequillo (St. Simon), a jeho matka Bold Ruler x Tom Fool. A.P. Indy byl penzionován v roce 2011 a zdá se, že jen málo lidí si uvědomuje, že byl velmi moderním plemeníkem zcela prostým Northern Dancerovy krve. Původ Sunday Silence je ještě daleko neobvyklejší: jeho otec Turn-To nesl kros Nearco x Phalaris skrz vzácnou větev Pharamonda, a matka kombinaci Teddy x Hyperion skrz Sun Teddy a Gulf Stream. Výskyt Halo stranou, toto je neobvyklá krev ve všech částech světa, a může být jen přínosem k adaptabilitě Sunday Silence pro budoucí chovatelské strategie.

Rovnou pojďme na další hřebce linie Turn-To, a to Roberto a Sir Ivor. Oba byli excelentními producenty matek, ale na konci druhé dekády 21. století Roberto poráží svého pravnuka Giant's Causewaye, a Sir Ivor je na stejné úrovni, jako Sadler's Wells. Musíme vzít v úvahu, že mluvíme o dvou historických větvích, jedné pravděpodobně slábnoucí a jedné stále se rozvíjející. Přesto by si kredit za nastalou situaci zasloužila spíše starší generace, která se dokázala udržet po boku nejprogresivnějších mladých větví, a to navíc v silné geografické nevýhodě.

Southern Halo je čtvrtým hřebcem linie Turn-To a čtvrtým v top 20 světových větví plnokrevníka, nicméně i když dominoval argentinské chovatelské scéně v téměř stejném duchu jako jeho paternitní polobratr Sunday Silence v Japonsku, jeho vliv je přece jen odlišného typu. Southern Halo zanechal v Jižní Americe několik talentovaných synů, ale hodnoty v tabulce jsou dílem More Than Readyho, a jeho podobně osamocených synů Sebring a Gimmethegreenlight. Fakt, že tito tři hřebci dohromady získali stejné hodnoty jako módní americké větve linie Mr. Prospectora, je dalším obdivuhodným výkonem této linie.

El Prado
IRE, 1989
Sadler's Wells
USA, 1981
Northern Dancer CAN, 1961
Fairy Bridge USA, 1975
Lady Capulet
USA, 1974
Sir Ivor USA, 1965
Cap And Bells USA, 1958
Cappucino Bay
USA, 1989
Bailjumper
USA, 1974
Damascus USA, 1964
Court Circuit USA, 1964
Dubbed In
USA, 1973
Silent Screen USA, 1967
Society Singer USA, 1968

Rovněž konečně máme přesné údaje úspěšnosti El Prado, a jeho 18 vítězů i blízkost hodnotám např. Fappiana jsou nadějnou známkou. I tady se na moment zastavme: El Prado je v Americe stojící syn trávařské větve Sadler's Wellse, s vlivem Turn-To, Tom Fool a Blandforda na mateřské straně rodokmenu, a bez dalšího výskytu linie Northern Dancer v rodokmenu. Co je ještě zajímavější, jeho módní (a na písku startující) syn Medaglia d'Oro má rovněž unikátní pedigree (vpravo), je neprochován v pěti generacích a jeho matka nese kombinaci Teddy x St. Simon x Blandford x Ribot. Pořadí linií naznačuje, že nemůžeme očekávat tradiční evropské větve, nicméně liniový výpis zní na dnešní dobu velmi pěkně.

Poslední věcí, kterou bych chtěla vypíchnout, je situace Mr. Prospectorových synů. Žádný z nich nemá extrémně působová čísla sám o sobě, ale celá line tvoří pětinu elitní populace a každý syn Mr. Prospectora k tomu přispívá svým dílem, a to i ti menší - např. Roman Ruler, jehož jsem zmínila dříve, a nebo Carson City, známější jako mateřský otec Barbara či Havre de Grace, který nakonec získal zajímavého pokračovatele v City Zipovi. Někdejší takřka odpadní hříbě, které se vypracovalo v předního dvouletka a později sprintera, a nakonec na plemeníka s poplatkem 50 tisíc dolarů ve své poslední připouštěcí sezóně, sám má v chovu mladého G1 vítěze Collected.

Větve mateřských otců

Následující tabulka má stejný koncept, jako tabulka větví otců, s jednou výjimkou. Chtěla jsem zamezit rolování mezi tabulkami při porovnávání "otcovských" a "mateřských" hodnot, protože jsem si vědomá, že nikdo si z hlavy nezapamatuje desítky hodnot, natož okamžitě při čtení. Proto jsem hodnoty z otcovské tabulky zahrnula i do tabulky mateřských otců, pro odlišení v šedé barvě na druhém řádku POD hodnotami mateřských otců v černé barvě.

Tabulka 9: Počty vítězů a procentuální zastoupení větví linií mateřských otců.
LinieVětev - Vítězů - % linie - % populace
Blandford111.4Bahram545.50.7
70.9 342.90.4
Lacydon436.40.5
457.10.5
Mahmoud218.20.3
Djebel121.6Hugh Lupus18.30.1
Klairon866.71
20.3 21000.3
My Babu3250.4
Dark Ronald20.3Herold21000.3
Grey Sovereign192.5Caro1157.91.4Indian Charlie15.30.1
162.1 8501 4250.5
Kalamoun736.80.9
4250.5
Hyperion81Aristophanes112.50.1
Owen Tudor4500.5
Stardust337.50.4
Man o'War131.7In Reality969.21.2Known Fact430.80.5
131.7 1184.61.4 215.40.3
Mr. Prospector17522.8Afleet10.60.1
16321.2Carson City31.70.4
31.80.4
Conquistador Cielo31.70.4
Distant View31.70.4
Fappiano137.41.7Unbridled2212.62.9
1911.72.5 127.41.6
Forty Niner1810.32.3
2213.52.9
Fusaichi Pegasus21.10.3
42.50.5
Gone West21122.7
2414.73.1
Gulch52.90.7
63.70.8
Hussonet105.71.3
10.60.1
Kingmambo158.62
169.82.1
Machiavellian116.31.4
116.71.4
Miswaki10.60.1
10.60.1
Seeking the Gold137.41.7
159.22
Smart Strike740.9
2012.32.6
Woodman63.40.8
Nasrullah496.4Blushing Groom25513.3
121.6 9751.2
Bold Ruler510.20.7
Mill Reef1326.51.7
3250.4
Nashua36.10.4
Super Concorde24.10.3
Native Dancer131.7Raise a Native753.80.9
70.9 342.90.4
Sea-Bird215.40.3
228.60.3
Sharpen Up430.80.5
228.60.3
Nearco91.2Dante111.10.1
30.4Infatuation111.10.1
133.30.1
Nearctic777.80.9
266.70.3
Northern Dancer34945.4Be My Guest20.60.3
39851.8Danzig318.94Danehill6217.88.1
266.53.4 10626.613.8
Green Desert174.92.2
307.53.9
Dixieland Band41.10.5
30.80.4
Fairy King102.91.3
71.80.9
Lyphard92.61.2
10.30.1
Night Shift30.90.4
30.80.4
Nijinsky164.62.1
61.50.8
Nureyev308.63.9
92.31.2
Rakeen41.10.5
Sadler's Wells3810.94.9El Prado30.90.4
225.52.9 184.52.3
Galileo154.32
5112.86.6
Storm Bird30.90.4Storm Cat4813.86.2
- 6315.88.2
Giant's Causeway154.32
235.83
The Minstrel10.30.1
10.30.1
Try My Best61.70.8
1231.6
Unfuwain20.60.3
Vice Regent236.63
133.31.7
Plaudit20.3
10.1
Ribot40.5His Majesty1250.1
10.1 11000.1
Tom Rolfe3750.4
St. Simon30.4Prince Chevalier133.30.1
30.4Princequillo266.70.3
266.70.3
Prince Bio133.30.1
Seattle Slew303.9A.P. Indy2376.73
354.6 351004.6
Son-In-Law20.3Herbager21000.3
Teddy50.7Damascus51000.7
30.4 31000.4
Tom Fool50.7Buckpasser1200.1
20.3Silly Season4800.5
21000.3
Turn-To587.5Habitat23.40.3
10213.3Roberto1932.82.5
2524.53.3
Saint Ballado35.20.4
220.3
Sir Ivor1220.71.6
2221.62.9
Southern Halo46.90.5
1514.72
Sunday Silence11191.4
3534.34.6
Stop the Music11.70.1
220.3

Specificky u této tabulky je potřeba opatrnosti při porovnávání starých, mnohageneračních větví s těmi velmi mladými, typu Indian Charlie nebo dokonce El Prado, kterého reprezentují především dva synové narození na přelomu století. Tyto mladé větve postrádají dost plemeníků a jejich potomstva na mateřské straně rodokmenů, a proto je pro ně technicky nemožné mít silnou mateřskou pozici. Mírně limitován je dokonce A.P. Indy, jehož syn Tapit se narodil v roce 2001, a jeho dcery můžou jen stěží soutěžit s progresivním vlivem Tapita jako otce. Tyto větve proto nemohou být hodnoceny stejně jako starší, např. Blushing Groom nebo dokonce Bahram, které již měly dostatek příležitostí vyjádřit svůj typ vlivu během několika dekád.

Co tedy můžeme říci jistě? Přítomnost Djebela či Hyperiona na mateřské straně rodokmenů je pro tyto linie přirozená. Co se týče Blandforda, Bahram i Lacydon udržují podobné hodnoty na obou stranách rodokmenů, což je poměrně zajímavý fakt. Opět to přináší úvahu, jak kritická (nebo nekritická) je Blandfordova pozice, pokud odhlédneme od běžně vnímané historické pozice. Man o'War vykazuje obdobnou vyrovnanost hodnot, což je jedině pozitivní výsledek.

Linie Mr. Prospector vykazuje dobrou vyrovnanost také, ale jednotlivé větve indikují několik preferencí. Jednou z nejvýraznějších je Hussonet, který se zdá být daleko lepším mateřským otcem než otcem hřebců. Hussonet se narodil roku 1991, a třebaže dosáhl mezinárodního úspěchu, má v chovu jen několik synů. Povšimněme si, že se nachází v naprosto opačné situaci, než výše zmíněný Tapit.

Pioneerof the Nile
USA, 2006
Empire Maker
USA, 2000
Unbridled USA, 1987
Toussaud USA, 1989
Star of Goshen
USA, 1994
Lord at War ARG, 1980
Castle Eight USA, 1984
Littleprincessemma
USA, 2006
Yankee Gentleman
USA, 1999
Storm Cat USA, 1983
Key Phrase USA, 1991
Exclusive Rosette
USA, 1993
Ecliptical USA, 1982
Zetta Jet USA, 1984

Hodnoty Unbridleda jsou rovněž alarmující, ovšem tentokrát je to spíš širší perspektiva, která vyvolává dojem, že "něco není v pořádku," navzdory množství talentovaných hřebců v produkci Unbridleda. Jeho větev má v naší analýze 12 vítězů, ale jen argentinský plemeník Manipulator dal alespoň tři z nich, ostatní hřebci nemají více než jednoho vítěze. Na druhou stranu, Unbridled se svým synem Unbridled's Songem samotní dali stejné množství vítězů jako mateřští otcové, a Empire Maker by přidal dalších pět. Pokud toto není známka preferencí, pak co už je? Přitom v tomto případě nemůžeme říct, že by linie neměla dostatek hřebců schopných soutěžit s mateřským vlivem. Prozatím není důvod k obavám, protože Empire Maker víc než jasně dokázal, že jeho potomci mají více než dost potenciálu prodloužit hřebčí linii - přinejmenším talentem, pokud už ne počtem. Smrt Pioneerof the Nile zasáhla dostihový svět začátkem roku 2019, ale větev dál má jeho syny American Pharoah a Classic Empire, stejně jako Bodemeistera s Always Dreaming. Bude zajímavé sledovat, kam se rovnováha přikloní v následujících letech.

Pro výmluvné porovnání se podívejme na Smart Strike, který je jen o pět let mladší než Unbridled, ale jeho hodnoty vykazují silný otcovský vliv. Jeho nejlepší synové Curlin a Lookin At Lucky se zdají mít stejnou hřebčí průraznost, takže se nezdá, že by větev měnila své zaměření. Posledních pár slov věnujme Woodmanovi a Conquistador Cielo, kteří nikdy nebyli silnými hřebčími vlivy, a z horních linií rodokmenů patrně vymizí.

Po Mr. Prospectorovi bychom se měli zaměřit na Northern Dancera. Narozdíl od přímé hřebčí linie je posouzení mateřského vlivu tak velké linie velmi obtížné. Ta má příliš mnoho hřebců s příliš mnoha potomky, včetně adekvátního počtu dcer; samozřejmě ovšem také spoustu mladých plemeníků zvyžujících skóre na otcovské polovině rodokmenů. Může se to zdát jako malá zpátečka, ale kdo z nás odokáže říci, jak "špatný" je poměr 62:106 ve chvíli, kdy většina linií má šest vítězů místo šedesáti? Pozice úspěšného mateřského otce někdy přichází s pozicí skvělého otce, a pro potomky Northern Dancera, který byl excelentním mateřským otcem sám o sobě, je to ten nejméně překvapivý fakt ze všech možných.

Acclamation
GB, 1999
Royal Applause
GB, 1993
Waajib IRE, 1983
Flying Melody IRE, 1979
Princess Athena
IRE, 1985
Ahonoora GB, 1975
Shopping Wise IRE, 1965
Midnight Angel
GB, 1994
Machiavellian
USA, 1987
Mr. Prospector USA, 1970
Coup de Folie USA, 1982
Night At Sea
GB, 1987
Night Shift USA, 1980
Into Harbour GB, 1973

Co se týče ostatních synů Northern Dancera, objevení Be My Guest a Unfuwaina v mateřské tabulce není nijak překvapivé, stejně jako rozdíly v pozicích Lypharda a Nijinského. Vice Regentova větev bude muset patrně počkat na poslední potomky Awesome Again, zda dokážou vyrovnat výsledky pro přímou hřebčí linii. Synové Storm Birda už svou šanci ztratili, ale několik slov si zaslouží Night Shift. Dokonce i jeho nízké cifry vypadají lépe, než jaké doopravdy jsou, když jejich původci jsou veterán Gailo Chop a synové uhynulého Azamoura. Try My Bestova větev nikdy nebyla příliš početná, ale od přelomu tisíciletí se s Australanem O'Reillym a evropským duem Acclamation a Dark Angel rozrůstá, a čísla tento trend poslušně nsledují.

Větví, která zde vypadá velmi zle, je Nureyev. Stejně jako v případě Blandforda stojí na rozhraní, na kterém někdejší přední plemeníci kalibru Theatrical, Spinning World a Peintre Celebre mizí do dolní poloviny rodokmenu. Jak se zdá, roli korunního prince nakonec zdědí Pivotal, ale ten nemůže stabilizovat celou situaci sám, tím spíše z pozice výjimečného mateřského otce. Co je v tuto chvíli zásadnější, jeho nejlepší synové Siyouni a Farrh mají teprve 11 a 10 let, nemluvě o Lightning Spear, který odešel do chovu letos. Siyouni už je dnes mladým šampionem plemeníků, ovšem na vyrovnání vlivu Theatricala, který se narodil před 40 lety, a Spinning World, narozeným před pětadvaceti, prozatím sám opravdu nestačí.

Na závěr se podívejme na dvě ze tří nejsilnějších větví, Sadler's Wells a Storm Cat, u kterých bych opět ráda přidala trochu odlišnou perspektivu. Ačkoliv v rámci linie nesdílejí stejnou pozici, první je synem a druhý vnukem Northern Dancera, oba hřebce od sebe dělily pouhé dva roky, a kromě stejné generace sdílejí i některé další podobnosti.

První je do očí bijící: poměrně raritní pedigree. Ačkoliv hovoříme o chovatelských strategiích 80. let, poslední hříbata po těchto plemenících běhala ve druhé dekádě jednadvacátého století, a zdá se, že řada lidí zapomíná, jakou krev tyto pilíře "post-northerndancerovského" plnokrevníka nesly. Sadler's Wells byl 4x5 prochován na Hyperiona, ale už nikoho dalšího. Jeho otec nesl linie Nearco x Native Dancer x Blandford, a matka Turn-To x Hyperion x Nasrullah x Orby. Pokud si odmyslíme nadužívané jméno majitele tohoto původu, jde o linie, kterých by si cenil každý tradiční chovatel. Co se týče Storm Cata, pochází ze stejné Nearkovy linie, a je na tohoto velikána 4x5 prochován. Storm Birdova matka nesla tři krosy Teddyho, což je z dnešního pohledu velmi neobvyklá chovatelská strategie. Storm Catova matka přináší kombinaci Nasrullah x Commando x Rock Sand x Phalaris, která je podobně cenná, jako liniová kombinace u Sadler's Wellse. Je trochu škoda, že jsme si navykli používat puz tato dvě legendární jména, a zapomínáme na to, jak fantastickou krev vnášejí do původů svých potomků.

Malou kuriozitou je, že oba hřebci se dožili třiceti let, což je ovšem mimo téma našeho článku. A co se týče samotných statistik, tam je naopak výrazná diference. Storm Cat i jeho syn Giant's Causeway, který je zatím příliš mladý na zhodnocení svého vlivu, dominují otcovské části rodokmenů, zatímco Sadler's Wells tuto pozici ztrácí. Není to tak překvapivé v kontextu faktu, že potomstvo Sadler's Wellse vždy vykazovalo afinitu k dlouhým distancím, eventuálně až překážkovému sportu, a to od samého počátku Sadler's Wellsovy chovné kariéry. Tento trend pak následovala řada jeho synů. Sadler's Wells má samozřejmě ještě Galilea, nicméně první známkou, že je "něco špatně," jsou hodnoty "čisté" větve Sadler's Wells, které se téměř vyrovnají synovi El Pradovi - hřebci na míle vzdálenému v popularitě, příležitosti i v chovných výsledcích.

Druhá znepokojivá známka se mi zdá ještě závažnější. Nejenže Sadler's Wells se nemůže rovnat Storm Catovi jako zakladatel větve; dokonce ztrácí pozici i jako producent matek. Pro výmluvnější příklad si vezměme Nureyeva, jehož mateřské výsledky v rámci analýzy se příliš neliší od těch Sadler's Wellsových. Ovšem Nureyev měl v chovu sotva čtyři či pět nijak špičkových synů, a nezbývá než se divit, kam zmizel ohromující otcovský talent vyprodukovaný Sadler's Wellsem? Kde je jakékoliv pozoruhodné potomstvo zástupů dcer po In the Wings, Barathea, Beat Hollow, High Chaparral, nebo dokonce Montjeu? Odpověď je jednoduchá: nikde. Ráda bych byla nejhorším světovým věštcem, ale je možné, že sledujeme jeden z nejdramatičtějších dynastických pádů v celých dějinách plnokrevníka.

Naštěstí pro nás, ne všechny události plnokrevného světa jsou tak dramatické. Caro, člen mladé linie Grey Sovereign, si stále udržuje svůj standard, a Indian Charlie vypadá, že by mohl zajistit budoucnost linie v Severní Americe, i když s posunem oproti jejím původním charakteristikám. Je ovšem důvod k obavám o větev Kalamouna, která po úhynu francouzského šampiona plemeníků Highest Honor postrádá silného zástupce. V tomto případě může být posun k mateřské roli bohužel definitivní.

Co se týče linie Hyperion, musím zopakovat, že nejde o přesné údaje, protože Forli i Cadeaux Genereux dosud mají zástupce v lokálních chovech. Je otázkou, zda je britský background v dnešní době výhodou, ale potomstvo druhého jmenovaného má v Británii své jméno, a tak naděje stále žije.

O pozici linií Native Dancer, Ribot, Teddy a Tom Fool už jsem se zmiňovala, a jakkoliv je jejich výskyt ojedinělý, tabulka jasně naznačuje, jakým směrem se vývoj ubírá. Zmínku si ovšem zaslouží Nasrullah, který má v tabulce přítomné některé netradiční větve. Nashuův syn Good Manners založil v Jižní Americe úspěšnou větev talentovaných mateřských otců, a jak jsem zmínila v doprovodném článku, větev Super Concorde je rozhodně něčím víc než mateřským vlivem s šampionem plemeníků sezóny 2017 v Německu. Přesně definovat Nasrullahovu dnešní pozici je obtížné, a já doporučuji k nahlédnutí zmíněný článek, který lépe popisuje současné rozdělení linie po světě.

Poslední slova této sekce i druhého článku analýzy věnujme Turn-To. Kromě Habitata, jehož větev nikdy skutečně nezašla dál, než k synům, je pět z šesti větví linie zjevně silnými otcovskými vlivy - a to navzdory prověřeným excelentním výsledům v pozicích mateřských otců. Výsledky linie Turn-To v analýze jsou obdivuhodné.

Tímto konstatováním můžeme uzavřít druhý díl, věnovaný hřebčím liniím z globálního pohledu a ve třetím díle analýzy pokročíme k porovnání jejich lokálních specifik.