Chovatelský zápisník

Scyris (POL)

nar. 2004, In Camera - Scytia, Euro Star

Autor: Jana Němečková, publikováno: říjen 2019

In Camera
IRE, 1992
Sadler's Wells
USA, 1981
Northern Dancer
CAN, 1961
Nearctic CAN, 1954
Natalma USA, 1957
Fairy Bridge
USA, 1975
Bold Reason USA, 1968
Special USA, 1969
Clandestina
USA, 1978
Secretariat
USA, 1970
Bold Ruler USA, 1954
Somethingroyal USA, 1952
My Charmer
USA, 1969
Poker USA, 1963
Fair Charmer USA, 1959
Scytia
POL, 1982
Euro Star
IRE, 1972
Habitat
USA, 1966
Sir Gaylord USA, 1959
Little Hut USA, 1952
Flying By
GB, 1964
Bleep-Bleep GB, 1956
Japhette GB, 1959
Secesja
POL, 1969
Antiquarian
GB, 1961
Relic USA, 1945
Rosy Starling GB, 1951
Sigryda
POL, 1959
Casanova GB, 1936
Sobietaka POL, 1953

Profil Scyrise jako třetího v pořadí byl zvolen především kvůli výjimečné pozornosti, které se mu dostalo. Nejprve jako neuvěřitelně třídovému sprinterovi, a později jako úchvatnému bílému hřebci nejen plnokrevného, ale i teplokrevného chovu. Protože věřím, že Scyrisův zjev utkvěl v paměti každému, kdo se s ním jako plemeníkem setkal, připomeňme si jen první část kariéry, tu dostihovou: 50 startů, 34 vítězství výhradně první kategorie, national listed, listed a graded. K tomu čtyři další umístění a šest tabulových doběhů ve stejné sféře, téměř vše na distancích 1000-1200 metrů. Výdělek: pět a půl milionu korun. Scyris drží rekord bratislavské dráhy na 2200 metrů, který vyběhl jako tříletý zelenáč, a přišel pátý v bratislavském St. Legeru, což jsou na ultrasprintera fascinující výsledky. Nechám na představivosti každého, kde skutečně ležely Scyrisovy schopnosti, a kde jeho optimum.

Otec Scyrise In Camera, který u nás rovněž strávil připouštěcí sezónu 2009, byl krevním pokladem: syn Sadler's Wellse a vnuk Secretariata z polosestry Seattle Slew. Oficiálně největším úspěchem bylo třetí místo v Lingfield Derby Trialu G3, ale možná zásadnější byly tabulové doběhy v klasickém St. Legeru na 2800 metrů (čtvrté místo) a Princess of Wales's Stakes G2 na 2400 metrů (páté místo). V polsko-česko-slovenském regionu zanechal In Camera celou řadu známých potomků včetně Norridge, vítězky Pardubické zimní královny, a překážkářů Ner, Sonoda, Aspirant či Trezor.

Scyrisovu matku Scytii lépe pamatuje starší generace z dob, kdy jako dvouletá získala mítinkovou Cenu Sofie v Berlíně. Celkově však jde o málo významnou polskou rodinu, která směřuje přes Němku Blitzmadel do hlubokého 19. století k Alice Hawthorn, velké handicapové vytrvalkyni. Rodině se relativně dařilo jen v počátku 20. století, kdy dala amerického Knigh Errant, otce šampiona Roamera; dále Hautbois, který získal Grosser Preis von Baden 1906 nad Festinem; vítěze Prix du Jockey Club 1912 Frianta, a konečně ve dvacátých letech úspěšného francouzského Epinarda. Z rodiny pocházejí i plemeníci Albert, jehož stopy lze najít v americkém chovu např. prostřednictvím Barbizona, a Fitz-James, jehož krev se rozšířila o něco více, mimo jiné k plemeníkům Todman a Noholme, a také rakousko-uherskému hřebci Slieve Gallion, mateřskému otci našeho Simsona. Bohužel jde jen o raritní střípky posbírané za dvousetletou existenci rodiny, což je velmi málo.

Původem Scyris nemohl konkurovat moderní krvi, nicméně pro jeho zařazení svědčila výjimečná regionální výkonnost, a patrně tak jde o jeden z pokusů, který není důvod našemu chovu vyčítat. Scyris v českém plnokrevném chovu působil tři sezóny, konkrétně 2010 - 2012, a strávil je v Hřebčíně Napajedla. Zde dostal nepřílíš početnou, ale zajímavou kvalitativní příležitost s klisnami kalibru Charming Heights, Lady Jagmin, Latinita, Lakonka, Markota, Modřenka, Stigma či Sapora.

Scyris
Pětiletý Scyris vítězí v bratislavské Ceně Mysa zadrženě osmi délkami © Jana Němečková

Výsledky plemenitby

Scyris během tří let působení připustil 53 klisen, z nichž se narodilo 38 hříbat: 18 klisniček a 20 hřebečků.

Tabulka 1: Výsledky plemenitby
201020112012
Připuštěno152612
Jalová211
Vstřebala
Zmetala21
Uhynula březí11
Nevypátrána
Export 1
Mrtvě nar. hříbě11
Uhynulo111
Neúplné podklady
Potomků8219
Klisniček3123
Hřebečků596

Stejně jako v případě Harlowa může být zajímavé i "barevné" porovnání potomků, které je poněkud překvapivé: z 38 hříbat dal Scyris 24, tedy 63% bílých potomků.

Výkonnost potomstva

Dle dostupných údajů Jockey Clubu se na dráze objevilo 28 hříbat, z toho dva pouze na překážkách.

Je nutné poznamenat, že v roce 2019 má řada Scyrisových potomků neuzavřenou dostihovou kariéru - navzdory faktu, že nejmladší jsou sedmiletí. Aktivní překážkáři jsou v sezóně 2019 čtyři, aktivní rovináři také. Následující statistiky proto platí k září 2019 a v budoucnu budou revidovány a uzavřeny. Vzhledem k zájmu o Scyrise i k jeho chovné kariéře v teplokrevném chovu ale soudím, že má smysl i publikování současného, z většiny ostatně uzavřeného stavu.

Roviny

Rovinovou kariéru absolvovalo 26 Scyrisových potomků, tedy 68.4%. Průměrný počet startů na potomka je 16.7.

Tabulka 2: Počet startů potomků
Startůdo 5do 10do 20do 30do 40do 50Více
Potomků77714
%26.926.926.93.815.4

Výkonnost

Na vítězství nebo umístění v dostizích nejvyšších kategorií nedosáhl žádný ze Scyrisových potomků.

Alespoň průměrnou výkonnost ukázali pouze 4 potomci, tj. 15.3%.

Tabulka 3: Výkonnost potomků hřebce Scyris. Kategorie + w = vítězství, p = umístění, unp = neumístěn.
KategorieLwLpNLwNLp1w1p2w2p3w3p4w4p5w5punp
Potomků31688
%11.53.82330.830.8

Výhry

Scyrisovi potomci vyběhali celkem 1,367,450 Kč, tj. v průměru 52,594 Kč na potomka.

Bez výher nebo s minimálními výhrami ukončilo kariéru 34.6% Scyrisových potomků. Výhry od 100,000 Kč do čtvrt milionu vyběhalo 19.2% potomků.

Tabulka 4: Výhry potomků hřebce Scyris
Výhrybez výherdo 10 tis.do 50 tis.do 100 tis.do 250 tis.Více
Potomků541025
%19.215.438.57.719.2

Nejúspěšnější potomci

Jediný z potomků, který "byl vidět" v důležitém dostihu, byla Akcelerance. Ostatní přední potomci Scyrise předvedli příkladnou tvrdost, ale nikoliv výkonnost.

Tabulka 5: Kombinovaný žebříček výher a úspěchů v důležitých dostizích
PotomekVýhryÚspěchy
236,730PoulineIII.kat. umístěná, 51 startů
203,165SantinoIV.kat. vítěz, 56 startů
187,350IlluminatiIII.kat. vítěz, 16 startů
183,700HerbeboisIV.kat. vítěz, 58 startů
116,650HeureIV.kat. vítězka, 61 startů
39,450Akcelerance4. Memoriál Rudolfa Deyla I.kat. 1400m
Pouline Illuminati
Dva trojkoví potomci Scyrise: vlevo Pauline, vpravo Illuminati © Magdalena Hamříková

Distanční optima

Průměrná vítězná distance Scyrisových potomků je 1600 metrů. Podobně jako u jiného sprintera, Harlowa, zvedají průměrnou distanci tři středotraťaři IV. a V. kategorie, ovšem ti se v případě Scyrise nijak nevymykají výkonostnímu průměru. Scyrisovi potomci tak vítězili na všech distancích od 1000 do 2200 metrů.

Překážky

Překážkovou kariéru zatím zahájilo 16 Scyrisových potomků, tedy 57.1% startujícího potomstva, se dvěma výjimkami vždy po předchozí rovinové kariéře.

Tabulka 6: Počet překážkových startů
Startůdo 5do 10do 20
Potomků925
%56.312.531.2

Vzhledem k neuzavřené kariéře řady potomků bude očet startů prozatím spíše orientační hodnotou.

Výkonnost

Na překážkách zatím neprokázal adekvátní výkonnost žádný ze Scyrisových potomků.

Tabulka 7: Výkonnost Scyrisových potomků na překážkách
Kategorie1w1p2w2p3w3p4w4p5w5punp
Potomků13237
%6.318.812.518.843.7

Nejlepší trojkové umístění získal někdejší čtyřkový rovinář Stigris.

Výhry

Scyrisovi potomci na překážkách získali 673,365 Kč, tj. v průměru 42,085 Kč na potomka. Jedná se o více než 3/4 rovinového průměru.

50% Scyrisových potomků ovšem na překážkách nevyběhlo ani 10 tisíc Kč. Tři překonali 100 tisíc Kč.

Tabulka 8: Překážkové výhry potomků hřebce Scyris
Výhrybez výherdo 10 tis.do 50 tis.do 100 tis.do 200 tis.
Potomků35323
%18.731.318.712.518.7

Nejúspěšnější potomci

Ve Scyrisově případě uvádím celou tabulku, zejména s ohledem na to, že se týká aktuálního dění. Valencia Sky už ukončila dostihovou kariéru, nicméně lokální mnohonásobný vítěz Flicker i v Pardubicích familiární Stigris jsou aktivními závodníky, stejně jako několik dalších současných a možná i budoucích překážkářů.

Tabulka 9: Kombinovaný žebříček výher a úspěchů v důležitých dostizích
PotomekVýhryÚspěchy
195,580Flickervítěz IV.kat.
146,235StigrisIII.kat. umístěný
110,400Illuminativítěz IV.kat.
81,000Valencia Sky4. Cena Laty Brandisové NL C 4200m
Flicker Stigris Valencia Sky
Nejúspěšnější steepleři: Flicker, Stigris a Valencia Sky © Magdalena Hamříková

Vliv Scyrise v dalších generacích

Scyris zanechal 18 dcer, z nichž 4 jsou ještě aktivními dostihovými koňmi. Valencia Sky ukončila kariéru 2017, a podle dostupných údajů nebyla loni ani letos připuštěna. Z kvarteta klisen, které ukončily kariéru v roce 2016, je Akcelerance matkou a Vinnyfred byla 2019 připuštěna k Rosensturmovi. Naopak Laveroni a True Dream nefigurují ve statistikách plemenitby, a totéž platí pro dříve penzionované dcery Jenny Girl, Maggie, Mary Anne a Verracious, stejně jako nestartovavší Blanici a Rain Scyris.

Celkem daly zatím potomky čtyři matky: Lady Gaga, Akcelerance, Latarmiss a Vernaria.

Kvalitativní charakteristika dcer

Akcelerance byla trojkovou vítězkou a čtvrtá v I.kat. Lady Gaga se neumístila, Latarmiss a Vernaria nestartovaly.

Produkce Scyrisových dcer

Scyrisovy dcery daly zatím pět velmi mladých potomků: dva hřebce narozené 2016 po Stormy Jail a Blue Coral, klisnu narozenou 2017 po Rosensturm, a klisnu s hřebcem narozené 2018 po Blue Coral a Rosensturm.

Tříletý hřebec z Lady Gaga nestartoval, tříletý hřebec z Latarmiss, vnuk Latinity po Blue Coral, je z šesti startů čtyřkovým vítězem.

Na podrobnější statistiky si v případě Scyrise musíme ještě několik let počkat.