Chovatelský zápisník

Srovnání českých plemeníků

- porovnání statistických údajů plemeníků z již publikovaných profilů

Autor: Jana Němečková, publikováno: říjen 2019

Jako autorka jsem si vědomá, že je obtížné (nebo spíš nemožné) zhodnotit úspěšnost jednotlivých plemeníků jen ze statistických údajů, byť naprosto superpřesných. Při nahlédnutí do prvního profilu bude čtenář sotva tušit, jestli je průměrná výhra 44 tisíc moc nebo málo, a jestli je 16 % jedničkových vítězů úspěchem, nebo propadákem.

Ruku na srdce... přesnou představu o tom nemáme asi nikdo.

Proto vznikl tento "porovnávací" soubor, kam budeme postupně přidávat všechny nově zpracované hřebce, a v kontextu vzájemných údajů nám snad časem vyplyne, jak si naši plemeníci vedli.

Pouze dodávám: sledujte prosím časové hledisko. První čtyři plemeníci tak trochu záměrně pokrývají 20 let, a je asi jasné, že minimálně finanční ukazatele tu nebudou absolutním vodítkem. Plemeníci budou řazení chronologicky, tak, aby se jakékoliv časové "skoky" v tabulkách co nejvíce vyrovnaly, ale přesto: nemůžeme pokrýt vše. Dobu působení jednotlivých hřebců uvádíme hned v první tabulce, aby si ji čtenáři mohli kdykoliv ověřit a k ní vztáhnout vyhledané informace.

Výsledky plemenitby

První tabulka shrnuje již zmínenou dobu působení, stejně jako jeho délku. Dále uvádí celkový počet připuštěných klisen, jejich průměrný počet na jednu sezónu, a počet narozených živých potomků podle údajů Jockey Clubu. Poslední sloupec neudává klasickou fertilitu, ale jaksi snadněji použitelný poměr mezi počtem připuštěných klisen a registrovaných živých hříbat.

Tabulka 1: Výsledky plemenitby
PůsobeníSezón v chovuPřipuštěnoNa sezónuHříbatPřipuštění / hříbata
Harlow1990 - 20011217214.310561.05 %
Keen1997 - (1998)(2)49482959.18 %
Arcane1997 - 199938929.76573.03 %
Scyris2010 - 201235317.73871.7 %

Rovinová výkonnost potomstva

Tabulka uvádí základní údaje z rovinového provozu: procento startujících, průměrný počet startů na potomka, celkové výhry potomstva i průměrné výhry na jednoho potomka, procentuální zastoupení nadprůměrných (I.kat. a výše) i podprůměrných (IV. kat. a níže) startujících, a konečně "distanční optimum," respektive průměrnou vítěznou distanci potomků.

Tabulka 2: Počet startů, rovinová výkonnost a distanční optima potomků
% startujících Průměr startůCelkové výhryVýhry na potomkaGd, L, NL, I.kat.IV., V.kat, unp.Dist. optimum
Harlow75.2 %14.13,126,55042,8298.2 %64.4 %1420
Keen86.2 %12.11,630,68065,22716 %36 %1600
Arcane89.2 %12.76,549,285111,36727.6 %41.4 %1850
Scyris *68.4 %16.71,367,45052.594084.6 %1600

* u Scyrise, stejně jako u všech následujících tabulek, se jedná o prozatímní, neuzavřené údaje.

Překážky

Třetí tabulka sumarizuje opět procento startujících potomků a celkové i průměrné výhry, ale navíc také procentuální poměr překážkových výher vůči rovinovým výhrám. Tento ukazatel vychází z prozatím pouze předpokladu, že čím úspěšnější překážkový plemeník, tím větší by mělo být poměr překážkových výher k výhrám rovinovým. Jak je vidět na příkladu Arcanea a Scyrise, "úspěšnost" v tomto případě neřeší kvalitu nebo kvantitu. Poslední hodnota udává procento nadpůrměrných překážkářů; opačná hodnota, tedy procento překážkářů podprůměrných, je v tomto případě bezvýznamná.

Tabulka 3: Překážková výkonnost potomstva
Startujících Celkové výhryVýhry na potomkaPoměr k rovinámNL, I., II.kat.
Harlow52 %252,4606,64415.51 %0
Keen64 %262,69016,41825.17 %0
Arcane39.7 %833,95036,25932.56 %17.4 %
Scyris *57.1 %673,36542,08580.02 %0

Zhodnocení dcer v chovu

Čtvrtá tabulka porovnává počet i procento dcer zařazených do chovu, počet dcer s nadprůměrnou a průměrnou výkonností zařazených do chovu, a konečně celkový počet narozených vnuků, a průměrný počet hříbat na matku.

Tabulka 4: Výkonnost a produkce dcer zařazených do chovu
Dcer v chovu% I.kat. +II., III.kat.VnukůNa klisnu
Harlow1733.3 %12372.17
Keen550 %20193.78
Arcane2668.4 %99973.7
Scyris *422.2 %0151.25

Výkonnost vnuků (rovinová)

Tabulka sleduje už známé parametry: procento startujících vnuků, celkové výhry i průměrné výhry na potomka, a počet potomků s nadprůměrnou i podprůměrnou výkonností.

Tabulka 5: Rovinová výkonnost vnuků
% startujících Celkové výhryVýhry na potomkaGd, L, NL, I.kat.IV., V.kat, unp.
Harlow64.9 %540,65022,527079.2 %
Keen72.2 %294,58022,660076.9 %
Arcane76 %3,378,40046,2799.6 %61.6 %

Porovnání úspěšnosti generací: kvalitativní

Navenek chaoticky popsaná tabulka ve skutečnosti sleduje jednoduché parametry: procento nadprůměrných rovinářů mezi potomky, procento podprůměrných rovinářů mezi potomky, procento nadprůměrných překážkářů mezi potomky, procento nadprůměrných vnuků na rovinách a procento podprůměrných vnuků na rovinách. Zásadní pro mezigenerační srovnání tak bude porovnání prvního a čtvrtého, a druhého a pátého sloupce.

Opět vyycházíme z předpokladu, že pokud by se český chov plnokrevníka měl zlepšovat s každou generací, pak by vnuci minimálně neměli zaostávat za přímými potomky daných plemeníků.

Přítomnost třetího sloupce pak vychází z předpokladu, že v ČR reálně existuje obecně vnímaný fenomén "úspěšných překážkových otců." Uvidíme, nakolik se nám tento fenomén bude v průběhu času potvrzovat, a u kterých plemeníků.

Tabulka 6: Kvalitativní srovnání přímého potomstva plemeníků a potomků jejich dcer
Roviny
Gd, L, NL, I.kat.
Roviny
IV., V.kat, unp.
Překážky
NL, I., II.kat.
Vnuci - roviny
Gd, L, NL, I.kat.
Vnuci - roviny
IV., V.kat, unp.
Harlow8.2 %64.4 %0079.2 %
Keen16 %36 %0076.9 %
Arcane27.6 %41.4 %17.4 %9.6 %61.6 %

Porovnání úspěšnosti generací: kvantitativní

I poslední, kostrbatě popsaná tabulka je snadná. Udává průměrné výhry v Kč na potomka, a to jak na rovinách, tak opět, pro přímé porovnání, ma překážkách. Kromě přímého porovnání částek přidává třetí sloupec vypočítaná procenta překážkových výher vůči výhrám rovinovým. Čtvrtý sloupec udává průměrné výhry vnuků pro mezigenerační porovnání s prvním sloupcem, a pátý opět jejich procentuální hodnotu oproti výhrám přímého potomstva.

Tabulka 7: Kvantitativní srovnání přímého potomstva plemeníků a potomků jejich dcer
Rovinový průměrPřekážkový průměr% z rovinPrůměr výher vnuků% z rovin
Harlow42,8296,64415.51 %22,52752.6 %
Keen65,22716,41825.17 %22,66034.74 %
Arcane111,36736,52932.56 %46,27941.56 %