Chovatelský zápisník

Lokální analýza hřebčích linií

Výskyt hřebčích linií a jejich větví z hlediska geografického rozdělení

Autor: Jana Němečková, publikováno: říjen 2019

V předchozích částech analýzy jsme hodnotili celosvětové údaje. Předpokládám ale, že pro naše čtenáře je jasným a samozřejmým faktem, že krevní linie i chovatelské strategie se v jednotlivých částech světa liší.

Jednu věc musíme, možná pro méně zkušené čtenáře, zdůraznit: žádná země na světě nemá ryze lokální chov. Je to dokonce naprosto nemožné u zemí, které jsou centrem chovatelského světa, zejména Západní Evropa a Spojené státy. Přitom z historie víme, že dokonce i tyto jinak chovatelsky soběstačné země si často vedly lépe právě s infuzí "cizí" krve: "typická americká" krev typu Bull Doga či Bold Rulera pochází z Evropy, a evropský král Sadler's Wells byl ve dvou generacích čistým, ve třech většinovým Američanem.

S menšími zeměmi, vzdálenými od srdce dostihového světa, je situace komplikovanější. Z historických záznamů se zdá být zřejmé, že lokální hřebčí linie trpí něčím, co můžeme nazvat "časovým limitem udržitelnosti." Bez ohledu na příčiny většina lokálních hřebčích linií nepřežije cca 5-6 generací, pokud vůbec alespoň tolik. Zajímavé je, že rodiny tímto jevem netrpí, a neměli bychom žádný problém u elitních vítězů najít rodiny existující v zemích typu Austrálie, Japonska či Argentiny po deset či jedenáct generací. Ačkoliv už zacházíme trochu daleko v úvahách, je zřejmé, že chovatelské mechanismy v těchto dvou typech zemí se poněkud liší.

Obvyklým dilematem lokálních chovatelů (či spíše diskutérů) je "importovat či neimportovat" (plemeníky) a kolik. Jelikož sami se můžeme považovat za jednu z oněch "malých zemí," debat na toto téma proběhl nespočet, a nejeden účastník si možná povšiml, že se v ní najdou nejen názory z obou pólů názorového spektra, ale i ze všech ostatních částí. Není mým záměrem tu jakkoliv rozhodovat, kde leží "správný přístup" v rámci importní debaty, ale myslím, že právě analýza lokálních linií je dobrým zdrojem inspirace pro úvahy do ní.

Pokud se přesuneme k technickým aspektům článku, pak základním konceptem bude přímé porovnání jednotlivých regionů, nikoliv popis každého zvlášt. Těchto regionů bude šest, a byly zvoleny na základě jejich důležité a specifické role v celosvětovém chovatelství. Do těchto regionů bylo rozděleno 15 zemí, přičemž vynechány byly Spojené arabské emiráty a Hong Kong, které mají s přínosem k chovatelství skutečně pramálo společného.

Zvolené regiony mají společný ještě jeden aspekt - relativní geografickou izolaci, a pokud stojíte kdekoliv mimo hlavní dostihové země, můžete si povšimnout, že to platí dokonce i pro Spojené státy či západní Evropu samotné.

Naše sledované regiony budou tyto:

EvropaSev. AmerikaAustrálieAsieJižní AmerikaOstatní
 • Velká Británie
 • Irsko
 • Francie
 • Německo
 • USA
 • Kanada
 • Austrálie
 • Nový Zéland
 • Japonsko
 • Argentina
 • Brazílie
 • Chile
 • Peru
 • Uruguay
 • Jižní Afrika

Jednotlivé regiony nejsou vyrovnané, velikostí, rozsahem dostihového kalendáře ani významem. Ovšem samozřejmě ani krevními liniemi, jak se v následujících odstavcích pokusíme ukázat.

Porovnání hřebčích linií

Oproti globální analýze začněme s celými otcovskými liniemi jako největší jednotkou. První tabulka zobrazuje jejich procentuální zastoupení v jednotlivých regionech.

Tabulka 10: Procentuální podíly jednotlivých otcovských linií v regionech.
Západní EvropaSeverní AmerikaJižní AmerikaAustrálieJaponskoJižní Afrika
Northern Dancer75.9Northern Dancer37.4Northern Dancer45.5Northern Dancer67.1Turn-To57.4Northern Dancer43.4
Mr. Prospector15.8Mr. Prospector33.7Mr. Prospector24.6Turn-To20.0Mr. Prospector27.7Turn-To28.3
Turn-To3.0Seattle Slew13.2Nasrullah5.4Mr. Prospector7.1Northern Dancer12.8Mr. Prospector20.8
Grey Sovereign1.5Turn-To6.8Turn-To5.4Blandford1.3Grey Sovereign2.1Seattle Slew3.8
Native Dancer1.5Grey Sovereign3.2Seattle Slew4.8Tom Fool1.3Djebel1.9
Blandford0.8Man o'War3.2Grey Sovereign4.2Djebel0.6Nasrullah1.9
Man o'War0.8Native Dancer1.1Blandford2.4Man o'War0.6
Nasrullah0.8Plaudit0.5Man o'War2.4Nasrullah0.6
Ribot0.5Native Dancer1.8Nearco0.6
Teddy0.5Nearco1.2St. Simon0.6
Teddy1.2
Commando0.6
St. Simon0.6

Northern Dancer jako vůbec nejčastější linie a Turn-To kralující v Japonsku jsou dva nejméně překvapivé výsledky celé analýzy. Hodnoty, které mě doslovně donutily podívat se dvakrát, jsou výsledky Northern Dancera v Evropě a Severní Americe. Málo lidí, které znám, by tipovalo, že Evropa je nejvíce nezdravým regionem v celé analýze, a 76% dominanci už absolutně nemůžeme nazvat jakkoliv jinak. Oproti tomu, notoricky "nemocná" Severní Amerika má téměř vyrovnané pozice Northern Dancera a Mr. Prospectora, což je vůbec nejlepší výsledek mezi regiony, kde prvně jmenovaný dominuje.

Severní Amerika má také štěstí, že má Seattle Slewa, který má druhé největší zastoupení jako třetí nejčastější linie ze všech regionů. Mr. Prospector má vyšší čísla v Jižní Africe, ale osobně preferuji vyrovnanější žebříček Severní Ameriky, společně s vyšším počtem zastoupených linií. Co se týče čtvrtých nejčastějších linií, Turn-To v Americe drží suverénně nejvyšší hodnoty, srovnatelné jen s jeho vlastními čísly z Ameriky jižní.

Tabulka také ukazuje, které regiony uchovávají pozůstatky historických linií. Nenechme se ovšem mýlit australským výskytem Blandforda - v tomto případě jde o potomky německého plemeníka Monsuna, který je rovněž zodpovědný za evropská čísla. Jinak má Severní Amerika Plaudita, Teddyho a Ribota; Jižní Amerika Commando, Blandforda a St. Simona; a konečně, Austrálie a Jižní Afrika jsou zcela nepravděpodobně, ale přesto dvěma ze tří zbývajících domovů linie Djebel.

Poslední informací, kterou můžeme z tabulky získat, je rozsah dostupných krevních linií. Tady je ale na místě je srovnat s "velikostí" těchto regionů, lépe řečeno s počtem elitních dostihů, které tyto regiony konají:

EvropaSev. Am.J. Am.Aust.Jap.J. Af.Celkem
Dostihů18526421421660641003
Vítězů1331901691574753749
% vítězů17.825.422.621.06.37.1

Poslední řádek tabulky zobrazuje podíl vítězů daného regionu na celkové populaci elitních vítězů. Celkový počet dostihů i vítězů je nižší než v analýze, protože jak bylo zmíněno, byly vynechány dvě země. Tato tabulka je v každém případě pouze informativní, sloužící jako indikátor velikosti zmíněných regionů.

Pokud vynecháme Japonsko a Jižní Afriku jako maličké regiony jedné země, pak zjistíme, že Evropa pořádá nejmenší podíl elitních dostihů. Austrálie s Novým Zélandem se zhruba vyrovnají pěti jihoamerickým zemím, a Spojené státy s Kanadou pořádají největší díl elitních zkoušek.

Toto malé cvičení, které nám bude užitečné ještě několikrát v dalších částech článku, tu má jeden zásadní účel: ukázat situaci Jižní Ameriky, která zdaleka není největším regionem, ale přesto disponuje nejširší škálou otcovských linií v první generaci rodokmenů. Jelikož jihoameričtí koně už bezpočtukrát prokázali, že dostihovou třídou nejsou příliš daleko za koňmi Spojených států, můžeme říci, že Jižní Amerika je dnes patrně nejlepším dostupným zdrojem genetické variability plnokrevníka.

Poslední řádky této části bych chtěla věnovat Japonsku. Japonská agresivní chovatelská politika je dobře známá, stejně jako selektivita vyhledávané krve. S pohledem na výsledky v tabulce se však nemohu zbavit dojmu, že zcela neodrážejí skutečnou podstatu japonského chovu, který často dokázal využít obskurní jména i notorická selhání. Zadní sekce japonských rodokmenů jsou stále plné jmen jako Maruzensky (Nijinsky), Northern Taste (Northern Dancer) či potomků Lypharda a Ribota. Proto se nenechme úplně zmýlit nízkým počtem linií v tabulce, ačkoliv ty zcela jistě odrážejí současné trendy.

Porovnání větví hřebčích linií

Zůstaňme zatím v nastaveném tematickém rámci hřebčích linií, pouze se posuneme na detailnější úroveň, k větvím hřebčích linií. Často se tváříme, jako by hřebčí linie byla uniformní jednotkou, což není pravda ani zdaleka. A dokonce i pokud lidé jsou ochotní přijmout, s ohledem na vlastní zkušenost, že potomci jednoho plemeníka můžou být zcela rozdílní, záhadně si tuto zkušenost nedokážeme přenést na měřítko celé linie - přinejmenším poměrně často.

V každém případě, americký "Mr. Prospector" rozhodně není stejným zvířetem, jako "Mr. Prospector" v Japonsku, a já se chci na dalších řádcích podívat na to, jak se liší a proč. Tentokrát jsem zvolila celkové počty vítězů namísto procentuálního zastuoupení, protože řada plemeníků v analýze k žádné definovatelné větvi nepatří, a součty procent by tedy stejně neodpovídaly. Kromě toho, pokud se bavíme o větvích na hranici přežití, doslovně záleží na každém vítězi.

První tabulka této sekce je sestavena čistě jako žebříček úspěšnosti. Porovnávací tabulka jednotlivých větví bude následovat.

Tabulka 11: Počty vítězů konkrétních větví v regionech
západní EvropaSeverní AmerikaJižní AmerikaAustrálieJaponskoJižní Afrika
Galileo30A.P. Indy25Storm Cat36Danehill51Sunday Silence25Roberto10
Danehill20Storm Cat15Danehill15Sir Ivor18Kingmambo8Sadler's Wells8
Green Desert18Smart Strike14Forty Niner9Green Desert10Forty Niner5Gone West7
Seeking the Gold11El Prado12A.P. Indy8Danzig7Danehill2Nijinsky4
Storm Cat7Gone West12Blushing Groom8Galileo7Roberto2Danehill3
Nureyev6Fappiano11Fappiano8Sadler's Wells7Vice Regent2Southern Halo3
Giant's Causeway5Giant's Causeway9Galileo8Fairy King6Galileo1Storm Cat3
Danzig5Danehill8Caro7Roberto6Kalamoun1A.P. Indy2
Sadler's Wells5Unbridled8Sunday Silence6Giant's Causeway5Lyphard1Forty Niner2
Gone West3Danzig7Danzig4Machiavellian5Green Desert2
Try My Best3Forty Niner6Fusaichi Pegasus4Southern Halo5Sir Ivor2
El Prado2In Reality6In Reality4Try My Best5Blushing Groom1
Gulch2Roberto6Kingmambo4Night Shift3Danzig1
Kalamoun2Vice Regent6Lacydon4Seeking the Gold3Giant's Causeway1
Sunday Silence2Galileo5Smart Strike4Bahram2Klairon1
Bahram1Southern Halo5Unbridled4Gone West2Machiavellian1
Kingmambo1Gulch4Vice Regent4Silly Season2
Known Fact1Indian Charlie4El Prado3Hussonet1
Machiavellian1Try My Best4Raise a Native3Infatuation1
Mill Reef1Carson City3Damascus2Klairon1
Miswaki1Dixieland Band3Machiavellian2Known Fact1
Roberto1Machiavellian2Nearctic2Mill Reef1
Sea-Bird1Caro1Saint Ballado2Nureyev1
Sharpen Up1Damascus1Broad Brush1Princequillo1
Smart Strike1His Majesty1Giant's Causeway1Smart Strike1
Stop the Music1Kalamoun1Mill Reef1Stop the Music1
Kingmambo1Nijinsky1Storm Cat1
Sadler's Wells1Nureyev1Sunday Silence1
Sea-Bird1Prince Bio1
Seeking the Gold1Sadler's Wells1
Sharpen Up1Southern Halo1
Sir Ivor1The Minstrel1
Sunday Silence1

Nemohu odolat drobnému vypíchnutí: není ironií, že severoamerický žebříček vede větev založená hřebcem prostým krve Northern Dancera? Ačkoliv musím přiznat, že ani já sama jsem tento výsledek neočekávala, tím méně poté, co Tapit i Malibu Moon zůstali naspodu žebříčku nejúspěšnějších globálních plemeníků.

Je to jedna z drobných připomínek, že databáze elitních vítězů je tak široká, že při nahlížení z různých úhlů můžeme získat velmi rozdílné či dokonce protichůdné výsledky. V konkrétních pojmech to znamená, že vedoucí větev určitého regionu nemusí vůbec patřit do vedoucí hřebčí linie, a nejsilnější plemeník daného regionu nemusí patřit ani do jedné z nich. Jsou to snadné počty: při cca 7 grupa vítězích nejlepších plemeníků a 200 pořádaných grupa dostizích taková "extrémní" situace může nastat v podstatě relativně snadno, a jak uvidíme dále, Severní Americe se opravdu letos podařila.

Zpět k naší tabulce. Vedoucí pozice drží šest různých větví tří různých linií, což je patrně lepší výsledek, než jsme mohli očekávat. Vedoucí pozice Storm Cata v Jižní Americe nepatří zrovna k obecně vnímaným faktům, a my se brzy podíváme, kdo tito "Storm Catové" jsou, stejně jako členové dalších větví. Ovšem nejprve se zastavme u několika obecných faktů, které můžeme odvodit z této i následující tabulky, která ukazuje stejné hodnoty, pouze seřazené podle hřebčích linií. Považuji obě tabulky za natolik srozumitelné a zajímavé, že bych opět ráda pobídla k jejich detailnímu zkoumání jakýmkoliv směrem, dál za rámec úvah, kterým se budeme společně věnovat.

Tabulka 11: Výskyt větví hřebčích linií v jednotlivých regionech (v počtu vítězů)
LineSublineEUNASAAUSJPNSAF
BlanfordBahram12
Lacydon4
CommandoBroad Brush1
DjebelKlairon11
Grey SovereignCaro17
Indian Charlie4
Kalamoun211
Man o'WarKnown Fact11
In Reality64
Mr. ProspectorCarson City3
Fappiano118
Forty Niner6952
Fusaichi Pegasus4
Gone West31227
Gulch24
Hussonet1
Kingmambo1148
Machiavellian12251
Miswaki1
Seeking the Gold1113
Smart Strike11441
Unbridled84
NasrullahBlushing Groom81
Mill Reef111
Native DancerSea-Bird11
Sharpen Up11
Raise a Native3
NearcoInfatuation1
Nearctic2
Northern DancerDanehill208155123
Danzig57471
Dixieland Band3
El Prado2123
Fairy King6
Galileo305871
Giant's Causeway59151
Green Desert18102
Lyphard1
Night Shift3
Nijinsky14
Nureyev611
Sadler's Wells51178
Storm Cat7153713
The Minstrel1
Try My Best345
Vice Regent642
RibotHist Majesty1
Seattle SlewA.P. Indy2582
St. SimonPrince Bio1
Princequillo1
TeddyDamascus12
Tom FoolSilly Season2
Turn-ToRoberto166210
Saint Ballado2
Sir Ivor1182
Southern Halo5153
Stop the Music111
Sunday Silence216125

Někteří lidé považují Northern Dancera za "globální hrozbu", a tabulka jim dává za pravdu minimálně v jednom ohledu: Danehill je jedinou větví s elitními vítězi ve všech regionech. Danzig, Galileo, Giant's Causeway, Sadler's Wells a Storm Cat jsou přítomní v pěti z šesti regionů. Mají jen slabou konkurenci, a to poměrně nečekanou: Roberta a Sunday Silence z linie Turn-To, a Machiavelliana z linie Mr. Prospector. Zejména Robertova čísla jsou působivá na naprosto opomíjenou větev, ale přiznejme si, že ani Machiavellian nebyl zrovna očekávaným králem dynastie Mr. Prospector.

Co se týče Northern Dancera, Nureyev zůstává převážně evropskou větví; Try My Best a Fairy King se dělí o moc v Austrálii, a Vice Regent zůstává severoamerickou větví. Pokud pojmeme ve stejném stylu Mr. Prospectora, pak Fappiano a Unbridled jsou americké linie, stejně jako Smart Strike s malou výjimkou mladého francouzského plemeníka Zanzibari. Carson City zůstává omezen na Spojené státy, a Fusaichi Pegasus na Jižní Ameriku. Seeking the Gold si užívá globální renesanci díky Dubawimu, a Gone West, Forty Niner a Kingmambo se zdají být nadějnými globálními vlivy.

Co se týče malých linií, tam můžeme udělat něco mnohem prospěšnějšího, než se pokoušet je jakkoliv hodnotit. Pojdme se podívat do dalšího dílu analýzy, kdo je tvoří a jakým způsobem.