Chovatelský zápisník

Sidney (GER)

nar. 1941, Alchimist - Silvern Isle, Silvern

Autor: Eva Holubcová, publikováno 2010; převzato z webu TB Diamond

Klisna Sidney (ex Silberpappel) se narodila roku 1941 v něm. hřebčíně Graditz po excelentním Alchimist, odkud byla koupena v r. 1942. Po importu k nám absolvovala vynikající kariéru ve dvou letech, když zde získala jak Gerschův memoriál a Cenu zimního favorita, ale jako tříletá vyběhla pouze jednou a bez výsledku. Celkem ze sedmi startů získala 4 vítězství a jedno druhé i třetí místo. Celkem vydělala 275 tisíc protektorátních korun. Do napajedelského chovu přišla až v r. 1950, předtím působila v soukromném chovu Bohumila Nerada (kde se také narodila derby-vítězka Svatava).

"Byla to klisna velkého rámce, s výškou kohoutku 175cm (páskovou), s relativně lehčí kostrou, se zvláštní, uzší, delší hlavou, nízko nasazeným krkem, plošším, ale hlubokým hrudníkem a strmějším předním postojem. Vynikala neobyčejnou individuální potencí, neboť všechno potomstvo je jí velmi podobné a její typické tvary a bohužel i vady prorážejí i v dalších generacích."

A jiný komentář k členům rodiny: "Příslušníci S linie mají veliký rámec, jsou často až přerostlí, jako např. Silvana (177, 168, 189, 19.5) nebo Symfonie (177, 166, 189, 19.3) a patří k největším a nejmohutnějším klisnám napajedelského stáda. Tento veliký rámec přináší s sebou současně hrubost, hranatost, ale malou souladnost tělesných tvarů. Při těchto vlastnostech se však u některých jedinců vyskytuje slabší kostra (Symbol). U příslušníků této linie se vyskytují někdy i exterieurové nedostatky a to především strmější přední postoj, méně kloubů, záď bývá někdy rovná, jindy srázná, dosti často střechovitá. Často se také vyskytuje kapří chrup. Barvy mají černou až tmavě hnědou a jen výjimku činí ryzáci jako např. Silver."

Sidney patřila k nejúspěšnějším matkám v historii našeho chovu, jak si ukážeme na přehledu nejúspěšnějších potomků, ale i ji neminula jatka, kam byla odvezena 21. října roku 1963 jako 22letá.

Výsledky Sidney v československém chovu:

Úspěchy potomstva Sidney

Pokračovatelky

V chovu pokračovaly Svatava, Silvia, Sinaj, Sidonie, Sigma, Silvana a Symfonie.

Schéma rodiny Sidney

Zdroje