Chovatelský zápisník

Otcové a mateřští otcové v regionech

- žebříčky regionálních plemeníků a komentář k liniím mateřských otců

Autor: Jana Němečková, publikováno: říjen 2019

Nejúspěšnější plemeníci v regionech

Zatím jsme mluvili o celosvětové úspěšnosti plemeníků. Ale součet globálních úspěchů v žádném případě neznamená lokální dominanci, a to dokonce ani v jednom specifickém regionu.

Přehledy regionálních předních plemeníků nám umožní porovnat několik dalších aspektů, jako geografickou distribuci předních hřebců, jejich počet, a také kvality v jejich domácích lokalitách.

Tabulka 13: Plemeníci s nejvíce elitními vítězi v jednotlivých regionech.
VítezůZápadní EvropaSeverní AmerikaJižní AmerikaAustrálieJaponskoJižní Afrika
12Galileo
11Deep Impact
10DubawiI Am InvincibleCaptain Al
8Fastnet Rock
7Candy RideSnitzel
6Quality Road
5New ApproachCurlinAgnes GoldSavabeel
Sea the StarsInto MischiefEqual StripesSebring
Kitten's JoyShanghai Bobby
More Than Ready
Tapit
4Invincible SpiritEnglish ChannelFirst AmericanLonhroLord KanaloaDynasty
KodiacLookin At LuckyLookin At LuckyLope de VegaStay Gold
Malibu MoonNot For SalePierro
Medaglia d'OroPut It Back
Roman Ruler
Seattle Fitz
3Fastnet RockArcharcharchAdrianoDomesdayHeart's CryGimmethegreenlight
FrankelBlameDrosselmeyerHigh ChaparralKing KamehamehaSilvano
NathanielSpeightstownE DubaiMastercraftsmanWestern Winter
PivotalTwirling CandyForestryNot a Single Doubt
ShamardalUncle MoFortifySmart Missile
War FrontHarlan's HolidayStratum
Hurricane CatTeofilo
ManipulatorZabeel
MastercraftsmanZoustar
Rock of Gibraltar

Většina jmen už by měla být známá, buď z osobních zkušeností čtenářů, nebo z předchozích částí analýzy.

První věcí, kterou lze zaznamenat i jen z rychlého pohledu na tabulku, je relativní kompaktnost plemeníků v obou částech Ameriky, třebaže společně obsazují nižší pozice žebříčku; a diverzifikovanější, ale také podstatně kratší seznam evropských plemeníků. Australský žebříček je velmi podobný evropskému, a podoba jen vzroste, pokud z něj vyškrtáme otce australských dostihových importů.

Japonsko i Jižní Afrika jsou malé regiony a omezený počet plemeníků na nízkých pozicích žebříčku není tolik s podivem, jako schopnost obou regionů vyprodukovat plemeníky, kteří se dominancí dokážou přiblížit k velikánům typu Galilea a Dubawiho.

Smart Strike
CAN, 1992
Mr. Prospector
USA, 1970
Raise a Native USA, 1961
Gold Digger USA, 1962
Classy 'N Smart
CAN, 1981
Smarten USA, 1976
No Class CAN, 1974
Private Feeling
USA, 1999
Belong to Me
USA, 1989
Danzig USA, 1977
Belonging USA, 1979
Regal Feeling
USA, 1986
Clever Trick USA, 1976
Sharp Belle USA, 1975

Při procházení tabulky je překvapivý ještě jeden fakt, a to velmi nepříjemný zejména pro čtenáře trvající na tom, že plnokrevník je ohrožen klesající genetickou variabilitou: tabulka uvádí 72 plemeníků, z nichž pouze tři jsou přítomní ve více než jednom regionu. Jsou jimi Fastnet Rock, syn Danehilla z klisny po Royal Academy (Nijinsky), Lookin At Lucky - syn Smart Strike (Mr. Prospector) z klisny po Belong to Me (Danzig), a konečně Mastercraftsman po Danehill Dancer z klisny po Black Tie Affair (Miswaki). Přičemž připusťme, že Belong to Me a Black Tie Affair jsou dvě jména velmi vzdálená od celosvětového ohrožení kumulací krve, a Royal Academy, jakkoliv byl úspěšným plemeníkem, také není jejím typickým obrazem.

Celkově jde o velmi pozitivní výsledek: znamená to, že diverzita uvnitř nejen linií, ale i jejich větví je stále zachována. Což je další věcí, kterou snad téměř záměrně přehlížíme: krevní variabilita začíná u rozdílných synů jednoho plemeníka, ne v páté generaci. A jak můžeme vidět, možná už nemáme tolik linií, ze kterých vybírat, ale stále mnoho způsobů, jak je používat.

A mimochodem... ano, četli jste správně. Dokonce ani Galileo to na několikanásobný výskyt nedotáhl.

Jednoduchá transformace předchozích jmen na korespondující větve hřebčích linií nám poskytne ještě více fascinující obrázek, nebo spíše další, opět odlišnou perspektivu globálního chovu plnokrevníka. Osobně si nedokážu představit jinou formu dat, která by tak výmluvně dokládala regionální krevní diverzitu:

Tabulka 14: Větve krevních linií, z nichž pocházejí hřebci uvedení v tabulce 13.
Západní EvropaSeverní AmerikaJižní AmerikaAustrálieJaponskoJižní Afrika
GalileoFappianoSunday SilenceGreen DesertSunday SilenceRoberto
Seeking the GoldGone WestBlushing GroomDanehillKingmamboSadler's Wells
GalileoSmart StrikeStorm CatDanehillSunday SilenceSouthern Halo
Green DesertStorm CatFappianoSir IvorSunday SilenceNijinsky
Green DesertEl PradoSmart StrikeSouthern HaloKingmamboGone West
DanehillSouthern HaloCaroSir Ivor
DanehillA.P. IndyIn RealityGiant's Causeway
GalileoSmart StrikeFusaichi PegasusSir Ivor
GalileoSmart StrikeLacydonRoberto
NureyevA.P. IndyA.P. IndySadler's Wells
Giant's CausewayEl PradoForty NinerDanehill
Roberto-Danehill
RobertoStorm CatDanehill
Gone WestForty NinerDanehill
FappianoStorm CatGalileo
Indian CharlieStorm CatSir Ivor
DanzigUnbridledFairy King
Danehill
Danehill

Linie mateřských otců v konkrétních regionech

Malá modifikace nadpisu - žádné "nejlepší" - je tu zcela záměrná. Pozice mateřského otce v rodokmenu je velmi specifická, ale jakmile jde o okolnosti jejího vzniku, stává se spíše velmi nespecifickou.

Neřeknu nic nového, ale pozice otce a matky v rodokmenu nejsou stejné, ať už mluvíme o prestiží, početnosti potomstva, nebo míře možného vlivu. Co je ovšem důležitější: kvality otce jsou jasně definované, ale pocty mateřských otců jsou získané souhrou okolností, ať už je to výběr partnera, export, nebo cokoliv dalšího. Nikdy nejde o přímý vliv mateřského otce jako plemeníka, a toto bychom měli mít na paměti při hodnocení jakýchkoliv "trendů."

Opět to může znít jako osobní "zpátečka," chránící autorku před nejistými závěry analýzy. Ale podle mého osobního názoru by tyto úvahy neměly být podceňovány. S dobrým plemeníkem v regionu se můžeme spoléhat, že bude ovlivňovat populaci zhruba stejným stylem přibližně patnáct až dvacet let. S klisnou? Může se stát, že dá jedno skvělé hříbě za celý život, a nic dalšího. Možná tři, pokud jde o opravdu kvalitní matku. Představme si celou populaci takových matek, z nichž každá zazáří v jiné době - a tedy stále se měnící mapu úspěšných mateřských otců. Je definice top mateřského otce správným způsobem, jak tento jev popsat? Úplně si to nemyslím.

Nebudu zpochybňovat fenomén mateřských otců jako takových, ani existenci plemeníků či dokonce celých linií nadaných talentem k produkci úspěšných matek. Koneckonců, kdyby toto byl můj způsob uvažování, nezahrnovala bych mateřské otce do analýzy ve stejném rozsahu, který jsem věnovala otcům. Otázkou ovšem je, do jaké míry je adekvátní vztahovat tento fenomén k celým liniím nebo větvím.

Silným argumentem proti je samotná dynamika plnokrevné populace. Vždy je to síla plemeníků, která určí sílu mateřské základny jejich vlastní hřebčí linie. Jako perfektní příklad použiju Northern Dancera: bez ohledu na to, jak superúspěšným otcem plemeníků byl, jeho vnuci a pravnuci vyprodukovali adekvátní počet cenných dcer. Patrně každý doufal v úspěšného syna Northern Dancera, Nijinského či Lypharda, ale poměr pohlaví zůstává, naštěstí pro nás, stále kolem 1:1, a tak se narodil také odpovídající počet dcer s fantastickými rodokmeny. A samozřejmě, řada z nich v roli matek nezklamala. Dělá to Northern Dancera vynikajícím mateřským otcem? V rámci výsledků statistik nebo dosažených úspěchů - ano, zcela určitě. Ale odpovídá to jeho skutečným kvalitám producenta matek? Tuto otázku můžeme stěží zodpovědět, přinejmenším ne bez detailní analýzy spojení jeho partnerek. Stejná situace by platila pro Mr. Prospectora, pro Sunday Silence v Japonsku, pro Danehilla i pro řadu dalších plemeníků. Odlišit kvantitu od kvality, specializované mateřské otce od těch s příliš mnoho dcerami v chovu, je stěží tématem pro analýzu jednoho roku.

Za moment se do těchto úvah ponoříme ještě hloubějí, ale prozatím je naším úkolem přesto zanalyzovat linie mateřských otců, ačkoliv interpretace výsledků bude o něco obtížnější. Opět jsem zahrnula i výsledky přímých hřebčích linií v šedé barvě, takže můžeme přímo porovnat linie na obou pozicích v rodokmenech.

Tabulka 15: Procentuální zastoupení linií v regionech. Porovnání linií mateřských otců (černá) s liniemi otcovskými (šedá).
Západní EvropaSeverní AmerikaJižní AmerikaAustrálieJaponskoJižní Afrika
Northern Dancer 57.1Northern Dancer41.1Northern Dancer35.3Northern Dancer51.6Northern Dancer31.9Northern Dancer54.7
76.137.445.567.112.843.4
Mr. Prospector11.3Mr. Prospector30.5Mr. Prospector29.3Mr. Prospector16.1Turn-To31.9Mr. Prospector18.9
15.733.724.67.157.420.8
Nasrullah7.5Seattle Slew10.5Nasrullah6.6Turn-To15.5Mr. Prospector23.4Nasrullah11.3
0.713.25.420.027.71.9
Djebel5.3Nasrullah6.3Seattle Slew5.4Nasrullah4.5Native Dancer6.4Turn-To7.5
4.80.628.3
Grey Sovereign4.5Grey Sovereign3.2Turn-To4.8Hyperion2.6Grey Sovereign4.3Man o'War1.9
1.53.25.42.1
Blandford3.8Turn-To2.6Blandford3.6Djebel1.9Nasrullah2.1Nearco1.9
0.76.82.40.6
Native Dancer3.0Man o'War1.6Man o'War3.6Grey Sovereign1.3Ribot1.9
1.53.22.4
Hyperion2.3Teddy1.6Nearco3.0Native Dancer1.3Seattle Slew1.9
0.51.23.8
Man o'War2.3Plaudit1.1Native Dancer2.4Nearco1.3
0.70.51.80.6
Tom Fool1.5Dark Ronald0.5Djebel1.2St. Simon1.3
0.6
Dark Ronald0.8Native Dancer0.5Grey Sovereign1.2Tom Fool1.3
1.14.21.3
Turn-To0.8Ribot0.5Ribot1.2Son-In-Law0.6
3.00.5
Hyperion0.6Teddy0.6
Son-In-Law0.6
St. Simon0.6
0.6
Teddy0.6
1.2

Síla hřebčí linie určuje sílu základny klisen dané linie, ale zároveň stejná základna klisen jedné linie představuje potenciál pro hřebce jiných linií. Důvod, proč cítím potřebu tato slova napsat v černé na bílém, právě tady a teď, je hned v prvním sloupci. Nejenže 76% elitních vítězů v západní Evropě pochází z krve Northern Dancera, ale pochází z ní i 56% jeho partnerek, a to nejsou ani zdravá, ani optimistická čísla.

Jedinou další linií v Evropě, která je silnější ve svém hřebčím zastoupení, je Turn-To. Ostatní linie včetně Nasrullaha, Grey Sovereign, Blandforda nebo Native Dancera klesají, a to v nijak malých číslech. Celá věc dostane zcela nový význam, pokud úvodní dvě linie zaměníme za jména Mill Reef, Blushing Groom a Kalamoun, a spočítáme jejich propad mezi otcovskou a mateřskou pozici. Bezmála sedmiprocentní rozdíl u Nasrullaha je obrovským číslem.

Jak bylo zjevné už z několika předešlých tabulek, Austrálie následuje chovatelskou politiku Evropy. Není potřeba příliš představivosti na pochopení, odkud tyto ideje pochází, a jediným pozitivním výsledkem v regionu je mírný nárůst paternitního vlivu Turn-To. Co se týče výskytu linie Northern Dancera, Austrálii od hodnot Evropy dělí jen 10 a 5 procent, a to už je velmi zlý signál.

Výsledky Severní Ameriky jsou překvapivě stálé, a Northern Dancer dokonce mírně klesá na otcovské straně, zatímco Mr. Prospector, Seattle Slew, Turn-To a také Man o'War na ní sílí. Pokud by tato čísla byla známkou trvalejšího trendu, nejen náhodnými výsledky, byla by to výborná zpráva.

V Jižní Americe Northern Dancer nejen dominuje na otcovské straně, ale překonává na ní Severní Ameriku. Na druhou stranu jsou zde dobře zastoupeny mnohé malé linie, a co je důležitější, region je silně orientován směrem k importům. Budoucí rovnováha linií tak může být ovlivněná jakýmkoliv směrem, úbytek Northern Dancera nevyjímaje.

Zbývají nám dva nejmenší regiony, které oba zažívají masivní vzestup linie Turn-To do hřebčích pozic, a zvlášť v Japonsku je to spojeno s krutým pádem Northern Dancera. Tyto pohyby jsou už příliš strmé na to, aby se daly považovat za pozitivní, nicméně opět připomenu tabulku velikosti regionů, kterou už jsme jednou použili:

EvropaSev. Am.J. Am.Aust.Jap.J. Af.Celkem
Dostihů18526421421660641003
Vítězů1331901691574753749
% vítězů17.825.422.621.06.37.1

Dostihové scény v obou zemích jsou neporovnatelně menší než "na Západě," a třicetiprocentní rozdíl v Japonsku a Jižní Africe opravdu není totéž, jako třicetiprocentní rozdíl kdekoliv jinde: zatímco v malých zemích je to kolem 18-20 dostihů, v Americe by stejných 20 dostihů reprezentovalo 7% elitní populace, nikoliv 30. Na druhou stranu, zmíněná čísla objektivně popisují lokální situaci, a tedy i překotnost změn, které tyto linie právě vyvolávají.

Větve linií mateřských otců

Říká se, že obrázek vydá za tisíc slov. Přepdokládám, že následující tabulku dlužím čtenářům s ohledem na kompletnost analýzy, ale osobně jen těžce hledám slova na její popsání. Přední linie jsou zjevné, a co se týče větví s jednou chovnou klisnou? Když nic jiného, alespoň máme v ruce další malý důkaz, že variabilita chovatelských strategií stále ještě funguje.

Tabulka 16: Počty vítězů jednotlivých větví mateřských otců v regionech.
Západní EvropaSeverní AmerikaJižní AmerikaAustrálieJaponskoJižní Afrika
Danehill17Unbridled19Storm Cat20Danehill28Sunday Silence9Sadler's Wells5
Sadler's Wells14Storm Cat18Fappiano8Sir Ivor12Roberto6Blushing Groom4
Nureyev13A.P. Indy16Forty Niner8Danzig8Forty Niner3Lyphard4
Kingmambo7Vice Regent12A.P. Indy6Green Desert8Kingmambo3Danzig3
Klairon7Gone West10In Reality6Fairy King7Caro2Giant's Causeway3
Green Desert6Danehill9Sadler's Wells6Roberto7Danzig2Nureyev3
Bahram5Danzig8Danzig5Galileo6Fairy King2Rakeen3
Blushing Groom5Blushing Groom7Gone West5Sadler's Wells6Nijinsky2Roberto3
Galileo4Sadler's Wells7Hussonet5Blushing Groom5Storm Cat2Danehill2
Kalamoun4Giant's Causeway6Nearctic5Kingmambo4Vice Regent2Forty Niner2
Nijinsky4Caro5Blushing Groom4Storm Cat4Danehill1Gone West2
Danzig3Machiavellian5Lacydon4Machiavellian3Galileo1Seeking the Gold2
Giant's Causeway3Fappiano4Mill Reef4My Babu3Gone West1Vice Regent2
Known Fact3Forty Niner4Nijinsky4Nureyev3Lyphard1A.P. Indy1
Mill Reef3Nureyev4Nureyev4Seeking the Gold3Machiavellian1Be My Guest1
Night Shift3Smart Strike4Raise a Native4Stardust3Mill Reef1Bold Ruler1
Owen Tudor3Bold Ruler3Vice Regent4Woodman3Nureyev1Dante1
Try My Best3Conquistador Cielo3Danehill3Distant View2Raise a Native1Galileo1
Caro2Damascus3Gulch3Fusaichi Pegasus2Sadler's Wells1Habitat1
Gone West2Dixieland Band3Lyphard3Giant's Causeway2Sea-Bird1Hussonet1
Machiavellian2El Prado3Nashua3Hussonet2Seeking the Gold1Kingmambo1
Sharpen Up2In Reality3Seeking the Gold3Kalamoun2Sharpen Up1Known Fact1
Storm Cat2NIjinsky3Southern Halo3Princequillo2Unbridled1Mill Reef1
Super Concorde2Roberto3Caro2Sharpen Up2Nijinsky1
Buckpasser1Carson City2Mahmoud2Silly Season2Tom Rolfe1
Distant View1Galileo2Smart Strike2Try My Best2
Fairy King1Green Desert2Storm Bird2Vice Regent2
Gulch1Herold1Tom Rolfe2Aristophanes1
Herold1His Majesty1Woodman2Be My Guest1
Lyphard1Mill Reef1Damascus1Bold Ruler1
Raise a Native1Miswaki1Galileo1Damascus1
Saint Ballado1Raise a Native1Green Desert1Dixieland Band1
Sea-Bird1Saint Ballado1Herbager1Forty Niner1
Seeking the Gold1Seeking the Gold1Hugh Lupus1Gone West1
Silly Season1Woodman1Klairon1Gulch1
Storm Bird1Owen Tudor1Habitat1
Unfuwain1Prince Chevalier1Herbager1
Stop the Music1Infatuation1
Sunday Silence1Mill Reef1
The Minstrel1Nearctic1
Try My Best1Smart Strike1
Unbridled1Southern Halo1
Sunday Silence1
Unfuwain1

Početnější výskyt v tomto případě má jen omezené množství větví, a i tak je těžké ho jakkoliv ohodnotit. Větev Green Desert dala matky šesti elitních vítězů z celkem 133 evropských. Je to důvodem k nazvání větve silným mateřským vlivem? Je to Gone West v Jižní Americe, se třemi procenty lokálních vítězů? Ráda bych poznala člověka, který by tento počin uměl správně ohodnotit, ovšem já jím nejsem.

A další interpretační problémy na nás ještě čekají, kupříkladu relikty starých linií, které je potřeba správně ohodnotit. Bahramových 5 klisen v Evropě není v žádném případě důsledkem jeho dominance ve spodní polovině rodokmenů, pouze důsledkem mizení linie z poloviny horní. Ale jak jeho vliv odlišit od Blushing Grooma, který stále hraje majoritní roli coby otcovská linie v jiné části světa?

A mimochodem, co mateřský vliv Storm Cata a Unbridleda, jejichž narození dělí jen čtyři roky, ale základny jejich hřebčích potomků - producentů matek - ve Spojených státech jsou naprosto neporovnatelné?

Mnoho z uvedených čísel vyžaduje adekvátní kontext, který by patrně vydal na doprovodnou knihu. Něco snad osvětlí profily hřebčích linií, a my se prozatím podíváme alespoň na sumarizující tabulku, která kombinuje počty vítězů jednotlivých větví z tabulky 11, tedy ve smyslu otcovského vlivu, a počty vítězů jednotlivých větví z právě probrané tabulky 16, tedy ve smyslu vlivu přes mateřské otce:

Tabulka 17: Počty vítězů jednotlivých větví v regionech, z pozic otců (šedá) a mateřských otců (černá).
VětevZáp. EvropaSev. AmerikaJ. AmerikaAustrálieJaponskoJižní Afrika
A.P. Indy25168621
Bahram152
Blushing Groom5578414
Bold Ruler131
Caro215722
Damascus11321
Danehill20175128891532132
Danzig53787845213
Dixieland Band133
El Prado21233
Fairy King1672
Fappiano11488
Forty Niner164985322
Fusaichi Pegasus24
Galileo304765281111
Giant's Causeway535296113
Gone West322112105172
Green Desert186108212
Gulch21143
Hussonet1251
In Reality6346
Kalamoun24211
Kingmambo17414831
Klairon7111
Known Fact1311
Lacydon44
Lyphard13114
Machiavellian125325211
Mill Reef131111411
Nearctic125
Night Shift33
Nijinsky4314241
Nureyev6131341413
Owen Tudor31
Raise a Native11341
Roberto1676326103
Sadler's Wells514761716185
Saint Ballado112
Sea-Bird1111
Seeking the Gold1113311312
Sharpen Up12211
Sir Ivor181212
Smart Strike11114442
Southern Halo515133
Storm Cat72141518362023
Sunday Silence211161259
Try My Best335241
Unbridled819411
Unfuwain11
Vice Regent261244222
Woodman312

A.P. Indy je perfektní ukázkou větve s poměrně vyváženým vlivem. Podobný typ hodnot vykazuje i Danzig, také Fairy King, Forty Niner, Giant's Causeway, Gone West, In Reality, Kalamoun, Lacydon, Machiavellian, Mill Reef, překvapivě Roberto, Storm Cat, nebo Try My Best. A pravděpodobně i někteří další hřebci, podle vaší představivosti.

Blushing Groom je příkladem linie, která se momentálně chová v různých částech světa rozdílně. Důvody k tomu nechám na představivosti čtenářů; případy lokální modifikace způsobu vlivu byly popsány dávno přede mnou, a zvýšená příležitost samotná dokáže udělat rovněž hodně. A totéž dokáže i kvalitní krev: pokud se podíváme na rodokmen Equal Stripese, který je motorem Blushing Groomova úspěchu v Jižní Americe, pak tento hřebec byl po šampionu plemeníků z dcery šampiona mateřských otců a z prověřené rodiny, což je formule, která často funguje naprosto nezávisle na geografické lokalitě.

Když už mluvíme o těchto "odchylkách vlivu," Blushing Groom ji sdílí s Carem, Fusaichi Pegasem, ale také s Kingmambem, jehož role v Evropě se nápadně liší od jeho pozice v Japonsku, díky King Kamehameha.

Lomitas
GB, 1988
Niniski
USA, 1976
Nijinsky CAN, 1967
Virginia Hills USA, 1971
La Colorada
GER, 1981
Surumu GER, 1974
La Dorada IRE, 1974
Spirit of Eagles
USA, 1986
Beau's Eagle
USA, 1976
Golden Eagle FR, 1965
Beaufield USA, 1970
Big Spirit
USA, 1980
Big Spruce USA, 1969
Beautiful Spirit USA, 1973

Nureyevova čísla naznačují silný mateřský vliv, ale už jsem dříve zmínila problém s Pivotalem. Nijinsky také nebyl tak excelentním mateřským otcem a marným otcovským vlivem, jak tabulka naznačuje, a naproti tomu jeho jihoafrická čísla, založená na Silvanovi, z něj zcela určitě nedělají hřebčí supervliv v této části světa. Nijinsky znovu otevírá problém, který jsem nastínila už s Bahramem: problém větví za zenitem. Ve smyslu globálního výskytu je samozřejmě užitečné mapovat jejich zbytkový vliv, ale těžko ho můžeme vztahovat jako objektivní ke zbytku období existence větve. Připomeňme, že ta v případě Nijinského zahrnovala taková jména, jako Green Dancer, Ile de Bourbon a Caerleon.

Na zhodnocení evropské dominance Seeking the Gold v Evropě je také příliš brzo, protože první dcery Dubawiho mohly dát hříbata zhruba kolem roku 2012. Dubawi tak má sotva čtyři či pět ročníků v roli mateřského otce, a to je prozatím nic v porovnání s jeho vlastním otcovským vlivem.

Rovněž Unbridled už byl probrán dříve, jako excelentní mateřský otec, což ovšem zcela neodpovídá jeho jihoamerickým výsledkům. Ovšem narozdíl od Spojených států, které mají nespočet dcer Unbridleda samotného, narozeného 1987, i jeho syna Unbridled's Songa, narozeného 1993, tak v Jižní Americe jsou dva mladí hřebci linie, jejichž dcery nemají šanci vyrovnat jejich přímý vliv.

A závěrem si povšimněme Woodmana. Jeho hodnoty už značí pravděpodobné vyhynutí jeho větve, nicméně to stále nejde říct na jisto bez analýzy jeho potomků. Pokud tentýž proces uděláme s Unfuwainem, jehož čísla vypadají ještě více tragicky, najdeme dva aktivní vnuky v chovu, a pravnuka startujícího chovnou kariéru v roce 2019.

Patrně nejde o zhodnocení, jaké čtenáři čekali, nicméně věřím, že jsme si víc než názorně ukázali, že otázka mateřských otců, respektive jejich větví, není zdaleka tak jednoznačná, jak se může zdát.

Nejúspěšnější mateřští otcové v regionech

Konkrétní jména mateřských otců už jsou, ovšem, daleko specifičtějším pojmem, a zcela určitě hodná pozornosti, i přes určité limity této pozice, které byly probrány dříve. Jedna z věcí, které napadnou hned při prvním pohledu na následující tabulku, je úvaha, jak málo plemeníků dokáže, i v regionech se zhruba 150 elitními vítězi ročně, dát více než tři nebo čtyři matky elitních potomků. A to ani nemluvě o relativně časté možnosti úspěšných sourozenců z jedné matky.

Tabulka 18: Mateřští otcové s nejvíce G1 a G2 vítězi v sezóně 2018 podle jednotlivých regionů.
VítězůZápadní EvropaSeverní AmerikaJižní AmerikaAustrálieJaponskoJižní Afrika
10Pivotal
9Redoute's Choice
7Unbridled's Song
6BernsteinEncosta de Lago
Galileo
Zabeel
5SingspielA.P. IndyHussonetVolksraad
Empire MakerLode
Wild Event
4Danehill DancerGiant's CausewayKnow HeightsFlying Spur
GalileoSmart Strike
Street Cry
3Cadeaux GenereuxBernardiniHalo SunshineAnabaaKing KamehamehaJallad
Cape CrossDeputy MinisterRoi NormandExceed And ExcelJet Master
DanehillDistorted HumorSouthern Halo
DansiliForest Wildcat
Exceed And ExcelHorse Chestnut
InchinorMarquetry
MonsunMr. Greeley
ShamardalUnbridled

Namísto opakování informací o tak známých plemenících jako Redoute's Choice, Zabeel či King Kamehameha se pojďme zaměřit na úplně jinou věc: věkové rozmezí plemeníků. Bernardini se narodil v roce 2003 - a nezapomínejme, že tato velmi moderní doba už je 15 let zpátky. Pivotal se narodil v roce 1993, a Southern Halo v roce 1983, nedlouho před Cadeaux Genereux v roce 1985. Deputy Minister, narozený roku 1979, uhynul v roce 2004, když malý Bernardini, který sdílí stejnou pozici v tabulce, ještě naprosto nic nevěděl o dostihové dráze.

Je to další malou připomínkou toho, že ačkoliv bereme pozici mateřského otce a jejich kvality jako něco pevně daného, ve skutečnosti jde o křehká a v čase velmi proměnlivá čísla, a to nejen proto, že klisna může dát špičkového potomka 15 let po smrti vlastního otce. Z tohoto úhlu pohledu - přítomnosti historických plemeníků - jsou nízké počty klisen v tabulce předních hřebců ještě o to víc fascinující.

Storm Cat
USA, 1983
Storm Bird
CAN, 1978
Northern Dancer CAN, 1961
South Ocean CAN, 1967
Terlingua
USA, 1976
Secretariat USA, 1970
Crimson Saint USA, 1969
La Affirmed
USA, 1983
Affirmed
USA, 1975
Exclusive Native USA, 1965
Won't Tell You USA, 1962
La Mesa
USA, 1970
Round Table USA, 1954
Finance USA, 1955

Nicméně to není důvod zahodit celou tabulku, protože se stále bavíme o elitních plemenících na této pozici. První tři hřebci, kteří padnou do oka, tedy Pivotal, Unbridled's Song a Bernstein (po Storm Cat) jsou pozoruhodná jména, zejména s ohledem na to, že oba posledně jmenovaní nejsou považovaní za nijak skvělé mateřské vlivy. Naproti tomu, co se týče Pivotala, který už tu byl několikrát probírán, ten doslovně odpálil raketu: jeho nejbližší rivalové v Evropě mají sotva polovinu jeho vlastních hodnot, a pokud pomineme tato tři (!) jména, tak většina plemeníků nemá ani třetinu, tak excelentní jména jako Danehill či Cadeaux Genereux nevyjímaje.

Závěrem bych připojila několik slov k plemeníkům, kteří už se nedostali do seznamů žijících členů linií v minulém díle, ale přesto zmínka o nich asi bude zajímavější, než probírání skutečně známých jmen z tabulky:

Inchinor, narozen 1990 ve Velké Británii, po Ahonoora z klisny po Lomond. Matka je 2x4 prochována na Northern Dancer. G1 umístěný dvouletek a tříletý mílař. Otec několikanásobného G1 vítěze a plemeníka Notnowcato. Uhynul 2013.

Jallad, narozen 1988 ve Spojených státech, po Blushing Groom z klisny po Imposing (Todman). Někdejší šampion jihoafrických plemeníků.

Jet Master, narozen 1994 v Jižní Africe, po Rakeen (Northern Dancer) z klisny po Rollins (Damascus). Prochován 4x4 na Hail to Reason. Dvojnásobný jihoafrický Kůň roku a několikanásobný šampion plemeníků. Má v chovu několik synů, včetně Pomodoro, který je zastoupen potomky v analýze.

Marquetry, narozen 1987 ve Spojených státech, po Conquistador Cielo z klisny po Vice Regent. Prochován 4x5x5 na Nasrullah, 4x5 na Native Dancer, matka je produktem linebreedingu 4x4 na Nearco. Několikanásobný G1 a G2 vítěz na 1800 a 2000 metrů. Otec šampiona sprinterů Artaxe. Elitní vítězové z jeho dcer v analýze jsou po plemenících Fairbanks, Shackleford a Skipshot, což mluví samo za sebe.

Mr. Greeley, narozen 1992 ve Spojených státech, po Gone West z klisny po Reviewer. Prochován 3x4 na Bold Ruler, 4x4 na Native Dancer, 4x5x5 na Nasrullah. Někdejší otec plemeníka El Corredor a evropské šampionky Finsceal Beo. Uhynul 2010.

Volksraad, narozen 1998 ve Velké Británii, po Green Desert z klisny po Secretariat. Prochován 4x5 na Nasrullah, z liniové plemenitby 5x5 na Nearco. Malý stakes vítěz na 1400 metrů a G2 umístěný na stejné distanci za klasikem Mystikem. Nejdominantnější šampion novozélandských plemeníků v moderní historii s osmi tituly.

Pokud tabulku mateřských otců přetransformujeme ze jmen plemeníků na odpovídající větve, stejně jako jsme to udělali s otci, uvidíme, opět, poměrně tradiční distribuci krevních linií. A ačkoliv celkové hodnoty nejsou tak silné jako v analýze plemeníků, znovu vidíme absenci překrývajících se jmen, alespoň kromě západní Evropy a Austrálie, jako obvykle.

Tabulka 19: Větve předních mateřských otců v jednotlivých regionech
Západní EvropaSeverní AmerikaJižní AmerikaAustrálieJaponskoJižní Afrika
NureyevUnbridledStorm CatDanehillKingmamboBlushing Groom
Sadler's WellsA.P. IndyHussonetFairy KingRakeen
DanehillUnbridled-Galileo
GalileoGiant's CausewayNearcticSir Ivor
Owen TudorSmart StrikeMill ReefGreen Desert
Green DesertMachiavellian-Danehill
DanehillA.P. IndyRaise a NativeDanzig
DanehillVice RegentSouthern HaloDanehill
DanehillForty Niner
KlaironStorm Cat
BahramSadler's Wells
Giant's CausewayConquistador Cielo
Gone West
Unbridled

V tomto bodě jsme probrali všechno, co probrat šlo, a opustíme samotnou analýzu plemeníků a hřebčích linií. Ale čeká nás něco minimálně stejně zajímavého: analýza chovatelských strategií, a na jejím počátku četnost nicků v sezóně 2018.