Chovatelský zápisník

Northern Dancer, Mr. Prospector a Turn-To

- způsob použití majoritních linií v rodokmenech elitní populace

Autor: Jana Němečková, publikováno: únor 2020

Northern Dancer

Northern Dancera není nikdy dost - ani v reálu, ani v této analýze. Předchozí díl analýzy zkoumal některé metody kombinování krevních linií pro celou populaci, ale Northern Dancerovo jméno je skloňováno tak často, že si zaslouží analýzu kompletní.

Opět připomínám: mějte prosím na paměti, že stále hovoříme o postech pěti základních otců v rodokmenu, nikoliv o celkovém výskytu linie v rodokmenech. Zejména v případě Northern Dancera je to škoda, protože jeho linie často bývá přítomna ve vnitřních sekcích původů otců i matek, na všech možných pozicích - tento fakt ani konkrétní zastoupení ale nemá jak se v našem způsobu analýzy odrazit. Jakýkkoliv kompletnější přehled tohoto druhu by vyžadoval oddělenou analýzu z naprosto odlišných vstupních dat. To je pro tuto chvíli nereálné, ale může to být zajímavým námětem do budoucna.

My se zaměříme na data dostupná, a tedy na výskyt Northern Dancera na postech prvních pěti otců v rodokmenech. Zkombinovala jsem několik už známých chovatelských strategií a "vzorců" s jejich geografickou distribucí, abychom zjistili, zda jde v použití krve Northern Dancera vystopovat nějaké specifické trendy. Lépe řečeno, už víme, že ano, a několika z nich jsme se v předchozích článcích už dotkli. Nyní se podíváme na přesná a kompletní čísla.

Ještě jednou zopakujme, že podíly elitních vítězů jsou zhruba 18% pro Evropu, 25% pro Severní Ameriku, 23% pro Jižní Ameriku, 21% pro Austrálii, 6% pro Japonsko a 7% pro Jižní Afriku. Tento vzorec by měl být zhruba imitován, pokud by všechny země používaly stejné chovatelské trendy a strategie. Ještě jinak řečeno, Japonsko a Jižní Afrika by měly mít pouze okrajová čísla, a ostatní regiony zhruba shodná, s mírnou dominancí Severní Ameriky. Jak už víme, ve skutečnosti tomu tak zdaleka není, a do tabulky tentokrát bylo zahrnuto i regionální zastoupení daných strategií pro možnost okamžitého porovnání.

Tabulky 35-38: Vliv Northern Dancera v rodokmenech
Typ rodokmenuVítězů% v typu% v pop.RegionVítězů% z typu% v pop.% v regionu
Bez Northern Dancera89 11.6
Evropa55.60.73.8
Austrálie1112.41.47.0
Severní Amerika3033.73.915.8
Jižní Amerika3438.24.420.1
Japonsko66.70.812.8
Jižní Afrika33.40.45.7
Jedna z pěti linií18423.9
Evropa147.61.810.5
Austrálie3317.94.321.0
Severní Amerika6133.27.932.1
Jižní Amerika4725.56.127.8
Japonsko147.61.829.8
Jižní Afrika158.22.028.3
Otcovská linie6133.27.9
Linie mateřského otce5731.07.4
Linie třetího otce4826.16.2
Linie čtvrtého otce179.22.2
Linie pátého otce10.50.1

Už jsme si ukázali, že Evropa je nejméně opatrná v použití Northern Dancera. První dvě kategorie - rodokmeny bez Northern Dancera na pěti otcovských pozicích a rodokmeny s jednou takovou pozicí - to znovu potvrzují, když Evropa má zhruba stejná čísla jako nejmenší regiony, tedy Japonsko a Jižní Afrika.

Naopak oba americké kontinenty, které jsou domovem (!) celé linie, tvoří 22% globální elitní populace (!!!) použitím žádného (8.3%) nebo jen jednoho krosu (14%) Northern Dancera. To jsou pozoruhodná čísla, stejně jako procentuálně rovnoměrná distribuce rodokmenů s jednou větví Northern Dancera napříč světem - tedy kromě Evropy, která má o 20% nižší hodnoty, než zbytek světa. Což jen znovu potvrzuje, o jak nepopulární strategii v Evropě jde.

Můžeme získat i další údaje, které z předchozích analýz nebyly tak očividné. Northern Dancer dominuje otcovským liniím i liniím mateřských otců, ale zároveň 36% celosvětové populace nemá žádný nebo minimální (11.6 a 23.9%) výskyt Northern Dancera na předních pěti pozicích. Toto číslo je dokonce vyšší, než zastoupení rodokmenů se zdvojeným výskytem Northern Dancera, které tvoří zhruba 29% elitních vítězů.

Typ rodokmenuVítězů% v typu% v pop.RegionVítězů% z typu% v pop.% v regionu
Jedna ze čtyř linií31941.5
Dominantní linie (2-1-1-1)22069.028.6
Evropa5223.66.839.1
Austrálie5926.87.737.6
Severní Amerika4721.46.124.7
Jižní Amerika3114.14.018.3
Japonsko94.11.219.1
Jižní Afrika2210.02.941.5
Linebreeding7232.79.4
Evropa1419.41.810.5
Austrálie2940.33.818.5
Severní Amerika912.51.24.7
Jižní Amerika1318.11.77.7
Japonsko----
Jižní Afrika79.70.913.2
Minoritní linie (2-1-1-1)9931.012.9
Jako otcovská linie3232.34.2
Jako doplňková linie6767.78.7
k Mr. Prospector2232.82.9
Severní Amerika940.91.24.7
Jižní Amerika940.91.25.3
k Turn-To1928.42.5
Austrálie736.80.94.5
Japonsko842.11.017.0
k Nasrullah1116.41.4
Jižní Amerika436.40.52.4
k Hyperion69.00.8
k Grey Sovereign23.00.3
k Man o'War23.00.3
k Seattle Slew23.00.3
k Blandford11.50.1
k St. Simon11.50.1
k Teddy11.50.1

Rodokmeny se zdvojeným výskytem reprezentují jednoduchý inbreeding nebo linebreeding na Northern Dancera, a jsou zejména populární v Evropě a Austrálii, kde dohromady tvoří 14.5% elitních vítězů z celého světa, přičemž v lokálních populacích Evropy a Austrálie tento typ rodokmenů tvoří téměř 40% vítězů. Trochu překvapivě oba regiony překonává Jižní Afrika s 41% elitních vítězů, ovšem připomeňme také, že jde o region závislý na importovaných hřebích. Ať už jde o mladé plemeníky nebo místní etablované linie typu Rakeen, Fort Wood a Elliodor, s nimiž jsou nově importovaní hřebci používáni.

Použití dvou větví Northern Dancera je běžnou, byť ne tak častou technikou i v obou částech Ameriky, nicméně oproti Evropě a Austrálii je zde výrazně omezeno použití přímého linebreedingu, a to překvapivě zejména v Severení Americe. Američtí chovatelé tímto způsobem získali pouze 5% elitních vítězů, zatímco Evropa 10% a Austrálie překvapujících 19%. Austrálie má, v porovnání se Severní Amerikou, 75% elitních dostihů, ale trojnásobek elitních vítězů coby produktů linebreedingu na Northern Dancera.

Velmi zajímavým aspektem moderního výskytu Northern Dancera je jeho použití jako druhotné linie k jiné linii zdvojené. Je to pochopitelná strategie vzhledem k tomu, že Northern Dancer je nejčastější linií v rodokmenech, nicméně jde o velmi zřídka uvažovanou techniku. Ta přesto tvoří 13% elitní světové populace, a 2/3 tohoto počtu má dokonce na svědomí použití Northern Dancera v pozadí rodokmenu, nikoliv na pozici otcovské linie. Spektrum dominantních linií je v tomto případě velmi široké, ačkoliv jejich regionální distribuce je očekávatelná - Mr. Prospector v Americe, Turn-To v Austrálii a Japonsku, a Nasrullah v Jižní Americe.

Typ rodokmenuVítězů% v typu% v pop.RegionVítězů% z typu% v pop.% v regionu
Jedna ze tří linií16221.1
Typ 3-1-19759.912.6
Evropa4445.45.733.1
Austrálie1818.62.311.5
Severní Amerika1111.31.45.8
Jižní Amerika1212.41.67.1
Japonsko22.10.34.3
Jižní Afrika55.20.79.4
Hard three3435.14.4
Evropa1750.02.212.8
Austrálie926.51.25.7
Severní Amerika25.90.31.1
Jižní Amerika411.80.52.4
Japonsko---
Jižní Afrika25.90.33.8
Linebreeding4647.46.0
Evropa2247.82.916.5
Austrálie510.90.73.2
Severní Amerika817.41.04.2
Jižní Amerika817.41.04.7
Japonsko12.20.12.1
Jižní Afrika24.30.33.8
Jiná kombinace1212.41.6
Doplňková linie (3-1-1)55.20.7
k Turn-To2400.3
Japonsko21000.34.3
k Hyperion1200.1
k Mr. Prospector1200.1
to Nasrullah1200.1
Typ 2-2-16540.18.5
Linebreeding2335.43.0
Evropa28.70.31.5
Austrálie939.11.25.7
Severní Amerika730.40.93.7
Jižní Amerika313.00.41.8
Japonsko----
Jižní Afrika28.70.33.8
První kros4163.15.3
Druhý kros1929.22.5
Evropa1118.31.48.3
Austrálie1931.72.512.1
Severní Amerika1423.31.87.4
Jižní Amerika915.01.25.3
Japonsko35.00.46.4
Jižní Afrika46.70.57.5
Doplňková linie (2-2-1)57.70.7

Trojí použití Northern Dancera v rodokmenech je evropskou doménou s 45% těchto případů, a 6% elitní plnokrevné populace celého světa. Austrálie, která má mnoho potomků Danehilla i Fairy Kinga, přitom sama příliš nezaostává za kombinovanými čísly Severní a Jižní Ameriky. Stojí za povšimnutí, že jejich regionální zastoupení této techniky je 6 a 7%, zatímco v Evropě 33%.

Evropa a Austrálie také tvoří 75% "nejkoncentrovanější" kombiance této techniky, tedy dvojnásobného linebreedingu či našeho termínu "hard three," a Evropa s přehledem dominuje s polovinou těchto případů a neuvěřitelnými 13% lokálních elitních vítězů. Naopak Amerika inklinuje k používání linebreedingu s třetí větví skrytou v pozadí rodokmenu.

Kombinace tří různých linií, ovšem tvořená dvěma zdvojenými liniemi a třetí doplňkovou, je distribuována daleko rovnoměrněji. Chovatelé Severní Ameriky i Austrálie používají stejně často linebreeding i ostatné kombinační možnosti, zatímco zbytek světa preferuje spíše druhou možnost. Zajímavostí je, že použití Northern Dancera jako druhého, "podkladového" krosu v rodokmenech tvoří 12% elitních vítězů Austrálie.

Typ rodokmenuVítězů% v typu% v pop.RegionVítězů% z typu% v pop.% v regionu
Jedna ze dvou linií15 2.0
Typ 4-1960.01.2
Hard four333.30.4
Evropa266.70.31.5
Jižní Amerika133.30.10.6
Hard three555.60.7
Severní Amerika240.00.31.1
Jižní Amerika120.00.10.6
Austrálie240.00.31.3
Linebreeding111.10.1
Severní Amerika1100.00.10.5
Typ 3-2640.00.8
Hard Three233.30.3
Evropa125.00.10.8
Austrálie125.00.10.6
Linebreeding233.30.3
Austrálie2100.00.31.3
Doplňková linie233.30.3
Evropa150.00.10.8
Austrálie150.00.10.6

Výskyt dvou linií v rodokmenu je zajímavý, nicméně už příliš vzácný na jakékoliv podstatnější závěry. Tyto metody, bez ohledu na jejich konceptuální děsivost, jsou zkoušeny pouze náhodně a zdánlivě nezávisle na lokalitě.

Můžeme z předchozích řádků dělat nějaké konkrétnější závěry? Sama bych preferovala spíše termín "zjištění." Několik je jich očividných: Evropa je daleko více dynamická (či méně opatrná) v intenzitě používání Northern Dancera, než jakýkoliv jiný region. Austrálie věrně kopíruje evropské trendy, což je vzhledem k přítomnosti živých větví Hyperiona a Tom Foola či backgroundu Djebela obrovská škoda. Rovněž je možné bezpečně říci, že Američané preferují nižší výskyt linie, či možná umějí lépe pracovat s různými kombinačními možnostmi v celém spektru linií, a nezaměřují se na jejich kumulaci. 20% elitních vítězů Jižní Ameriky stále nemá Northern Dancera na žádné otcovské pozici v rodokmenu, a Severní Amerika prokazatelně nemá ráda linebreeding na Northern Dancera, tím méně v několikanásobné formě.

Mr. Prospector

Tato kapitola vůbec nebyla mým původním záměrem, nicméně po dokončení detailní analýzy Northern Dancera byl pokus o stejné zhodnocení Mr. Prospectora logickým (a z hlediska zvědavosti neodolatelným) krokem.

Mr. Prospector je dnes druhou nejčastější linií v rodokmenech, nicméně není druhým Northern Dancerem, mladším Northern Dancerem a dokonce ani méně úspěšným Northern Dancerem. Mr. Prospectorova linie se vyvíjela za zcela jiných okolností, a také jinými mechanismy. A konečně - zcela určitě není používána stejným způsobem, jako linie Northern Dancerova. Věřím, že mnoho fanoušků i chovatelů toto považuje za samozřejmé i bez jakýchkoliv důkazů, nicméně je vždy užitečné to mít podloženo přesnými čísly.

Tabulky 39-42: Vliv Mr. Prospectora v rodokmenech
Typ rodokmenuVítězů% v typu% v pop.RegionVítězů% z typu% v pop.% v regionu
Bez Mr. Prospectora36046.8
Evropa7821.710.158.6
Austrálie11130.814.470.7
Severní Amerika4813.36.225.3
Jižní Amerika7119.79.242.0
Japonsko195.32.540.4
Jižní Afrika339.24.362.3
Jedna z pěti linií15119.6
Evropa127.91.69.0
Austrálie2013.22.612.7
Severní Amerika5536.47.228.9
Jižní Amerika4127.25.324.3
Japonsko149.31.829.8
Jižní Afrika96.01.217.0
Otcovská linie6140.47.9
Linie mateřského otce6744.48.7
Linie třetího otce2013.22.6
Linie čtvrtého otce32.00.4
Linie pátého otce--

Mr. Prospector je domovskou linií ve Spojených státech, a první řádky toto nemohou popřít se zdaleka nejnižší "absencí" linie Mr. Prospector v rodokmenech. Není třeba dodávat, že čísla kolem 60 - 70% lokální populace bez výskytu linie Mr. Prospector jsou extrémě vysoká, ale dokonce i nejnižší hodnoty jsou ve zcela jiných sférách, než u Northern Dancera: maximum 20% a průměrně 11%. Celková "absence" Mr. Prospectora v rodokmenech celosvětové elitní populace je 47% v porovnání s 11% Northern Dancera, zatímco oba hřebce chronologicky dělí pouze 10 let. Není potřeba cokoliv dodávat.

Ještě jedním zarážejícím číslem je jednoduchý výskyt Mr. Prospectora v rodokmenech evropských elitních vítězů. Zcela určitě nelze říci, že Evropa nemá přístup ke krvi Mr. Prospectora, a troufnu si říci, že běžně není pociťován ani její nedostatek, ani nezájem o ni. Přesto byla krev Mr. Prospectora v roce 2018 přítomna pouze v 9% rodokmenů evropských elitních vítězů, a to je drasticky nízké číslo oproti Americe. Zdrcující ovšem je, že je to dokonce nižší zastoupení než v Austrálii, která MÁ reálný nedostatek krve Mr. Prospectora! A kde linie nikdy nebyla "doma" takovým způsobem, jako v Evropě s potomky Miswakiho, Woodmana, Zafonika, Machiavelliana, Dubai Millennium a mnoha dalších. Tato čísla jsou plně v souladu s evropskou politikou využití Northern Dancera, nicméně při jejich čtení už lze jen těžko sedět v klidu a s důvěrou nad záměry evropských chovatelů.

Typ rodokmenuVítězů% v typu% v pop.RegionVítězů% z typu% v pop.% v regionu
Jedna ze čtyř linií19024.7
Dominantní linie (2-1-1-1)4523.75.9
Evropa12.20.10.8
Austrálie12.20.10.6
Severní Amerika1942.22.510.0
Jižní Amerika2146.72.712.4
Japonsko24.40.34.3
Jižní Afrika12.20.11.9
Linebreeding18402.3
Evropa----
Austrálie----
Severní Amerika738.90.93.7
Jižní Amerika950.01.25.3
Japonsko15.60.12.1
Jižní Afrika15.60.11.9
Minoritní linie (2-1-1-1)14576.318.9
Jako otcovská linie4430.35.7
Jako doplňková linie10169.713.1
k Northern Dancer7978.210.3
Evropa1721.52.212.8
Austrálie1924.12.512.1
Severní Amerika2531.63.313.2
Jižní Amerika1012.71.35.9
Japonsko45.10.58.5
Jižní Afrika45.10.57.5
k Turn-To109.91.3
Evropa1100.10.8
Austrálie2200.31.3
Severní Amerika----
Jižní Amerika3300.41.8
Japonsko2200.34.3
Jižní Afrika2200.33.8
k Seattle Slew44.00.5
k Nasrullah33.00.4
k Teddy22.00.3
k Blandford11.00.1
k Hyperion11.00.1
k St. Simon11.00.1

Ještě překvapivější čísla nás však čekají v dalších částech tabulky. Mr. Prospector je běžným prvkem v rodokmenech se čtyřmi různými liniemi (2-1-1-1), v celkovém zastoupení ve čtvrtině populace. Ovšem zatímco Northern Dancer dominuje téměř 70% takových rodokmenů, Mr. Prospector je v 76% případů použit jako doplňková linie k jiné, zdvojené. V necelé třetině takových případů je použit jako otcovská linie, ovšem ve více než polovině případů jako doplňková linie k Northern Dancerovi. Tato "polovina" pak tvoří 10% elitních světových vítězů.

Pokud se podíváme na geografickou distribuci rodokmenů, kde Mr. Prospector dominuje jako zdvojená linie, výsledek je očekávatelný, ale přesto zdrcující: 89% tvoří oba americké kontinenty, přičemž počet rodokmenů, kde se Evropa či Austrálie snaží o zdvojený výskyt Mr. Prospectora, se limitně blíží nule.

Typ rodokmenuVítězů% v typu% v pop.RegionVítězů% z typu% v pop.% v regionu
Jedna ze tří linií658.5
Typ 3-1-13553.84.6
Evropa1645.72.112.0
Austrálie617.10.83.8
Severní Amerika514.30.72.6
Jižní Amerika514.30.73.0
Japonsko25.70.34.3
Jižní Afrika12.90.11.9
Hard three-
Linebreeding25.70.3
Severní Amerika1500.10.5
Jižní Amerika1500.10.6
Jiný typ-
Doplňková linie (3-1-1)3394.34.3
k Northern Dancer3297.04.2
Evropa1650.02.112.0
Austrálie618.80.83.8
Severní Amerika412.50.52.1
Jižní Amerika412.50.52.4
Japonsko13.10.12.1
Jižní Afrika13.10.11.9
k Turn-To13.00.1
Japonsko11000.12.1
Typ 2-2-13046.23.9
Linebreeding620.00.8
Severní Amerika466.70.52.1
Jižní Amerika233.30.31.2
První kros2170.02.7
Druhý kros516.70.7
Evropa519.20.73.8
Austrálie- -
Severní Amerika1246.21.66.3
Jižní Amerika726.90.94.1
Japonsko13.80.12.1
Jižní Afrika13.80.11.9
Doplňková linie (2-2-1)413.30.5

Co se týče rodokmenů se třemi různými liniemi, Northern Dancer dominoval (3-1-1) v 59% tohoto typu rodokmenů, a přičemž linebreeding tvoři 47% této dominance s 46 případy, a "hard three" technika více než třetinu s 34 případy, abychom si řekli přesná čísla. Mr. Prospector nemá žádný výskyt hard three techniky, a linebreeding byl vyzkoušen dvakrát. Kromě jediného (!) případu byl Mr. Prospector v tomto typu rodokmenů použit jen jako doplňková linie ke ztrojené linii Northern Dancera, a tato technika má obrovskou prevalenci v Evropě, s 12% lokální populace oproti 2% Severní Ameriky.

Použití Mr. Prospectora jako kodominantní linie (2-2-1) je, překvapivě, stejně časté, jako jeho použití v doplňkové roli v 3-1-1- rodokmenech. Linebreeding je realizován výhradně v Severní a Jižní Americe, a oba kontinenty tvoří 73% tohoto typu použití Mr. Prospectora.

Typ rodokmenuVítězů% v typu% v pop.RegionVítězů% z typu% v pop.% v regionu
Jedna ze dvou linií30.4
Dominantní line:-
Doplňková linie (4-1)31000.4
Severní Amerika31000.41.6
k Northern Dancer31000.4

Co se týče rodokmenů s pouze dvěma otcovskými liniemi, Mr. Prospector byl použit třikrát: vždy jako doplňková linie, vždy k Northern Dancerovi, a pouze v Severní Americe. Northern Dancer měl takových rodokmenů 15 a dominoval ve 13 z nich, včetně několika případů hard four a hard three.

Na chvilku se zastavme a pokusme se vysvětlit některé z těchto fenoménů. Rozdíl 10 let mezi těmito dvěma fundamentálními plemeníky se nezdá být dost dlouhý na to, aby vysvětlil tyto rozdíly, nicméně se stále jedná o možný interval dvou generací, a všichni víme, jak raketový start v chovu Northern Dancer měl. Mr. Prospector byl přitom opačným případem, se slabší dostihovou kariérou a startem z pozice lokálního plemeníka. Faktem zůstává, že Northern Dancer je přítomen ve 4. generaci našich analyzovaných rodokmenů ve 148 případech, zatímco Mr. Prospector pouze ve 38. V páté generaci je podobný poměr, s 45 výskyty Northern Dancera a pouze 8 Mr. Prospectora. V každém případě to znamená například to, že Mr. Prospector je silně znevýhodněn pro jakékoliv pokusy o "těžké" techniky, ačkoliv ty nejsou neproveditelné.

Proti Mr. Prospectorovi však hraje i několik dalších úvah. V první řadě je to přítomnost dalších liniích, a to zejména ve specifickém americkém prostředí. Mr. Prospector je nejpočetnějším partnerem pro Northern Dancera, a také jedním z nejkvalitnějších partnerů; to samé ovšem platí pro další americkou linii Seattle Slew, přičemž k oběma liniím vykazuje dlouhodobou silnou afinitu. Zároveň je jednou z nejlepších alternativ k Northern Dancerovi pro menší, ale zásadní vlivy typu Grey Sovereign, Man o'War, Nasrullah a dokonce i větve svého vlastního předka Native Dancera. Toto prostředí víceméně předurčuje preferovanou roli Mr. Prospectora v rodokmenech: nikoliv vlastní kumulace potenciálu, ale kombinační prvek s ostatními liniemi.

Dalším aspektem může být relativní (!) mládí linie. Ačkoliv synové Candy Ride jsou šestou generací linie a potomci Unbridleda po této metě sahají také, ostatní větve jednoduše nejsou ve stejné fázi vývoje. Miswaki, Woodman a Seeking the Gold mají v chovu vnuky; japonský šampion plemeníků King Kamehameha je sám teprve vnukem Mr. Prospectora, a totéž platí nejen o Distorted Humor, aktivním plemeníku v šestadvaceti letech, ale dokonce i o teprve šestnáctiletém Curlinovi.

Jinými slovy, linie Mr. Prospector je ve zcela odlišné fázi vývoje, než linie Northern Dancer, a jednoduše nemá potenciál být používána stejným způsobem. Nemluvíme tu o možnostech - koneckonců, dvaadvacetiletý Galileo je sám vnukem Miswakiho, a zcela určitě v evropsko-americkém prostoru existuje řada možností, jak Mr. Prospectora využívat podobně intenzivně, jako Northern Dancera. Nebudou ovšem tak bezpočetné, a to i vzhledem k tomu, že sám Mr. Prospector měl méně zásadních synů, než Northern Dancer - a z nich se teprve profilují zakladatelé jednotlivých větví, stejně jako pouhé relikty linie. Srovnání s dlouholetými stabilními větvemi typu Danehill či Storm Cat tak prozatím snese poměrně málo Mr. Prospectorových synů.

Pozici Mr. Prospectora k intenzivnějšímu využití samozřejmě nepomáhá ani prostředí Severní Ameriky, která, jak jsme si ukázali před chvilkou, netíhne ke kumulaci krve ani tam, kde může, konkrétně včetně Northern Dancera. Otázkou ovšem je, zda z tohoto střízlivějšího využití nebude Mr. Prospector, především prostřednictvím silné a perfektně etablované americké větve Fappiana, v budoucnosti spíše těžit.

Turn-To

Mr. Prospector je druhou nejúspěšnější linií ve čtyřech z šesti regionů. Turn-To je linií č.2 ve zbývajících dvou regionech, a třetímu dokonce dominuje na úkor Mr. Prospectora i Northern Dancera. Hřebci linie Turn-To z různých větví překvapují po celém světě, a v budoucnu mohou své postavení ještě posílit. Pro mě osobně už toto byl velmi dobrý důvod zpracovat podobnou analýzu, jako v případě Northern Dancera a Mr. Prospectora, i pro linii Turn-To.

Další ovšem následovat nebudou. Čtvrtou nejsilnější linií je Nasrullah, spolu s odvozenými liniemi Seattle Slew a Grey Sovereign, ale celá linie už je příliš vzácná a příliš fragmentovaná na jakoukoliv ucelenou analýzu jejího využití. A totéž se pochopitelně týká i dalších, ještě menších linií.

Nyní se tedy zaměřme na Turn-To.

Tabulky 43-46: Vliv Turn-To v rodokmenech
Typ rodokmenuVítězů% v typu% v pop.RegionVítězů% z typu% v pop.% v regionu
Bez Turn-To48362.8
Evropa11123.014.483.5
Austrálie8116.810.551.6
Severní Amerika12525.916.365.8
Jižní Amerika13026.916.976.9
Japonsko61.20.812.8
Jižní Afrika306.23.956.6
Jedna z pěti linií10313.4
Evropa21.90.31.5
Austrálie2120.42.713.4
Severní Amerika3635.04.718.9
Jižní Amerika1817.52.310.7
Japonsko1514.62.031.9
Jižní Afrika1110.71.420.8
Otcovská linie4038.85.2
Linie mateřského otce2120.42.7
Linie třetího otce2019.42.6
Linie čtvrtého otce98.71.2
Linie pátého otce1312.61.7

Jelikož linie Turn-To nebyla nikdy tolik celosvětově rozšířená, je parametr rodokmenů bez vlivu linie vcelku zbytečný. Jsou samozřejmě vzácné v Japonsku, kde linie měla superplemeníka Sunday Silence, a výsledkem je 87% rodokmenů s vlivem linie. Zcela opačným případem je trochu paradoxně Severní Amerika, kde Turn-To chybí v 66% rodokmenů, navzdory tomu, že jde o domov celé linie, která tu dala několik šampionů plemeníků. Ani Evropa není příliš nadšená z používání této krve, s moderní výjimkou raritní větve veterána Taguly či potomků Roberta. Celkově je linie často používána spíše jako kvalitní prvek v pozadí rodokmenů, bez většího zájmu o ni konkrétně. To ovšem samozřejmě neplatí pro Austrálii, která s větví Sir Ivora doslovně dokázala nemožné.

Co se týče jednoduchého výskytu Turn-To v rodokmenech, opět jde spíše o faktická čísla, než podklady vhodné k jakýmkoliv závěrům - možno říci, že každý region měl nějaký svůj silný vliv z této linie, včetně jihoamerického Southern Halo a jihoafrického Al Mufti.

Typ rodokmenuVítězů% v typu% v pop.RegionVítězů% z typu% v pop.% v regionu
Jedna ze čtyř linií13717.8
Dominantní linie (2-1-1-1)2921.23.8
Evropa26.90.31.5
Austrálie931.01.25.7
Severní Amerika- -
Jižní Amerika413.80.52.4
Japonsko1137.91.423.4
Jižní Afrika310.30.45.7
Linebreeding413.80.5
Minoritní linie 2-1-1-110878.814.0
Otcovská linie3128.74.0
Evropa412.90.53.0
Austrálie1238.71.67.6
Severní Amerika412.90.52.1
Jižní Amerika26.50.31.2
Japonsko516.10.710.6
Jižní Afrika412.90.57.5
Doplňková linie7771.310.0
k Northern Dancer5976.67.7
Evropa813.61.06.0
Austrálie1932.22.512.1
Severní Amerika1627.12.18.4
Jižní Amerika915.31.25.3
Japonsko35.10.46.4
Jižní Afrika46.80.57.5
k Mr. Prospector911.71.2
Severní Amerika555.60.72.6
Jižní Amerika222.20.31.2
Japonsko222.20.34.3
k Nasrullah79.10.9
k Hyperion11.30.1
k Seattle Slew11.30.1

V rodokmenech se čtyřmi liniemi je Turn-To používán z velké většiny jako doplňková linie, podobně jako Mr. Prospector a dokonce i v podobném poměru. Co se týče použití Turn-To jako dominantní linie, k tomu tíhnou očekávaně Japonsko a také region Austrálie, třebaže v silné australské konkurenci linie Northern Dancer tato technika tvoří jen 6% lokálních rodokmenů, oproti 23% elitních japonských rodokmenů.

Podobné hodnoty u obou linií má také jejich použití jako otcovské linie nad jinou linií zdvojenou. Opět jde o alternativní koncept v Austrálii, kde vytváří solidních 8% lokálních vítězů. Použití linie Turn-To jako doplňkové linie k Northern Dancerovi je obecně používané, a tady už Austrálie pohodlně poráží Japonsko počtem vítězů i jejich poměrem v celkové elitní populaci. Překvapivě v tomto trendu nezaostává Severní Amerika, ačkoliv ta podobná spojení realizuje samozřejmě pomocí zcela jiné krve.

Co se týče dalších kombinací, použití s linií Mr. Prospector se zdá být omezeno na regiony, kde je tato krev dobře dostupná, což efektivně vylučuje jak Evropu, tak Austrálii. Podobně je limitován i Nasrullah, kde polovina uskutečněných kombinací pochází z Jižní Ameriky.

Typ rodokmenuVítězů% v typu% v pop.RegionVítězů% z typu% v pop.% v regionu
Jedna ze tří linií445.7
Typ 3-1-12147.72.7
Evropa1047.61.37.5
Austrálie523.80.73.2
Severní Amerika29.50.31.1
Jižní Amerika- -
Japonsko314.30.46.4
Jižní Afrika14.80.11.9
Hard three14.80.1
Austrálie11000.10.6
Linebreeding29.50.3
Japonsko2100.00.34.3
Jiný typ-
Doplňková linie 3-1-11885.72.3
k Northern Dancer18100.02.3
Evropa1055.61.37.5
Austrálie422.20.52.5
Severní Amerika211.10.31.1
Jižní Amerika- -
Japonsko15.60.12.1
Jižní Afrika15.60.11.9
Typ 2-2-12352.33.0
Linebreeding14.30.1
Austrálie11000.10.6
První kros626.10.8
Druhý kros313.00.4
Evropa- -
Austrálie666.70.83.8
Severní Amerika----
Jižní Amerika----
Japonsko222.20.34.3
Jižní Afrika111.10.11.9
Doplňková linie1460.91.8

Dostupná data z další části tabulky, týkající se rodokmenů typu 3-1-1, perfektně odpovídají dosavadnímu obrázku. Nejinvazivnější technika, hard three, byla vyzkoušena jednou - v Austrálii. Linebreeding byl realizován dvakrát - v Japonsku. A co se týče Evropy, všechny rodokmeny typu 3-1-1 s výskytem Turn-To ho obsahují v doplňkové roli k trojnásobnému výskytu linie Northern Dancer. Evropa a Austrálie tvoří dohromady 78% těchto spojení, ačkoliv celková čísla už jsou velmi malá; rozdíly ve specifickém použití linie v mezi těmito regiony a Amerikou, či dokonce Japonskem, jsou však stále dobře patrné.

Turn-To je také první linií, která není používána ani jako kodominantní linie v 2-2-1 typech rodokmenů. Northern Dancer byl jednou ze dvou kodominantních linií ve 92% případů, a Mr. Prospector v 86% z nich; Turn-To má v této pozici slabých 39%, což je neuvěřitelné číslo v kontextu toho, že jde o linii o 10 let starší než Northern Dancer, a o 20 let starší než Mr. Prospector. V této souvislosti už není nikterak překvapující, že spojení, která se pokoušela o dvojnásobné, kodominantní využití Turn-To, pocházejí téměř výhradně z Austrálie a Japonska.

TypVítězů% v typu% v pop.RegionVítězů% z typu% v pop.% v regionu
Jedna ze dvou linií20.3
Dominantní linie 3-2150.00.1
Doplňková linie 2-31500.1
Austrálie21000.31.3
k Northern Dancer21000.3

Pokud se zaměříme na poslední kategorii "nejkoncentrovanějších" pedigree, pak Northern Dancer byl použit jako dominantní linie ve 13 z 15 takových rodokmenů, a v 9 případech byl jeho výskyt v rodokmenu dokonce čtyřnásobný. Mr. Prospector byl použit pouze jako doplňková linie k Northern Dancerovi ve 4-1 typu rodokmenů, a Turn-To stejným způsobem výhradně ve 3-2 typu rodokmenů, a to v Austrálii. Stěží můžeme dva zástupce tohoto typu rodokmenů nazývat trendem, ovšem lokální preferencí v souladu s ostatními údaji asi ano.

Porovnání všech tří linií

Můžeme z hodnot analýzy získat ještě nějaké další závěry? Věřte nebo ne, dokonce i po tolika tabulkách a tématech jsme se stále nedotkli několika faktů. Následující tabulka přímo porovnává všechny tři majoritní linie, a jakkoliv se to zdá nemožné, některá čísla ještě nebyla zveřejněná nebo okomentovaná.

Tabulka 47: zastoupení majoritních linií v rodokmenech. Sloupce: počet vítězů - % v typu - % v populaci - % v regionu.
Northern DancerMr. ProspectorTurn-To
Počet otců39833.716333.710230.6
Počet mateřských otců34929.617536.27121.3
Počet třetích otců24120.410020.75817.4
Počet čtvrtých otců14812.5387.95616.8
Počet pátých otců453.881.74613.8
Celkem předků v rodokmenech1181484333
Počet rodokmenů obsahujících linii68088.440953.228637.2

Zastavme se rovnou u počtu předků - členů jednotlivých linií v rodomenech. První řádky shrnují počty všech plemeníků linií, ktří se vyskytují na postech prvních pěti otců v rodokmenech. Northern Dancer má více než 1200 výskytů na 769 rodokmenů, zatímco Mr. Prospector má méně než polovinu tohoto čísla, a Turn-To jen o něco více než čtvrtinu. To naznačuje, ačkoliv netvoří přímou úměru, celkový počet rodokmenů s přítomnou linií: u Northern Dancera je to téměř 90%, u Mr. Prospectora lehce nad 50, a Turn-To už jen více než třetina.

Tato čísla jsou sice zajímavá, ale první řádky ukrývají i další a velmi zvláštní poselství. Červená čísla ve druhém sloupci jsou odvozená od celkového počtu hřebců linie v rodokmenech, a reprezentují jejich podíly pro jednotlivé generace. U Northern Dancera tedy platí, že 34% hřebců linie se nachází v první generaci rodokmenů, 30% ve druhé, a tak dále. Pokud se podíváme na hodnoty Northern Dancera i Mr. Prospectora, jejich procentuální zastoupení klesá s každou starší generací. Dalo by se říci, že je to přirozený vývoj: vliv rozvíjející se linie zkrátka roste s každou novou generací. Ale je to pravda? Podívejme se na hodnoty Turn-To.

Turn-To je zdaleka nejslabší z těchto tří linií, a hodnoty ve všech pěti generacích jsou daleko vyrovnanější, respektive od druhé do páté dělají jen velmi pozvolné kroky. Je to něco, co můžeme přičíst deset letům rozdílu mezi liniemi Turn-To a Northern Dancer? Popravdě o tom pochybuji, a nejen proto, že stejný časový rozdíl odděluje linie Northern Dancera a Mr. Prospectora, navíc s velmi rozdílným vývojem - a jejich čísla v této tabulce jsou v zásadě shodná.

Je tu ale ještě jedna, daleko více znepokojující věc: z hledidska populační dynamiky jsou dlouhodobé hodnoty Turn-To daleko nejpříznivější. Naznačují daleko větší stabilitu a udržitelnost, fakticky podpořenou mnoha dekádami existence. Je ale neuvěřitelné, že tato čísla nepatří žádné královské plnokrevné dynastii, ani pečlivě vybraným a opečovávaným klenotům plnokrevného chovu. Místo toho jsou tvořená fragmenty nechtěné linie, roztříštěné po celém světě. Pro mě je to signálem, že bychom se měli zastavit a zapřemýšlet nad našimi skálopevnými přesvědčeními o plnokrevném chovu.

Jinak byla tabulka, především její následující část, vytvořena spíše jako jednoznačný souhrn důležitých čísel. Modrá barva označuje procenta v celkové populaci, a zelená procenta v rámci jednotlivých regionů. Právě v nich plně vystupují jednotlivé lokální trendy: Northern Dancer v Evropě, Austrálii a Jižní Africe, Mr. Prospector v obou částech Ameriky, a konečně Turn-To v Japonsku a částečně Austrálii. Také vidíme distribuci jednotlivých speciálních technik, a jejich podíly na celkové elitní populaci. Opět mohu pouze doporučit samostudium tabulky nebo její uschování pro budoucí srovnání.

Tabulka 48: porovnání použití majoritních linií v rodokmenech. Sloupce: počet vítězů - % v typu - % v populaci - % v regionu.
Northern DancerMr. ProspectorTurn-To
Výskyt
Jediný29343.138.133682.243.724385.031.6
Dvojnásobný28241.536.77117.49.23913.65.1
Evropa648.348.160.84.520.31.3
Austrálie7910.350.310.10.6162.112.0
Sev. Amerika617.932.1314.016.3---
Jižní Amerika405.223.7283.616.640.52.4
Japonsko121.625.530.46.4131.727.7
Jižní Afrika263.449.120.33.840.57.5
Trojnásobný9614.112.520.50.341.40.5
Evropa212.715.8------
Austrálie455.928.7---20.31.3
Sev. Amerika111.45.810.10.5---
Jižní Amerika121.67.110.10.6---
Japonsko20.34.3---20.34.3
Jižní Afrika50.79.4------
Čtyřnásobný91.31.2----
Evropa20.31.5----
Austrálie20.31.3----
Sev. Amerika30.41.6----
Jižní Amerika20.31.2----
Japonsko--
Jižní Afrika--
Linebreeding14220.918.5266.43.472.40.9
Evropa384.928.6------
Austrálie445.728.0---10.10.6
Sev. Amerika243.112.6121.66.3---
Jižní Amerika243.114.2121.67.1---
Japonsko10.12.110.12.150.710.6
Jižní Afrika111.420.810.11.910.11.9
Hard Three446.55.7--10.30.1
Evropa202.615.0----
Austrálie121.67.6--10.10.6
Sev. Amerika40.52.1----
Jižní Amerika60.83.6----
Japonsko-------
Jižní Afrika20.33.8----
Hard Four30.40.4----
Evropa20.31.5
Jižní Amerika10.10.6

Tabulkou číslo 48 končí celá analýza krevních linií elitních plnokrevníků sezóny 2018. Její poslední součástí je krátký přehled rodokmenových rarit, které v záplavě Danehillů a Galileů rozhodně stojí za povšimnutí.