Chovatelský zápisník

Lorraine (AUT)

nar. 1920, The Story - Lola, The Lombard

Autor: Eva Holubcová, publikováno 2013; převzato z webu TB Diamond

Zakladatelka této rodiny, označované jako "L-1", hnědka Lorraine patří mezi největší matky naší historie a je zakladatelkou velmi rozšířené rodiny, která funguje dodnes, byť je už, stejně jako většina ostatních díky zdejší krizi tuzemského chovu, na ústupu.

Lorraine byla typickým produktem tehdejšího rakousko-uherského chovu, který tehdy byl na dosti vysoké úrovni. Její prabábou byla Tournure, kterou v Anglii roku 1894 koupil rytíř Rudolf Wiener von Welten. Ačkoliv o dostihové dráze Tournure vlastně nic nevíme, důvodem koupě byl jistě její skvělý původ. Tournure byla po Victor z vítězky irského derby Maid of Athens.

Rytíř Wiener von Welten vlastnil věhlasný hřebčín Gomba (pozdější Hubice), který má významný, naprosto neopominutelný podíl na kořenech našeho turfu a chovu. A tak Tournure přišla na Slovensko, kde ji napřed zapouštěli neúspěšně Friar Lubinem a pak věhlasným Dictatorem, otcem fenomenálního Gomby, asi jednoho z nejlepších, ne-li nejlepšího, slovenského odchovance vůbec. Ostatně Gomba handicap je takto nazván po onom hřebci.

Ze spojení Dictatora a Tournure se zrodila Latourdic, která byla koupena princem E.M. Taxisem, kterému v Čechách věnovala hříbata Lady, Lola, Linda, Leanyvásár a Lagerbier. Nejlepším byla Lola, kterou u prince Taxise zakoupil J.L. Schreiber a poslal ji do Napajedel. V Napajedlích dala tři dcery: Lorraine (The Story), Lolice (Icy Wind) a Lu (The Story). Protože Lu nedala pokračovatelku a byla to Lorraine, která se zasloužila o rozmach rodiny, dnes je tato rodina nazývána jako Lorraine, i když chronologicky by to měla být Lola.

Otcem Lorraine byl mohutný ryzák The Story, který v Anglii získal Rous Memorial Stakes (1609m) a byl po význačném Sundridge. V Napajedlích působil mezi lety 1913 až 1923. Lorraine byla jedinou jeho dcerou zařazenou později do napajedelského stáda, ačkoliv The Story dal zdejšího derby-vítěze Erose či vítěze Svatováclavské ceny Orkána, a měl v zdejším chovu zařazeno mnoho synů.

Lorraine byla hnědka s kvítkem, která se sice narodila roku 1920 v Napajedlích, ale v majetku továrníka J.L. Schreibera. Popisována jako: "Lorraine byla malá, ušlechtilá klisna s rozměry 164, 155, 158 a 18.8 cm. Z jejích vad je možno uvésti střechovitou záď, měkké spěnky a plochá kopyta, kdežto její předností byla harmonie, dobrý typ a hloubka hrudi."

Lorraine jako dvouletá byla odvezena do Maďarska, ale objevovala se i ve Vídni. Ve dvou letech vyběhla 10x, jako tříletá dokonce 17x. Celkem 6x zvítězila a umístila se 4x druhá a 5x třetí, to vše v barvách stáje Aichbrunn. Ve čtyřech letech byla zařazena do chovu a o rok později ji již vlastnila Napajedla. Zdroje se ohledně počtu startů liší, a tak nezbývá doufat, než jednou bude možné ověřit fakta v konkrétních ročenkách.

Výsledky Lorraine chovu:

Lorraine dala během 13 let jedenáct hříbat, což svědčí o výborné plodnosti, která doprovázela i její potomstvo a tak se díky tomu rodina snadno rozšířila. Z mnoha známých jmen patřících k rodině lze jmenovat: Liberál (viz odkaz), Ladycab (St. Leger), Libela (JCK, Oaks), Liberátor, Lotčí, Libava, Loutna (Oaks), Loreta, Locarno, Litava (JCK), Lozorno, Lokaj, Laurus, Lotera, Lebka (Oaks), Lokalita (Oaks), Lél, Ladný, Lotar, Loučka (JCK, Oaks), Legenda (Velká pardubická) či Libentína (Velká pardubická)...

Úspěchy potomstva Lorraine:

Z hříbat na dráze byla nejlepší Ludmila, která vyhrála Cenu zimního favorita a Artan, který byl pátý v čs. derby a vyhrál Cenu prezidenta republiky. Velmi proslul svojí železností syn Lumír.

Pokračovatelky:

Do chovu byly zařazeny Loreley (Wallenstein), Sibylla (Simson), Liaison (Simson) a Ludmila (Simson).

Současnost rodiny:

V letech 2005 až 2012 z rodiny Lorraine působily v plnokrevném chovu tyto klisny:

větev Liaison:
větev Loreley:

Přehled není zřejmě úplný. Také musím upozornit na to, že jedna z dcer Lorraine jménem Sibylla založila "D" větev.
V teplokrevném chovu je rodina Lorraine značně rozšířená.

Zdroje: